Lluniaeth yng Ngardd Bodnant

Ystafell De’r Pafiliwn yng Ngardd Bodnant, Conwy

Mae ein tîm arlwyo yma i’ch croesawu chi, gyda dewis o brydau a byrbrydau blasus yn ystafelloedd te'r Pafiliwn a Magnolia.

Ystafell De’r Pafiliwn 

Mae Ystafell De'r Pafiliwn, sydd wedi’i lleoli yn gyfleus yn y maes parcio, yn cynnig dewis o ddiodydd, teisennau, byrbrydau a phrydau cynnes.  Gyda rhywbeth i demtio’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr, hwn fel arfer yw’r man galw cyntaf ar ôl cyrraedd, neu’r lle olaf cyn gadael.  Mae prydau blasus yn cael eu paratoi bob dydd ac maen nhw ar gael rhwng 11am a 3pm. 

Ystafell De Magnolia

Mae Ystafell De Magnolia, sy’n llai o faint, wedi ei lleoli yn y ganolfan arddio, gerllaw allanfa’r ardd.  Dyma’r lle perffaith i fwynhau diod a byrbryd, neu de prynhawn.  Gyda digonedd o le i eistedd y tu mewn a thu allan, mae’n fan bach cyfleus i ymlacio ym mhob tywydd.  Mae’n rhannu iard brydferth gyda siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae yna ddigonedd o blanhigion trawiadol ar werth gan ein cymydog yng Nghanolfan Arddio Bodnant.  Yn Ystafell De Magnolia hefyd mae ein stondin lyfrau ail-law.

Oriau Agor

Ystafell De’r Pafiliwn ar agor bob dydd 10am-5pm 
Ystafell De Magnolia ar agor bob dydd 11am-4pm 
 
Noder: Ystafell De’r Pafiliwn yw ein prif lecyn arlwyo, a dim ond yn y lle hwn y mae prif brydau poeth ar gael.  Dim ond o’r lleoliad hwn y mae alcohol ar gael hefyd ac mae rhaid ei brynu gyda phrif bryd. Mae hufen iâ ar gael o’r ddwy ystafell de, a gallwch brynu bwyd neu ddiod i fynd i’r ardd gyda chi.