Ein hystafelloedd te

Gwesty'r Pafiliwn yn Ardd Bodnant

Mae ein tîm arlwyo yma i’ch croesawu chi, gyda dewis o brydau a byrbrydau blasus yn ystafelloedd te'r Pafiliwn a Magnolia.

Ystafell De’r Pafiliwn 

Mae Ystafell De'r Pafiliwn, sydd wedi’i lleoli yn gyfleus yn y maes parcio, yn cynnig dewis o ddiodydd, teisennau, byrbrydau a phrydau cynnes.  Gyda rhywbeth i demtio’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr, hwn fel arfer yw’r man galw cyntaf ar ôl cyrraedd, neu’r lle olaf cyn gadael. 

Mae prydau blasus wedi'u paratoi'n ffres ar y diwrnod: Ar agor o Ebrill i Hydref 9 am-5pm a Tachwedd i Fawrth 10 am-4pm.

Ystafell De Magnolia

Ar agor 11 am-4pm trwy gydol y flwyddyn, mae Ystafell De Magnolia, sy’n llai o faint, wedi ei lleoli yn y ganolfan arddio, gerllaw allanfa’r ardd.  Dyma’r lle perffaith i fwynhau diod a byrbryd, neu de prynhawn.  Gyda digonedd o le i eistedd y tu mewn a thu allan, mae’n fan bach cyfleus i ymlacio ym mhob tywydd.  Mae’n rhannu iard brydferth gyda siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae yna ddigonedd o blanhigion trawiadol ar werth gan ein cymydog yng Nghanolfan Arddio Bodnant.  Yn Ystafell De Magnolia hefyd mae ein stondin lyfrau ail-law.

Mae hufen iâ ar gael o’r ddwy ystafell de, a gallwch brynu bwyd neu ddiod i fynd i’r ardd gyda chi.