Y Bwa Tresi Aur yng Ngardd Bodnant

Y bwa tresi aur ym Modnant

Mae pawb yn aros yn eiddgar i weld y Tresi Bow Aur yn dod i'w blodau yn Ardd Bodnant mis Mai.

Rydym yn gwybod bod llawer wedi methu gweld y Bwa Tresi Aur yn blodeuo'r llynedd ac yn edrych ymlaen at ymweld yn 2021.  Eleni bydd Gardd Bodnant yn agor yn gynnar ac yn cau yn hwyr yn ystod cyfnod y Bwa Tresi Aur, Mai 22 i Fehefin 13 (8am-8pm yn ystod yr wythnos ac 9am-7.30pm ar y penwythnos.)

Rhaid archebu mynediad i'r ardd ymlaen llaw ar ein gwefan neu ein llinell archebu: https://www.nationaltrust.org.uk/bodnant-garden/whats-on

Dyma uchafbwynt tymor hudolus y gwanwyn, pan fydd cynfas yr ardd yn llenwi gyda phob math o liwiau, o flodau swanc y rhododendrons ecsotig i dynerwch tawel y clychau gog mwy cyfarwydd – a’r Bwa Tresi Aur yn goron drawiadol ar y cyfan. 

Mae’r Bwa Tresi Aur, sy’n 55m o hyd, yn dyddio’n ôl i 1882. Dyma pryd y cafodd y coed eu plannu gan Henry Pochin, sylfaenydd yr ardd. Dros 140 o flynyddoedd yn ddiweddarach mae’r sioe hardd o flodau aur ar ddiwedd Mai a dechrau Mehefin yn dal i ddenu miloedd. Hwn yw’r atyniad pennaf yng nghalendr Bodnant; mae disgwyl mawr amdano bob blwyddyn ac mae pobl a ffotograffwyr yn tyrru i weld yr olygfa unigryw hon. 

Dyma canllaw hwn i fanteisio i'r eithaf ar eich ymweliad: https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/bodnant-garden/features/ymweld--gardd-bodnant-gwybodaeth-ddefnyddiol-i-chi- ac rhannwch eich ymweliad â ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #BodnantLaburnumArch 

Wrth i chi aros, mwynhewch ein fideo o'r llynedd...