Hwyl y Pasg i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Girls running among Easter daffodils

Mae’r ardd yn deffro wrth iddi droi’n wanwyn ac mae cymaint i’w weld a’i wneud yma i’r teulu i gyd dros y Pasg 2019.

Llwybr natur i deuluoedd: Bob dydd 6-28 Ebril. 

Helfa Wyau Pasg Cadbury: 19-22 Ebrill. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol: https://www.nationaltrust.org.uk/events/13702f79-0249-40d8-9af7-93857fdec571/pages/details

Mae cyfle i blant gyflawni tipyn o’u rhestr #50Peth hefyd – mae’r ardd yn llawn o gyfleoedd i gerdded yn droednoeth neu gael rasys brigau yn y nant a llond lle o anturiaethau awyr agored eraill. 

Yn ogystal â’r digwyddiadau hyn wrth gwrs mae 80 erw o un o erddi gorau’r byd i’w archwilio. Pan fydd angen hoe arnoch chi i ail-lenwi’r tanc mae lluniaeth gwerth chweil i’w gael yn ein dwy stafell de neu’r llefydd bwyta awyr agored yn y Glyn a  lefydd picnic o gwmpas yr ardd.
 
 Am fwy o wybodaeth edrychwch ar yr adran Digwyddiadau.