Nadolig yng Ngardd Bodnant

Addurniadau wedi’i gwneud â llaw yng ngardd Bodnant, Conwy

Mae’r Nadolig yn amser llawn hud yng Ngardd Bodnant. Ewch am dro drwy’r barrug, dewch â’r plant i gwrdd â’r corachod, chwiliwch am yr anrheg berffaith yn y siop a mwynhewch fwyd da wrth ddathlu’r ŵyl yn ein stafelloedd te.

Mae Gardd Bodnant ar agor drwy'r flwyddyn (ar wahân i Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig a Dydd Gwylio). Y tymor hwn yn 2019 yw lle perffaith i ddianc rhag siopa stryd prysur a mwynhau amser traddodiadol gyda'i gilydd fel teulu.

Seren y sioe ydy’r Gweithdai Corachod sy’n boblogaidd iawn. Dewch i’r Glyn i fwynhau gwneud crefftau Nadolig gyda’r criw bach hwyliog yma cyn mwynhau malws melys wedi eu crasu wrth y tân agored tu allan -  dydd Sadwrn a dydd Sul yn yr wythnosau cyn y Nadolig, Tachwedd 30/Rhagfyr 1, Rhagfyr 7/8, 14/15 a 21/22, 11am i 2.30pm.

Eleni mae gennym ni ddanteithion ychwanegol ichi, sef cyfres o ddigwyddiadau tymhorol:

  • Sion Corn: Yn ganolfan Gardd Bodnant - Tachwedd 30/Rhagfyr 1, Rhagfyr 7/8 a 14/15 a 21/22 11am – 2pm
  • Cerdedd 'Adar y gaeath': Rhagfyr 6, 11am-12.30pm.

Mae siop anrhegion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chanolfan Arddio Bodnant yn cynnig dewis eang o syniadau ar gyfer y Nadolig, o gardiau, addurniadau ac anrhegion i blanhigion a thorchau a choed Nadolig. Mae casgliad unigryw o gynnyrch celf a chrefft lleol i’w gael hefyd yng Nghanolfan Grefftau Bodnant, gan gynnwys gemwaith, paentiadau, crochenwaith a dodrefn.

Ac wrth gwrs mae ein gardd enwog yma ichi ei mwynhau hefyd; ymgollwch yn yr 80 erw o harddwch sy’n cynnwys uchafbwynt y tymor, yr Ardd Aeaf. Gallwch ddod â’ch cŵn yma bob dydd o fis Hydref at ddiwedd Mawrth hefyd.

Mae gan Ardd Bodnant rywbeth arbennig i’w gynnig i bawb sy’n edrych ymlaen at hwyl yr ŵyl eleni. Nadolig Llawen i chi i gyd!

Make a decoration at our Elves Workshop
Hand made decorations at Bodnant garden, Conwy
Make a decoration at our Elves Workshop