Hyfforddiant garddwriaeth yng Ngardd Bodnant

Myfyriwr yn gyrru peiriant torri lawnt

2021: Nid oes unrhyw gyfleoedd hyfforddi ar hyn o bryd. Byddwn yn eich diweddaru pan fydd hyn yn newid.

Rydym yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant yng Ngardd Bodnant, lle bydd cyfle i chi ddysgu gyda’r goreuon yn y maes. Daw myfyrwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt i hyfforddi gyda’r tîm yma, gan ennill cymwysterau academaidd a sgiliau ymarferol. 

Mae’r ardd yn croesawu myfyrwyr o bob oed a chefndir i helpu gyda phob agwedd ar y gwaith bob dydd, ac maen nhw’n bob amser yn barod i dorchi llewys. Dros y blynyddoedd mae’r ardd wedi swyno llawer ohonyn nhw ac mae rhai wedi dychwelyd yma’n ddiweddarach i weithio fel garddwyr cymwysedig – gan gynnwys ein gyn-brif arddwr Troy Smith.           

Mae garddwyr dan hyfforddiant yn dysgu wrth draed ein tîm o arbenigwyr ac mae llawer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gael swyddi parhaol yma ac mewn gerddi eraill.

Rydym hefyd yn croesawu myfyrwyr sy’n chwilio am leoliadau tymor byr, ac wrth gwrs mae gwirfoddoli yn yr ardd yn ffordd dda arall i ymuno â’r tîm ac ennill profiad. Os hoffech wybod mwy am sut i gael profiad gwaith yn yr ardd, ffoniwch ein swyddfa’r ardd ar 01492 650460.