Hydref i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Children playing in the autumn leaves at Bodnant Garden

Mae’r Hydref yn adeg arbennig yng Ngardd Bodnant a bydd ein casgliad enfawr o goed yn goleuo’r tirwedd mewn calidosgob o liwiau. Dowch â’r teuluallan i’r awyr agored a dathlu’r tymor 2019 ynghanol ein 80 acer.

Dydd Llun 14 Hydref: Adar Bodnant. Taith gerdded dywysedig, 11am-12am. Am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) cysylltwch neilltuo lle.

Dydd Llun i Dydd Gwenner 21- 25 Hydref: Taith gerdded lliw'r hydref 11am-12pm. Am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) cysylltwch neilltuo lle.

Dydd Sadwrn i Dydd Sul 26 Hydref – 3 Tachwedd: Gweithgareddau teuluol. Casglwch rai o'ch hoff ddail wedi cwympo ac yna crëwch lun hardd ar lawr gwlad. Oso es gennych egni ar ôl wedi’r cerdded, beth am helpu’r garddwyr trwy gasglu dail? Byddwn yn gadael cribiniau ar y Lawnt Uchaf – sawl bwced fedrwch gasglu wrth fwynhau neidio a stampio.Tra byddwch yma cewch geisio prawf-yrru ysgubell hefyd! Am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) dim angen neilltuo lle. 

Ymunwch a ni Ddurno Wicsen Calan Gaeaf yn yr Hen Felin, Dydd Sadwrn 26 Hydref - Dydd Sul 3 Tachwedd 11am-3pm (£1.50 y plentyn, dim angen neilltuo lle).

Ddydd Mawrth, Hydref 29: Bydd Y Poem ar agor i’r cyhoedd, rhwng 10yb-4yp. Dyma’r cyfle olaf eleni i weld y tu mewn i’r cofadail cyn iddo gau dros y gaeaf. Am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) dim angen neilltuo lle.

Dydd Llun 4 Tachwedd: Adar Bodnant. Taith gerdded dywysedig, 11am-12am. Am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) cysylltwch neilltuo lle. 

Archebwch weithgaredd ar 0344 2491895 neu gwelwch ein gwefan Beth S'ymlaen.

Mae croeso i gŵn bob dydd Hydref 1 i ddiwedd mis Mawrth. Mae mannau picnic o amgylch yr ardd hefyd, felly beth bynnag fo’r tywydd, cewch dreulio dydd Hydrefol gyda’r teulu yng Ngardd Bodnant. Ymunwch a ni #BodnantGardenAutumn 2019!