Bwyd a diod yng Ngardd Bodnant

Cup of coffee with National Trust logo in chocolate powder on top

Rydym bellach wedi ailagor yr ardal eistedd yn ystafell de'r Pafiliwn ac rydym yn gweini lluniaeth tecawê o'r ciosg yn y Glyn.

Mae'r Ystafell De'r Pafiliwn ar agor rhwng 10am a 5pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w mwynhau dan do ac yn ein hardal eistedd awyr agored.

Archebwch eich ymweliad I’r ardd ymlaen llaw ar ein gwefan, ond nid oes angen I chi archebu bwrdd i’w fwyta yn yr ystafell de’r Pafiliwn.

Yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru, os ydych chi'n defnyddio ein seddi, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn. Byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu gwiriad o'ch enw.

  • CYMERWCH EICH SEDD: Mae seddi Pafiliwn wedi'i gadw ar gyfer ymwelwyr sy'n defnyddio'r ystafell de. Mae unrhyw fyrddau sydd â chadeiriau yn pwyso yn eu herbyn yn barod i'w defnyddio ac wedi cael eu glanhau a'u diheintio.
  • ARCHEBU Y TU MEWN: Archebwch eich bwyd yn yr ystafell de. Mae gorsaf glanweithdra y tu allan i'r ystafell de i chi ei defnyddio. Ar gyfer pellter cymdeithasol, dilynwch y system unffordd sydd ar waith i rhoi eich archeb i un o'n tîm wrth y cownter.
  • ARWEINYDD GRWP: Gofynnwn i un person o'ch grŵp ymuno â'r ciw y tu mewn i'r ystafell de gyda'r archeb. Dewch â'r holl gardiau aelodaeth i'w sganio. Os yw'ch grŵp yn cynnwys ymwelwyr sy'n talu byddwn yn rhoi rhif bwrdd i chi a bydd un o'n tîm yn mynd y tu allan i gymryd y manylion.
  • RHOWCH FANYLION: Os oes 6 o bobl mewn grŵp o wahanol aelwydydd, pob un ohonynt yn aelodau YG, mae angen i ni sganio pob un o'r 6 cerdyn aelodaeth YG. Os yw'ch grŵp yn cynnwys cwsmer sy'n talu, mae angen i ni hefyd gymryd manylion Prawf a Olrhain ar gyfer y cwsmer sy'n talu.

Mae Ciosg y Glyn ar agor Dyyd Gwener i Dydd Mawrth ar gyfer bwyd tecawe. Mae'r ystafell de Magnolia ar gau hyn o bryd.

Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.