Hwyl y Pasg i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Bilingual Cadbury Easter egg hunts logo

Mae’r ardd yn deffro wrth iddi droi’n wanwyn ac mae cymaint i’w weld a’i wneud yma i’r teulu i gyd dros y Pasg.

Yn ystod gwyliau'r Pasg, byddwn yn cynnal llwybr natur i deuluoedd bob dydd - Llwybr Natur y Gwningen Ar Garlam - dilynwch y cwningod carlamus a’r rhubanau porffor o Fawrth 24 i Ebrill 15, heb anghofio Helfa Wyau Pasg Cadbury ar ddydd Llun a dydd Sul Gwyl Banc y Pasg, Ebrill 1 a 2 (11am-3pm, £2). 

Ymunwch â ni addurno bisgedi yn yr Old Mill: Mawrth 31, Ebrill 1, 2, 8, 9 (11am-3pm, £1).

Mae cyfle i blant gyflawni tipyn o’u rhestr #50Peth hefyd – mae’r ardd yn llawn o gyfleoedd i gerdded yn droednoeth neu gael rasys brigau yn y nant a llond lle o anturiaethau awyr agored eraill. 

Yn ogystal â’r digwyddiadau hyn wrth gwrs mae 80 erw o un o erddi gorau’r byd i’w archwilio. Cewch fwynhau’r carped o gennin Pedr yn yr Hen Barc, y coed magnolia a’r llwyni persawrus fel y gwifwrnwydd yn dechrau blodeuo a’r tiwlip a’r iris yn llenwi’r borderi blodau â lliw. 

Pan fydd angen hoe arnoch chi i ail-lenwi’r tanc mae lluniaeth gwerth chweil i’w gael yn ein dwy stafell de neu’r llefydd bwyta awyr agored yn y Glyn a’r Pen Draw, a digonedd o lefydd picnic o gwmpas yr ardd.
 
Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau edrychwch ar yr adran Digwyddiadau.