Hwyl y Pasg i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Girls running among Easter daffodils

Mae’r ardd yn deffro wrth iddi droi’n wanwyn ac mae cymaint i’w weld a’i wneud yma i’r teulu i gyd dros y Pasg.

Un o brif ddigwyddiadau Bodnant y mis Ebrill yma ydy agor ardal newydd, Coed a Dôl y Ffwrnais – 20 erw o ardd newydd sbon i ymwelwyr ar un o lethrau Bodnant. Ar ôl blynyddoedd o waith adfer gan y garddwyr, bydd yr ardal newydd yn cael ei dadorchuddio’n swyddogol am hanner dydd, ddydd Mawrth, Ebrill 11. 

Ymunwch yn y dathliadau gan ddechrau gyda barbeciw yn yr Hen Felin. Yna fe gewch gerdded i fyny Allt y Ffwrnais i ddilyn un o’n llwybrau o amgylch y ddôl a’r coed. Fe gewch droi eich llaw at durnio pren a gweithgareddau eraill neu grwydro a mwynhau’r ardal newydd yma sy’n llawn planhigion arbennig a bywyd gwyllt.

Gweithgareddau dyddiol

Yn ystod gwyliau’r Pasg, fe fyddwn ni’n cynnal llwyth o weithgareddau i deuluoedd bob dydd o Ebrill 1 i 23, gan gynnwys Bingo Chwilod a Helfa Tedi Bêrs, archwilio pyllau a sesiynau stori heb anghofio Helfa Wyau Cadbury ar ddydd Llun a dydd Sul Gŵyl Banc y Pasg. 

Mae cyfle i blant gyflawni tipyn o’u rhestr #50Peth hefyd – mae’r ardd yn llawn o gyfleoedd i gerdded yn droednoeth neu gael rasys brigau yn y nant a llond lle o anturiaethau awyr agored eraill. 

Mae’r digwyddiadau i gyd am ddim (ond codir y tâl arferol i ddod i mewn i’r ardd) a does dim rhaid archebu o flaen llaw. Ar Ebrill 21 bydd cyfle arbennig i archwilio’r ardd yn y nos ar Daith Ystlumod o 8-10pm. Mae’r digwyddiad yma’n costio £4 ac yn boblogaidd fel arfer, felly mae’n werth ffonio 01492 650460 i gadw lle. 

Yn ogystal â’r digwyddiadau hyn wrth gwrs mae 80 erw o un o erddi gorau’r byd i’w archwilio. Cewch fwynhau’r carped o gennin Pedr yn yr Hen Barc, y coed magnolia a’r llwyni persawrus fel y gwifwrnwydd yn dechrau blodeuo a’r tiwlip a’r iris yn llenwi’r borderi blodau â lliw. 

Pan fydd angen hoe arnoch chi i ail-lenwi’r tanc mae lluniaeth gwerth chweil i’w gael yn ein dwy stafell de neu’r llefydd bwyta awyr agored yn y Glyn a’r Pen Draw, a digonedd o lefydd picnic o gwmpas yr ardd.
 
Gobeithio y dewch i Ardd Bodnant i weld drosoch eich hun dros hanner tymor mis Chwefror. Mae eich cefnogaeth chi’n ein helpu i ofalu am yr ardd a’n holl lefydd arbennig Am Byth i Bawb. 

Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau edrychwch ar yr adran Digwyddiadau.