Hwyl hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Mae hanner tymor mis Mai yn un arbennig iawn yng Ngardd Bodnant – nid yn unig mae yma erwau o hwyl i’w cael, ond yn goron ar y cyfan, mae’r Bwa Tresi Aur enwog yn ei blodau ac yn wledd i’r llygad.

Yn ystod gwyliau'r ysgol (Mai 25 - Mehefin 2) rydm yn gwanhodd teuleoedd i ailddarganfod nature a i roi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’

Mae Mai hefyd yn amser gwych i weld adar yn Ardd Bodnant. Ewch am dro gyda chanllaw profiadol ddydd Llun 27 Mai o 5.30am - 7.30am.

Ar ddydd Mawrth, 28 Mai, bydd beddrod y ‘Poem’ ar agor i ymwelwyr (a phob dydd Mawrth olaf y mis drwy gydol yr haf). Os ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd y tu mewn i’r adeilad Fictoraidd llawn dirgelwch yma yn y Llennyrch, dyma’ch cyfle i wybod.

Sioe anhygoel o flodau 

Ac, wrth gwrs mae’r Bwa Tresi Aur – y sioe anhygoel o flodau sy’n ein rhyfeddu bob blwyddyn - ac 80 erw o ardd sy’n llawn i’r ymylon o liw ac arogleuon bendigedig y gwanwyn.

Gallwch fwynhau hyn i gyd gyda’n horiau agor estynedig ym mis Mai a Mehefin pan fydd Gardd Bodnant yn agor o 9am – 5pm. Mae’r ardd ar agor yn hwyr hefyd ar nosweithiau Mercher, hyd at 8pm, o fis Ebrill tan Medi, a gallwch ddod â’ch cŵn efo chi am dro ddiwedd y p’nawn. 

Cysylltwch â swyddfa’r ardd drwy ffonio 01492 650460 i gael mwy o wybodaeth.

Dewch draw i Gastell y Waun yn eich gwisgoedd gorau am benwythnos o sbort a straeon dros hanner tymor

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru 

O benwythnos o straeon yng Nghastell y Waun i ddiwrnod o ddarganfod yng Ngardd Bodnant yn dilyn Llwybr y Geiriau Coll, mae digon o weithgareddau llawn hwyl a sbri i gadw’r teulu’n brysur yng Ngogledd Cymru dros hanner tymor mis Mai.

A family taking a stroll through the gardens.

Gerddi gorau’r haf yng Nghymru 

Dewch am dro drwy ein gerddi gogoneddus yng Nghymru’r haf hwn.

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru 

Mae trysorau’n eich disgwyl! O anturiaethau’r môr-ladron yn Nhŷ Tredegar i weithgareddau arfordirol yn Sir Benfro, mae rhywbeth at ddant pawb yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Mai.