Hydref i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Children playing in the autumn leaves at Bodnant Garden

Mae’r Hydref yn adeg arbennig yng Ngardd Bodnant a bydd ein casgliad enfawr o goed yn goleuo’r tirwedd mewn calidosgob o liwiau. Dowch â’r teuluallan i’r awyr agored a dathlu’r tymor ynghanol ein 80 acer.

Ymunwch â’r llwybr plant Fedrwch Ddarganfod y Corryn? Yn ystod hanner tymor, Sadwrn 27 Hydref hyd Sul 4 Tachwedd. Dilynwch y llwybr drwy’r Hen Barc a Llannerch Aser, i lawr i’r Glyn i chwilio am yr ‘attercop’ (gair Saesneg hynafol am gorryn neu bry’ cop.) Mae gan y corryn we enfys wedi’i wneud o rubanau a gall y plant ddilyn yr edau lliwgar a’r creaduriaid defnydd sy’n arwain y ffordd. Mae’n weithgaredd hunan-gynhaliol am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) a does dim angen neilltuo lle.

Oso es gennych egni ar ôl wedi’r cerdded, beth am helpu’r garddwyr trwy gasglu dail? Byddwn yn gadael cribiniau ar y Lawnt Uchaf – sawl bwced fedrwch gasglu wrth fwynhau neidio a stampio.Tra byddwch yma cewch geisio prawf-yrru ysgubell hefyd! Mae gweithgareddau Bachu Cribin a Chodi Brigyn  yn hunan-gynhaliol ac am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd).

Darganfod ffwng rhyfeddol

Dydd Sadwrn 27 Hydref byddwn yn cynnal Cyrch Ffwng gyda’n hen ffrind Fungal Punk Dave. Archwiliwch yr ardd gyda help arbenigwr a darganfod ffwng rhyfeddol sy’n cuddio yn ein coedwigoedd a’n dolau. Ymunwch mewn cyrch am 10.30 a 1.30 (côst £5 y person, costau mynediad arferol i’r ardd, cysylltwch â 01492 650460 i neilltuo lle).

Hebryngir Troeon Cerdded Hydrefol i oedolion yn ddyddiol i oedolion yn ystod yr wythnos o ddydd Llun 22 i ddydd Gwener 26 Hydref am 11y.b. Mae’n casgliad coed enwog yn cynnwys  Pencampwyr y Coed (y mwyaf a’r gorau o’u math ym Mhrydain) yn cynnwys deiliach hydrefol anhygoel ynghŷd â’r arddangosfeydd llachar o’r blodau sy’n blodeuo’n hwyr. Mae’r troeon wedi’u hebrwng am ddim (côst mynediad arferol i’r ardd) ond cysylltwch ar 01492 650460 i neilltuo lle.

Bydd Y Poem ar agor i’r cyhoedd ddydd Mawrth, Hydref 30, rhwng 10yb-4yp. Dyma’r cyfle olaf eleni i weld y tu mewn i’r cofadail cyn iddo gau dros y gaeaf.

Ac uchafbwynt yr Hydref eleni yw’n dathliad arbennig am hawliau merched i bleidleisio ‘Unbind The Wing’ gyda llwybr arbennig a gosodiadau drwy’r ardd fydd yn rhedeg rhwng Medi 26 i 23 Tachwedd (hunan-gynhaliol ac am ddim, heb angen neilltuo lle).

Mwynhewch fwydlen hydref yn y Pafiliwn ac ystafell de Magnolia neu damaid poeth al-fresco o giosg Y Glyn, ble bydd rhwyll dân yn llosgi’n ddyddiol dros hanner tymor. Bydd ein tîm arlwyo’n gweini bwydlen arbennig ar y thema Calan Gaeaf dros yr hanner tymor yn y Pafiliwn a’r Glyn a chynnal eu gweithgaredd poblogaidd dyddiol, addurno wicsen Calan Gaeaf yn y Pafiliwn o ddydd Sadwrn 27 Hydref hyd ddydd Sul 4 Tachwedd 11yb – 3yp (côst £1 y plentyn, dim angen neilltuo lle).

Mae mannau picnic o amgylch yr ardd hefyd, felly beth bynnag fo’r tywydd, cewch dreulio dydd Hydrefol gyda’r teulu yng Ngardd Bodnant.