Rhosod rhagorol Gardd Bodnant

The Top Rose Terrace at Bodnant Garden

Dewch i fwynhau golygfeydd, arogleuon a seiniau hudolus ein terasau Eidalaidd enwog sy’n blodeuo’n brydferthach nag erioed wrth i flynyddoedd o waith cadwraeth ddwyn ffrwyth.

Cynlluniwyd ac adeiladwyd pum teras Eidalaidd ffurfiol Gardd Bodnant rhwng 1904 ac 1914 gan Henry McLaren ar yr arddull Celf a Chrefft newydd. Mae dylanwad ei fam Laura McLaren, Arglwyddes Aberconway, yn amlwg yn y cynllun plannu sy’n cynnwys ei hoff blanhigion parhaol a blodau’r ardd fwthyn.

Aeth Henry ati i greu dwy ardd rosod, yr ardd uchaf a’r ardd isaf, gan eu cysylltu â chyfres o ‘ystafelloedd’, pyllau addurniadol a rhodfeydd pergola wedi’u gorchuddio â phlanhigion dringo blodeuol. Dros y degawdau dilynol ychwanegodd addurniadau fel y cerfluniau clasurol a’r ffynnon Faróc ar y Teras Croquet. Yn 1938 ychwanegodd y cyffyrddiad olaf i Deras y Gamlas, sef Melin Binnau o’r 18fed ganrif. Prynodd yr adeilad adfeiledig mewn ocsiwn ac er mwyn ei achub rhag mynd â’i ben iddo, symudodd y felin, fesul bricsen, o Sir Gaerloyw i Ardd Bodnant.

Yn ystod y cyfnod diweddar mae ein garddwyr wedi rhoi cryn sylw a gofal i erddi’r terasau. Cafodd y Teras Rhosod Uchaf ei adfer yn 2006 a’r Teras Rhosod Uchaf yn 2012. Ailblannwyd hen welyau â Rhosod Seisnig persawrus, llawer ohonynt o gasgliad arobryn David Austin, i greu sioe o liw rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref. Crewyd gwelyau newydd hefyd, sef yr Ardd Wen a’r Gwely Pabi Himalaiaidd, a blodeuodd y cynllun plannu newydd ym morderi Teras y Gamlas Hir am y tro cyntaf yn 2018. 

Gwaith cadwraeth

Yn 2013 cafodd llawer o waith atgyweirio ei wneud i’r tu allan i’r Felin Binnau ac yn 2019 cwblhawyd y gwaith o adnewyddu’r parlwr uchaf. Bydd yr ystafell hon ar agor am ddeuddydd yr wythnos yn ystod yr haf, rhwng mis Mehefin a mis Medi, gan roi cyfle i chi fwynhau golygfa wych, newydd ar draws yr ardd.

Mae cefnogaeth barhaus ein hymwelwyr ac aelodau wedi chwarae rhan hanfodol yn yr holl waith cadwraeth ac mae’n parhau i wneud hynny. Eleni, rhoddwyd hwb enfawr i’n hapêl i osod Ffynnon newydd ar y Teras Croquet, yn goron ar Derasau Gardd Bodnant.

Wrth i’n gwaith o gaboli’r gerddi ffurfiol ddwyn ffrwyth, gallwch fwynhau’r cyfan gyda rhaglen estynedig o gerddoriaeth awyr agored ar nos Fercher a phrynhawn Sul yn ystod yr haf. Gweler ein tudalen Ddigwyddiadau i gael rhagor o fanylion.