Y Pasg i deuluoedd yng Ngardd Bodnant

Girls running among Easter daffodils

Mae’r ardd yn deffro wrth iddi droi’n wanwyn. Dewch i ymgolli ym myd natur a gwneud Pasg 2019 yn amser arbennig i’r teulu cyfan.

Dilynwch ein llwybr natur 'Adenydd ac ati’ i ddysgu am adar, glöynnod byw a gwenyn Bodnant … ac unrhyw arwyddion eraill o fywyd gwyllt y gwanwyn. Gallwch ddilyn y llwybr hunan-dywysedig hwn am ddim yn y Gymraeg neu Saesneg bob dydd yn gwyliau ysgol y Pasg yng Nghymru a Lloegr (6-28 Ebrill) (does dim angen archebu ymlaen llaw, codir prisiau mynediad arferol i’r ardd).

Dros benwythnos y Pasg byddwn hefyd yn cynnal Helfa Wyau Pasg hynod boblogaidd ‘Cadbury’. Dilynwch gliwiau Bwni’r Pasg drwy’r caeau, coed ac ar draws nentydd i ddarganfod y trysor siocled, bob dydd rhwng dydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, felly ewch ar-lein neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau Ganolog. Mae’r amseroedd canlynol ar gael: 10.30am, 11.30am, 12.30pm, 1.30pm a 2.30pm. Pris £2 y plentyn (nid yw hyn yn cynnwys pris mynediad i’r ardd, codir prisiau mynediad arferol). Gwelwch yr adran Ddigwyddiadau ar y wefan i archebu eich lle ar Helfa Wyau Pasg Cadbury.

Wrth gwrs mae yma 80 erw o erddi byd-enwog y gallwch grwydro drwyddynt hefyd. Dewch draw i fwynhau’r cennin Pedr ar weirglodd yr Hen Barc, y coed magnolia’n blaguro, llwyni persawrus yn blodeuo a sioe liwgar y tiwlipau sy’n llenwi’r gwelyau blodau. Os byddwch yn chwilio am luniaeth a rhywle i ymlacio mae bwyd a diod o bob math ar gael yn ein dwy ystafell de, a’r ardal awyr agored ger ciosg y Glyn, heb sôn am yr holl ardaloedd lle gallwch fwynhau picnic yn yr ardd. Byddwn hefyd yn gweini cinio rhost yn y Pafiliwn ddydd Sul y Pasg, 21 Ebrill (12-4pm, £16.95 y pen, ffoniwch i archebu lle 01492 651924).

O 1 Ebrill byddwn yn croesawu cŵn i’r ardd bob nos Fercher #WagWednesday, rhwng 5 ac 8pm yn ystod y gwanwyn a’r haf tan ddiwedd mis Medi.

Rydym yn gobeithio eich gweld yma yng Ngardd Bodnant dros y Pasg. Mae eich cefnogaeth yn ein helpu ni i edrych ar ôl yr ardd a’n holl leoedd arbennig, Am Byth i Bawb.