Teithiau gaeafol yng Ngardd Bodnant

Robin Goch yn yr eira

Lle gwell na Gardd Bodnant i fynd am dro gaeafol iach i roi cychwyn ffres i’r flwyddyn newydd?

Ar ôl prysurdeb y Nadolig (a ryw ychydig gormod o dwrci efallai?) Gardd Bodnant ydy’r lle perffaith i fynd am dro egnïol yn haul clir y gaeaf.
 
Dewch i weld yr ardd aeaf sy’n llawn lliwiau, arogleuon a siapiau cryf. Chwiliwch am lili wen fach gynta’r flwyddyn yn yr hen barc a’r cennin Pedr cynnar yn y glyn. Rhai o’r golygfeydd trawiadol eraill i’w mwynhau ydy brigau noeth y coed yn erbyn awyr las y gaeaf, adlewyrchiad yr awyr yn llonyddwch y llyn yn y Pen Draw a’r golygfeydd panoramig o’r eira ar y mynyddoedd o’r Terasau. 

I goroni’r cyfan, ym mis Ionawr a Chwefror gallwch ddod â’ch ffrindiau pedair coes efo chi i fwynhau ychydig o ymarfer corff yn yr awyr iach. 

Efallai y byddwn yn cau rhai llwybrau os ydy hi'n rhewllyd neu'n llithrig. Mae hyn er eich diogelwch chi ac i wneud yn siŵr y gallwch fwynhau cymaint o’r ardd â phosib. Os ydych chi’n chwilio am rywle i gael awyr iach a thro cyflym neu daith fwy hamddenol, fe gewch chi heddwch ac ysbrydoliaeth yng ngardd 80 erw Bodnant.