Hwyl hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Mae hanner tymor mis Mai yn un arbennig iawn yng Ngardd Bodnant – nid yn unig mae yma erwau o hwyl i’w cael, ond yn goron ar y cyfan, mae’r Bwa Tresi Aur enwog yn ei blodau ac yn wledd i’r llygad.

Mae’r rhodfa pergola 55 metr o hyd yn ffrwydro gyda blodau melyn hardd ddiwedd Mai a dechrau Mehefin, yn benllanw ar y gwanwyn ac yn arwydd fod yr haf ar ei ffordd.

Yn ystod wythnos y gwyliau (27 Mai–3 Mehefin) bydd gennym ni Lwybr Deg Uchaf 50 o bethau newydd i deuluoedd. Mae’r llwybr yn cynnwys ein dewis ni o’r syniadau gorau ar restr ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾’ yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer teuluoedd. Fe fydd yn cymryd diwrnod cyfan bron ichi ddilyn y llwybr i gyd ond mae’n un y gallwch ei wneud eich hun, yn eich pwysau, a does dim rhaid ichi eu gwneud i gyd ar unwaith. Ewch i nôl map o’r dderbynfa ac i ffwrdd â chi. 

Mae’r rhestr yn cynnwys: mynd yn droednoeth yn nôl yr Hen Barc, dal deilen yn syrthio yn Arboretwm a Llannerch y Coed Yw, rasys brigau, chwilio am ffosiliau ac adeiladu den yn y Pen Draw, gwneud trwmped glaswellt a dringo bryn mawr yn Nôl y Ffwrnais, sydd newydd agor. 

Neu beth am greu celf wyllt, gwneud cartref i anifail gwyllt yng Nghoed y Ffwrnais ac archwilio’r tu mewn i goeden yn yr ardd rosod. 

Rhyfeddodau’r ardd

Mae mis Mai yn amser gwych i weld adar yng Ngardd Bodnant hefyd ac mae gennym ni Dro  Synau’r Wawr gyda thywysydd profiadol ar fore Llun 29 Mai o 5.30am – 7.30am (cost: £20).

Ar ddydd Mawrth, 30 Mai, bydd beddrod y ‘Poem’ ar agor i ymwelwyr (a phob dydd Mawrth olaf y mis drwy gydol yr haf). Os ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd y tu mewn i’r adeilad Fictoraidd llawn dirgelwch yma yn y Llennyrch, dyma’ch cyfle i wybod.

Rydym yn falch iawn o groesawu cantorion lleol côr Coastal Voices yn ôl i’r ardd i’n diddanu gyda’u lleisiau swynol ddydd Sadwrn, 3 Mehefin.  Fe fyddan nhw’n perfformio yn y Felin rhwng 2pm – 4pm. 

Ac, wrth gwrs mae’r Bwa Tresi Aur – y sioe anhygoel o flodau sy’n ein rhyfeddu bob blwyddyn - ac 80 erw o ardd sy’n llawn i’r ymylon o liw ac arogleuon bendigedig y gwanwyn.

Gallwch fwynhau hyn i gyd gyda’n horiau agor estynedig ym mis Mai a Mehefin pan fydd Gardd Bodnant yn agor o 9am – 5pm. Mae’r ardd ar agor yn hwyr hefyd ar nosweithiau Mercher, hyd at 8pm, o fis Mai tan ddiwedd Awst, a gallwch ddod â’ch cŵn efo chi am dro ddiwedd y p’nawn.