Nadolig yng Ngardd Bodnant

 Nadolig a Gardd Bodnant

Mae’r Nadolig yn amser llawn hud yng Ngardd Bodnant. Ewch am dro drwy’r barrug, dewch â’r plant i gwrdd â’r corachod, chwiliwch am yr anrheg berffaith yn y siop a mwynhewch fwyd da wrth ddathlu’r ŵyl yn ein stafelloedd te.

Mae Gardd Bodnant ar agor drwy'r flwyddyn (ar wahân i Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig a Dydd Gwylio). Y tymor hwn yn 2017 yw lle perffaith i ddianc rhag siopa stryd prysur a mwynhau amser traddodiadol gyda'i gilydd fel teulu.

Seren y sioe ydy’r Gweithdai Corachod sy’n boblogaidd iawn. Dewch i’r Hen Felin yn y Glyn i fwynhau gwneud crefftau Nadolig gyda’r criw bach hwyliog yma cyn mwynhau malws melys wedi eu crasu wrth y tân agored y tu allan. Mae’r hwyl yn dechrau ddydd Sadwrn, Tachwedd 18, pan fyddwn yn troi’r goleuadau ymlaen yn yr Hen Felin am 12pm – dewch i weld yr addurniadau Dolig cyn pawb arall!

Mae’r Gweithdai Corachod yn digwydd bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn yr wythnosau cyn y Nadolig ac eleni mae gennym ni ddanteithion ychwanegol ichi, sef cyfres o ddigwyddiadau tymhorol. Mae mwy o fanylion am y gweithgareddau hyn yn ein rhestr ddigwyddiadau:

  • Gweithdai Corachod:  Tachwedd 25/26, Rhagfyr 2/3, Rhagfyr 9/10 a Rhagfyr 16/17 o 11am – 2.30pm (am ddim a does dim angen archebu, dim ond galw)
  • Sion Corn: Yn ganolfan Gardd Bodnant - Tachwedd 25/26, Rhagfyr 2/3, Rhagfyr 9/10 a Rhagfyr 16/17 o 11am – 2pm
  • Tro gaeafol a phaned: Dydd Mercher, Rhagfyr 6 o 11am, taith dywys gyda garddwr ac yna te p’nawn yn y Pafiliwn (£19.95 y pen, ffoniwch i archebu)
  • Taith adar: Dydd Gwener, Rhagfyr 8, 11am (am ddim ond rhaid archebu o flaen llaw)
  • Tro gaeafol a chinio: Dydd Mercher, Rhagfyr 13, taith dywys gyda’r prif arddwr am 11am yna cinio Nadolig dau gwrs yn y Pafiliwn (£25.95 y pen, ffoniwch i archebu)
  • Noson blasu pwdinau’r ŵyl: Nos Wener, Rhagfyr 15, dewch i brofi pwdinau wedi eu creu gan ein cogydd yn y Pafiliwn (£24.95 y pen, ffoniwch i archebu)

Mae siop anrhegion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chanolfan Arddio Bodnant yn cynnig dewis eang o syniadau ar gyfer y Nadolig, o gardiau, addurniadau ac anrhegion i blanhigion a thorchau a choed Nadolig. Mae casgliad unigryw o gynnyrch celf a chrefft lleol i’w gael hefyd yng Nghanolfan Grefftau Bodnant, gan gynnwys gemwaith, paentiadau, crochenwaith a dodrefn.

Ac wrth gwrs mae ein gardd enwog yma ichi ei mwynhau hefyd; ymgollwch yn yr 80 erw o harddwch sy’n cynnwys uchafbwynt y tymor, yr Ardd Aeaf. Gallwch ddod â’ch cŵn yma bob dydd o fis Tachwedd hyd at ddiwedd Mawrth hefyd.

Mae gan Ardd Bodnant rywbeth arbennig i’w gynnig i bawb sy’n edrych ymlaen at hwyl yr ŵyl eleni. Nadolig Llawen i chi i gyd!

Make a decoration at our Elves Workshop
Hand made decorations at Bodnant garden, Conwy
Make a decoration at our Elves Workshop