Taith gerdded ‘Unbind the Wing’ yng Ngardd Bodnant

Couple walkind in autumn at Bodnant Garden

Yr hydref hwn bydd cyfle i chi ddysgu am stori sydd heb ei chlywed o’r blaen yng Ngardd Bodnant wrth i chi grwydro drwy’r 80 erw o dir.

Rhwng 27 Medi a 23 Tachwedd, chwiliwch am gopi o’n canllaw ‘Unbind the Wing’ pan fyddwch yn cyrraedd er mwyn mwynhau taith gerdded newydd lle bydd cyfle i chi ddysgu mwy am y teulu McLaren a’i gysylltiadau ag ymgyrch y bleidlais. 

Wrth grwydro’r ardd byddwch yn dod ar draws arddangosfeydd a gwaith celf yn dathlu degawdau o ymroddiad i’r achos; ysgrifennu llythyron, pamffledi, lobïo, siarad cyhoeddus a thrafod, gwaith wnaeth ddwyn ffrwyth pan basiwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918.

Bydd gosodiadau celf yn y Bwa Tresi Aur, mawsolêwm Poem, y Felin Binnau a’r Hen Felin yn dangos sut gwnaeth y teulu hwn o arddwyr blannu syniadau a meithrin newid, a sut mae ymgyrchwyr modern fel Amnest Rhyngwladol yn parhau â’r traddodiad hwn o brotest heddychlon, anwleidyddol heddiw.

 Fydd cerflun helyg 

Canolbwynt ein dathliad fydd cerflun helyg ‘Unbind the Wing’ gan yr artist Trevor Leat. Fe wnaeth Trevor greu’r nodwedd drawiadol 18 troedfedd o faint ar Deras y Lilis dros gyfnod o bythefnos ym mis Medi. Mae’r cerflun yn dangos ffigwr yn rhyddhau adar, gan ddarlunio ymgyrch menywod dros gydraddoldeb, rhyddid a’r bleidlais mewn ffordd brydferth.

Ar hyd y daith bydd cyfle i chi hefyd fwynhau tecstilau sydd wedi’u creu gan aelodau o Urdd Brodwaith Gogledd Cymru a’r baneri protest a gafodd eu gwneud gan aelodau o’r gymuned yn ystod ein dathliadau yn 2018 i nodi ymgyrch y bleidlais.

Mae’r llwybr hwn o amgylch yr ardd am ddim (codir prisiau mynediad arferol i’r ardd) a does dim angen i chi archebu ymlaen llaw. Rydyn ni’n gobeithio byddwch chi’n mwynhau wrth grwydro’n hamddenol o amgylch y safle.