Taith gerdded ‘Unbind the Wing’ yng Ngardd Bodnant

'Unbind the Wing' willow sculpture by Trevor Leat at Bodnant Garden

Yn hydref 2018 fe wnaethon ni greu taith gerdded ardd newydd i ddathlu 'Unbind the Wing', cyfle i ddysgu mwy am y teulu McLaren a’i gysylltiadau ag ymgyrch y bleidlais. 

Wnaethon ni gweithio gyda artistiaid i greu arddangosfeydd a gwaith celf yn dathlu degawdau o ymroddiad i’r achos; ysgrifennu llythyron, pamffledi, lobïo, siarad cyhoeddus a thrafod, gwaith wnaeth ddwyn ffrwyth pan basiwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918.

Bydd gosodiadau celf yn y Bwa Tresi Aur, mawsolêwm Poem, y Felin Binnau a’r Hen Felin dangosodd sut gwnaeth y teulu hwn o arddwyr blannu syniadau a meithrin newid, a sut mae ymgyrchwyr modern fel Amnest Rhyngwladol yn parhau â’r traddodiad hwn o brotest heddychlon, anwleidyddol heddiw.

Fydd cerflun helyg 

Canolbwynt ein dathliad oedd y cerflun helyg ‘Unbind the Wing’ gan yr artist Trevor Leat. Fe wnaeth Trevor greu’r nodwedd drawiadol 18 troedfedd o faint ar Deras y Lilis dros gyfnod o bythefnos ym mis Medi. Mae’r cerflun yn dangos ffigwr yn rhyddhau adar, gan ddarlunio ymgyrch menywod dros gydraddoldeb, rhyddid a’r bleidlais mewn ffordd brydferth.

Hefyd, Ar hyd y llwybr mwynhaodd yr ymwelwyr tecstilau sydd wedi’u creu gan aelodau o Urdd Brodwaith Gogledd Cymru a’r baneri protest a gafodd eu gwneud gan aelodau o’r gymuned yn ystod ein dathliadau yn 2018 i nodi ymgyrch y bleidlais.

Couple walking in autumn at Bodnant Garden
Couple walkind in autumn at Bodnant Garden
Couple walking in autumn at Bodnant Garden