Nadolig yng Ngardd Bodnant

Addurniadau wedi’i gwneud â llaw yng ngardd Bodnant, Conwy

Yng Ngardd Bodnant mae gennym 80 erw o dirlun gaeafol i chi ei archwilio a chroeso cynnes Nadoligaidd yn ein hystafelloedd te.

Mae'r ardd ar agor gydol y flwyddyn (ac eithrio Noswyl Nadolig, Diwrnod Nadolig a Gŵyl San Steffan). Mae'n lle llawn hud a lledrith i ymdrochi eich hun ym myd natur, cael awyr iach a chadw'n heini a mwynhau ychydig o amser gyda'r teulu.

Mae yma lwybr sy'n addas i bawb: Gallwch ddewis y llwybr byr yn y gerddi ffurfiol a mwynhau golygfeydd a pheraroglau'r Ardd Aeafol, dilyn sŵn y dŵr ar hyd y llwybrau yn arwain at y Glyn a'r Pen Pellaf, neu ddringo at Goedwig Ffwrnais i weld golygfeydd anhygoel ar draws Dyffryn Conwy. Gallwch ddod â'ch cŵn gyda chi bob dydd. 

Gall pawb gynhesu gyda bwyd Nadoligaidd yn ystafelloed de'r Pafiliwn a Magnolia, a chiosg awyr agored y Glyn.Mwynhewch Te Prynhawn Nadolig yn y Pafiliwn trwy gydol mis Rhagfyr. Gweler ein tudalen digwyddiadau i gael mwy o fanylion am sut i archebu.

Mae ein cymdogion Canolfan Arddio Bodnant yn cynnig ystod eang o gardiau, addurniadau ac anrhegion Nadolig gan gynnwys planhigion, ac wrth gwrs coed a thorchau Nadolig. Yn ogystal, mae casgliad unigryw o gynnyrch celf a chrefft lleol yng Nghanolfan Grefft Bodnant.

Mae hud a lledrith i'w gael bob amser yn yr ardd. Nadolig Hapus pawb.