Bwyd a diod yng Ngardd Bodnant

Cup of coffee with National Trust logo in chocolate powder on top

7.8.2021 - RHYDM YN ADOLYGU CANLLAWIAU NEWYDD LLWODRAETH CYMRU (PRAWF, OLRHAIN AC AMDDIFFYN) A BYDDWN YN EICH DIWEDDARU YN FAUN.

Rydym bellach wedi ailagor yr ardal eistedd yn ystafell de'r Pafiliwn ac rydym yn gweini lluniaeth tecawê o'r ciosg yn y Glyn.

Mae'r Ystafell De'r Pafiliwn ar agor rhwng 10am a 5pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w mwynhau dan do ac yn ein hardal eistedd awyr agored.

Yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru, os ydych chi'n defnyddio ein seddi, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn. Byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu gwiriad o'ch enw.

  • CYMERWCH EICH SEDD: Mae seddi Pafiliwn wedi'i gadw ar gyfer ymwelwyr sy'n defnyddio'r ystafell de. Mae unrhyw fyrddau sydd â chadeiriau yn pwyso yn eu herbyn yn barod i'w defnyddio ac wedi cael eu glanhau a'u diheintio.
  • ARCHEBU Y TU MEWN: Archebwch eich bwyd yn yr ystafell de. Mae gorsaf glanweithdra y tu allan i'r ystafell de i chi ei defnyddio. Ar gyfer pellter cymdeithasol, dilynwch y system unffordd sydd ar waith i rhoi eich archeb i un o'n tîm wrth y cownter.
  • ARWEINYDD GRWP: Gofynnwn i un person o'ch grŵp ymuno â'r ciw y tu mewn i'r ystafell de gyda'r archeb. Dewch â'r holl gardiau aelodaeth i'w sganio. Os yw'ch grŵp yn cynnwys ymwelwyr sy'n talu byddwn yn rhoi rhif bwrdd i chi a bydd un o'n tîm yn mynd y tu allan i gymryd y manylion.
  • RHOWCH FANYLION: Os oes 6 o bobl mewn grŵp o wahanol aelwydydd, pob un ohonynt yn aelodau YG, mae angen i ni sganio pob un o'r 6 cerdyn aelodaeth YG. Os yw'ch grŵp yn cynnwys cwsmer sy'n talu, mae angen i ni hefyd gymryd manylion Prawf a Olrhain ar gyfer y cwsmer sy'n talu.

Mae Ciosg y Glyn ar agor Dyyd Gwener i Dydd Mawrth ar gyfer bwyd tecawe. Mae'r ystafell de Magnolia ar gau hyn o bryd.

Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.