Priodi yng Ngardd Bodnant

Priodi yng Ngardd Bodnant

Mae pawb eisiau i’w priodas fod yn ddiwrnod i’w gofio. Gall lleoliad hyfryd yr ardd eich helpu i greu atgofion i’w trysori am byth ar ddydd eich priodas.

Mae’r Felin Binnau ar Deras y Gamlas yn lleoliad perffaith ar gyfer seremoni sifil.  Gydag awyrgylch hamddenol ac ychydig o ffurfioldeb hefyd, bydd y lleoliad a’r awyrgylch yn gwneud eich diwrnod yn un arbennig iawn.
 
Ar ôl y seremoni ffurfiol, gallwch fwynhau gwydriad o siampên ar y teras gyda’ch gwesteion, tra bod eich ffotograffydd yn tynnu lluniau unigryw ac arbennig. 
Priodi yng Ngardd Bodnant (PDF / 1.025390625MB) download
 
Am fwy o fanylion cysylltwch â ni yn http://bodnantweddings@nationaltrust.org.uk
There are stunning locations for the perfect picture
A wedding couple standing on the waterfall bridge at Bodnant Garden, Conwy
There are stunning locations for the perfect picture