Hwyl hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Mae hanner tymor mis Mai yn un arbennig iawn yng Ngardd Bodnant – nid yn unig mae yma erwau o hwyl i’w cael, ond yn goron ar y cyfan, mae’r Bwa Tresi Aur enwog yn ei blodau ac yn wledd i’r llygad.

Yn ystod gwyliau'r ysgol rydym yn gwahodd teuluoedd i ailddarganfod natur ar ein Llwybr Geiriau Coll.

Mae ein llwybr natur wedi ei seilio ar lyfr o’r enw The Lost Words sydd wedi ei sgrifennu gan Robert McFarlane a’i ddylunio gan Jackie Morris. Bydd teuluoedd yn gallu dilyn llwybr syml eu hunain o gwmpas yr ardd yn chwilio am eiriau coll yn ymwneud ag anifeiliaid a phlanhigion. Daw’r llwybr i ben yn yr Hen Felin yn y Glyn, lle gall y plant wrando ar y llyfr cyfan yn cael ei ddarllen yn uchel gan un o’n gwirfoddolwyr. Bydd Llwybr y Geiriau Coll yn weithgaredd am ddim (ond codir y tâl arferol am ddod i’r ardd).

Mae Mai hefyd yn amser gwych i weld adar yn Ardd Bodnant. Ewch am dro gyda chanllaw profiadol ddydd Llun 28 Mai o 5.30am - 7.30am (cost: £ 20).

Ar ddydd Mawrth, 29 Mai, bydd beddrod y ‘Poem’ ar agor i ymwelwyr (a phob dydd Mawrth olaf y mis drwy gydol yr haf). Os ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd y tu mewn i’r adeilad Fictoraidd llawn dirgelwch yma yn y Llennyrch, dyma’ch cyfle i wybod.

Sioe anhygoel o flodau 

Rydym yn falch iawn o groesawu cantorion lleol côr Coastal Voices yn ôl i’r ardd i’n diddanu gyda’u lleisiau swynol ddydd Sadwrn, 2 Mehefin.  Fe fyddan nhw’n perfformio yn y Felin rhwng 2pm – 4pm.

Ac, wrth gwrs mae’r Bwa Tresi Aur – y sioe anhygoel o flodau sy’n ein rhyfeddu bob blwyddyn - ac 80 erw o ardd sy’n llawn i’r ymylon o liw ac arogleuon bendigedig y gwanwyn.

Gallwch fwynhau hyn i gyd gyda’n horiau agor estynedig ym mis Mai a Mehefin pan fydd Gardd Bodnant yn agor o 9am – 5pm. Mae’r ardd ar agor yn hwyr hefyd ar nosweithiau Mercher, hyd at 8pm, o fis Ebrill tan Medi, a gallwch ddod â’ch cŵn efo chi am dro ddiwedd y p’nawn. 

Cysylltwch â swyddfa’r ardd drwy ffonio 01492 650460 i gael mwy o wybodaeth.

Dewch draw i Gastell y Waun yn eich gwisgoedd gorau am benwythnos o sbort a straeon dros hanner tymor

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru 

O benwythnos o straeon yng Nghastell y Waun i ddiwrnod o ddarganfod yng Ngardd Bodnant yn dilyn Llwybr y Geiriau Coll, mae digon o weithgareddau llawn hwyl a sbri i gadw’r teulu’n brysur yng Ngogledd Cymru dros hanner tymor mis Mai.

A family taking a stroll through the gardens.

Gerddi gorau’r haf yng Nghymru 

Dewch am dro drwy ein gerddi gogoneddus yng Nghymru’r haf hwn.

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru 

Mae trysorau’n eich disgwyl! O anturiaethau’r môr-ladron yn Nhŷ Tredegar i weithgareddau arfordirol yn Sir Benfro, mae rhywbeth at ddant pawb yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Mai.