Mwynhewch amser gwyllt yng Ngardd Bodnant dros y gwyliau hanner tymor

Children playing in the autumn leaves at Bodnant Garden

Mae’r hydref yn dymor arbennig yng Ngardd Bodnant wrth i’n cnwd toreithiog o goed talsyth droi’n fôr o goch, aur a phorffor cyfoethog. Eleni, rydyn ni’n dathlu Gwlad y Cewri gyda llu o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Mae coed o bedwar ban byd i’w gweld yn 80 erw Gardd Bodnant. Mae rhai ohonynt ymhlith y coed mwyaf a'r gorau o’u math ym Mhrydain ac maent yn gartref i gant a mil o adar, ystlumod a chreaduriaid gwyllt eraill.  Ymunwch â’n Taith Gerdded Coed Cawraidd a gynhelir bob dydd rhwng Hydref 17 a 21, 2pm yn yr Hen Felin. O 22 Hydref tan ddiwedd y gwyliau hanner tymor, mae gennym daith Boncyffion Bras ar gyfer teuluoedd ar eu pen eu hunain.

Yn ystod wythnos hanner tymor, Hydref 24-28 (11am-2pm) cawn ein hysbrydoli gan ystlumod. Dilynwch y llwybr pwmpenni i lawr i’r Hen Felin lle caiff y plant ddysgu pob math o bethau am y creaduriaid difyr hyn, gan wneud ystlumod mewn sesiynau celf a chrefft, a chreu gwe pry cop enfawr i addurno’r felin.

Dydd Sadwrn 29 Hydref (11am-1pm) mae croeso i bawb roi help llaw i’r garddwyr i gribinio dail yr hydref. Tybed sawl bwcedaid allwch chi eu casglu? Cewch fwynhau gwylio’r dail yn chwyrlïo yn y gwynt a’u clywed yn crensian dan eich traed hefyd. Cewch aros faint fynnwch – cwrdd ger y Gastanwydden Bêr ar y Lawnt Uchaf.

Os ydych yn teimlo’n ddewr, ddydd Sul 30 Hydref (12-2pm) cewch helpu gwrachod cyfeillgar Calan Gaeaf wneud cwt o frigau a changhennau yn y Pen Draw.

Hefyd yr wythnos hon, bydd y “Poem in the Glades” ar agor i ymwelwyr ddydd Mawrth 25 Hydref. Codwyd y mawsolëwm yn 1880 gan sefydlydd yr ardd, Henry Pochin, ar gyfer ei deulu a dyma fydd y cyfle olaf eleni i weld ei du mewn hardd cyn ei gau dros y gaeaf.

Bydd bwydlenni arbennig yr hydref yn Ystafell De’r Pafiliwn – gyda thipyn o sylw i bwmpenni – a bydd cyfle i gynhesu’ch dwylo â diodydd poeth neu gawl wrth fasged dân yn y Glyn.

Cewch fwynhau hyn i gyd ynghanol harddwch hydrefol yr ardd, gyda blodau hwyr llachar, dail, aeron a ffrwythau lliwgar, a’r cyfan yn erbyn cefnlen fawreddog y mynyddoedd. Ewch i ysbryd yr hydref…

The Sugarloaf surrounded by autumn trees, Monmouthshire, South Wales

Arddangosfeydd tanbaid yr hydref yng Nghymru 

Cymerwch sedd yn y rhes flaen i fwynhau gwledd i’r llygaid yng Nghymru wrth i’n tirwedd droi ei liwiau yn goch, aur ac efydd yr hydref hwn.

A couple of visitors explore a National Trust site during the autumn when many leaves have fallen to the ground

Deg o anturiaethau gorau’r hydref yng Nghymru 

O syllu ar y sêr i chwilio am forloi, dewch i fwynhau rhyfeddodau’r hydref yng Nghymru

Fallow deer graze in the deer park as the sun shines through the overlooking trees

Rhyfeddodau bywyd gwyllt yr hydref yng Nghymru 

Pan fydd cefn gwlad yn gyforiog o gynnyrch y cynhaeaf bydd pethau’n prysuro ym myd yr anifeiliaid...