Rhosod yn eu gogoniant

Wrn maen a rhosod yng Ngardd Bodnant, Conwy

Dyna’r union beth mae ein hymwelwyr yn ei ddweud am ein harddangosfa hyfryd o rosod, felly beth am ddod draw i weld dros eich hunan?

Mae’r haf yn ei hanterth ar y terasau gydag arddangosfa syfrdanol o liw a phersawr.

Golygfa drawiadol

O bersawr meddwol y Rhosyn Alnwick i liw gwlanog Ann Aberconwy mae gennym arddangosfa rosod i gystadlu â’r gorau.

Yn cael eu gofalu gan ein harbenigwr rhosod preswyl, mae’r terasau rhosod a adnewyddwyd yn ddiweddar, oes mae yna ddau – wedi cynnig arddangosfa syfrdanol o’r flwyddyn gyntaf ac maent yn mynd o nerth i nerth.

Perffaith yn awr

Mae ein rhosod yn edrych ac yn arogli’n wych, ac ar eu gorau yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, felly sicrhewch eich bod yn galw heibio i weld ein casgliad hyfryd o’r goreuron.