Hyfforddiant garddwriaeth yng Ngardd Bodnant

Myfyriwr yn gyrru peiriant torri lawnt

Yn galw pob egin arddwr: Rydym yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant yng Ngardd Bodnant, lle bydd cyfle i chi ddysgu gyda’r goreuon yn y maes.

Daw myfyrwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt i hyfforddi gyda’r tîm yng Ngardd Bodnant, gan ennill cymwysterau academaidd a sgiliau ymarferol. 

Mae’r ardd yn croesawu myfyrwyr o bob oed a chefndir i helpu gyda phob agwedd ar y gwaith bob dydd, ac maen nhw’n bob amser yn barod i dorchi llewys. Dros y blynyddoedd mae’r ardd wedi swyno llawer ohonyn nhw ac mae rhai wedi dychwelyd yma’n ddiweddarach i weithio fel garddwyr cymwysedig – gan gynnwys ein gyn-brif arddwr Troy Smith.           

Rydym yn recriwtio myfyriwr bob blwyddyn mewn partneriaeth gyda’r Rhaglen Hyfforddiant Gerddi Hanesyddol a Botanegol (HBGTP). O dan y cynllun hwn, sy’n cael ei reoli gan English Heritage a’i gefnogi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gall myfyrwyr ennill cyflog yn ogystal â datblygu eu sgiliau proffesiynol yn rhai o brif erddi Prydain.

Tîm profiadol

Mae garddwyr dan hyfforddiant yn dysgu wrth draed ein tîm o arbenigwyr ac mae llawer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gael swyddi parhaol yma ac mewn gerddi eraill. Mae un o raddedigion 2014, Richard Marriott, bellach yn Brif Arddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Kedleston Hall, Sudbury Hall a Norbury Manor.

Dywedodd Richard: “Fe wnes i ddysgu cymaint ym Modnant. Mae’r cynllun yn gyfuniad gwych o theori a chyfleoedd di-ri i wneud gwaith garddio ymarferol. Mae’n gyfle gwerthfawr iawn i ennill sgiliau garddwriaethol go iawn mewn gardd sydd ymhlith y gorau yn y byd. Mae’n brofiad gwych ar gyfer y CV ac o gymorth mawr wrth feddwl am yrfa oes ym maes garddwriaeth.”

Rydym hefyd yn croesawu myfyrwyr sy’n chwilio am leoliadau tymor byr, ac wrth gwrs mae gwirfoddoli yn yr ardd yn ffordd dda arall i ymuno â’r tîm ac ennill profiad. Os oes gennych ddiddordeb yng nghynllun hyfforddiant 2018 neu os hoffech wybod mwy am sut i gael profiad gwaith yn yr ardd, ffoniwch ein gweinyddydd eiddo Rose James yn swyddfa’r ardd ar 01492 650460.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2018 yw Ebrill 1 http://hbgtp.org.uk/

Richard Marriot (chwith) a'i gyd-fyfyriwr Keith Phellan gyda mentor i fyfyrwyr Gardd Bodnant Gemma Hayes
Myfyrwyr yng Ngardd Bodnant
Richard Marriot (chwith) a'i gyd-fyfyriwr Keith Phellan gyda mentor i fyfyrwyr Gardd Bodnant Gemma Hayes