Hwyl hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Mae hanner tymor mis Mai yn un arbennig iawn yng Ngardd Bodnant – nid yn unig mae yma erwau o hwyl i’w cael, ond yn goron ar y cyfan, mae’r Bwa Tresi Aur enwog yn ei blodau ac yn wledd i’r llygad.

Yn ystod gwyliau'r ysgol (Mai 25 - Mehefin 2) rydm yn gwanhodd teuleoedd i ailddarganfod nature a i roi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’

Mae Mai hefyd yn amser gwych i weld adar yn Ardd Bodnant. Ewch am dro gyda chanllaw profiadol ddydd Llun 27 Mai o 5.30am - 7.30am.

Ar ddydd Mawrth, 28 Mai, bydd beddrod y ‘Poem’ ar agor i ymwelwyr (a phob dydd Mawrth olaf y mis drwy gydol yr haf). Os ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd y tu mewn i’r adeilad Fictoraidd llawn dirgelwch yma yn y Llennyrch, dyma’ch cyfle i wybod.

Sioe anhygoel o flodau 

Ac, wrth gwrs mae’r Bwa Tresi Aur – y sioe anhygoel o flodau sy’n ein rhyfeddu bob blwyddyn - ac 80 erw o ardd sy’n llawn i’r ymylon o liw ac arogleuon bendigedig y gwanwyn.

Gallwch fwynhau hyn i gyd gyda’n horiau agor estynedig ym mis Mai a Mehefin pan fydd Gardd Bodnant yn agor o 9am – 5pm. Mae’r ardd ar agor yn hwyr hefyd ar nosweithiau Mercher, hyd at 8pm, o fis Ebrill tan Medi, a gallwch ddod â’ch cŵn efo chi am dro ddiwedd y p’nawn. 

Cysylltwch â swyddfa’r ardd drwy ffonio 01492 650460 i gael mwy o wybodaeth.

Darganfod rhyfeddodau natur a chael anturiaethau dros wyliau’r ysgol

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru 

Os ydych yn chwilio am hwyl ac ysbrydoliaeth o fyd straeon yng Nghastell y Waun neu am ddarganfod rhyfeddodau natur yng Ngardd Bodnant, mae digonedd o weithgareddau hwyliog i gadw’r teulu yn brysur ar draws Gogledd Cymru yn ystod hanner tymor mis Mai.

Rose terrace in bloom in front of the Pin Mill at Bodnant Garden in summer

Gerddi gorau’r haf yng Nghymru 

Dewch am dro drwy ein gerddi gogoneddus yng Nghymru’r haf hwn.

Dewch i weld pa ddarganfyddiadau natur allwch chi eu gwneud yn Ninefwr dros y gwyliau ysgol

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru 

Arrrr! O anturiaethau’r môr-ladron yn Nhŷ Tredegar i’r gwenyn gweithgar yng Ngardd Goedwig Colby, mae anturiaethau di-rif i’w cael ledled De Cymru dros hanner tymor mis Mai.