Teyrnged o Flodau yng Ngardd Bodnant

The Round Garden at Bodnant Garden

Eleni mae ein garddwyr wedi gweddnewid yr Ardd Gron gan ddefnyddio cynllun blodau unflwydd coch, gwyn a gwyrdd, lliwiau mudiad y bleidlais, sydd wedi bod yn blodeuo drwy’r haf. Mae’r arddangosfa o flodau gwyllt wedi bod yn destun trafodaeth ymhlith yr ymwelwyr.

Mae’r cynllun hwn yn newid mawr i arddull ffurfiol yr Ardd Ddwyreiniol. Cafodd yr ardal hon ei datblygu gan sylfaenydd creadigol yr ardd Henry Pochin yn yr 1880au, gan ddilyn arddull Fictoraidd nodweddiadol yn cynnwys lawntiau a llwybrau yn torri ar eu traws, grisiau cerrig a balwstradau.

Cafodd ffynnon yr Ardd Gron a’r gwaith plannu eu hadnewyddu yn 2007 a 2008 ac yn 2018 rydyn ni wedi dechrau ar gynllun arall i ailgynllunio’r ardd uchaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydym wedi achub ar y cyfle i greu cynllun unigryw, dros dro yn y gwelyau crwn ffurfiol i nodi blwyddyn #UnbindTheWing. Aeth y garddwyr ati i dynnu’r gwrychoedd ffurfiol a chynllun cymesur y planhigion lluosflwydd, trin y gwelyau a hau cymysgedd o flodau unflwydd yn cynnwys pabïau, glas yr ŷd, meillion a chosmos.

Bywyd gwyllt

Yn sgil y gwaith hwn, rydyn wedi mwynhau arddangosfa sydd wedi blodeuo rhwng mis Mehefin a mis Medi, gan newid yn gynnil o un wythnos i’r llall wrth i un rhywogaeth bylu ac un arall ymddangos. Mae wedi bod yn destun trafodaeth ymhlith ymwelwyr ... ac wedi denu bywyd gwyllt sydd wedi bod yn suo drwy’r gwelyau drwy’r haf.

Meddai’r prif arddwr John Rippin: "Fe wnaethon ni hau cymysgedd o flodau unflwydd arbennig gan gwmni Pictorial Meadows yn cynnwys cynllun lliw dramatig oedd yn seiliedig ar liwiau ymgyrch y bleidlais sef coch, gwyn a gwyrdd. Mae wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r ymwelwyr sydd wedi mwynhau’r cynllun anffurfiol a’r ffaith bod y blodau mor ddeniadol i bryfaid, yn ogystal â’r cysylltiad â hanes ymgyrch y bleidlais. Rydyn ni’n awyddus iawn i fynd ar drwydd rhai o’r syniadau hyn y flwyddyn nesaf a chreu cynllun mwy parhaol."

Yn 2019 fe wnaethon ni greu gardd newydd a pharhaol yn ei lle. Ond mae’r cyfan wedi bod yn deyrnged fyw a llachar i’r teulu o arddwyr yng Ngardd Bodnant, ac mae ymateb yr ymwelwyr wedi rhoi llawer o syniadau i ni ar gyfer y dyfodol ... gwyliwch y gofod hwn!