Bwa Tresi Aur

Y Bwa Tresi Aur ym Modnant

Mae pawb yn aros yn eiddgar i weld y Tresi Bow Aur yn dod i'w blodau yn Ardd Bodnant mis Mai.

Dyma uchafbwynt tymor hudolus y gwanwyn, pan fydd cynfas yr ardd yn llenwi gyda phob math o liwiau, o flodau swanc y rhododendrons ecsotig i dynerwch tawel y clychau gog mwy cyfarwydd – a’r Bwa Tresi Aur yn goron drawiadol ar y cyfan. 

Mae’r Bwa Tresi Aur, sy’n 55m o hyd, yn dyddio’n ôl i 1882. Dyma pryd y cafodd y coed eu plannu gan Henry Pochin, sylfaenydd yr ardd. Dros 140 o flynyddoedd yn ddiweddarach mae’r sioe hardd o flodau aur ar ddiwedd Mai a dechrau Mehefin yn dal i ddenu miloedd. Hwn yw’r atyniad pennaf yng nghalendr Bodnant; mae disgwyl mawr amdano bob blwyddyn ac mae pobl a ffotograffwyr yn tyrru i weld yr olygfa unigryw hon. 

Agor ein drysau, fore a nos

Byddwn yn agor y gatiau yn gynnar ac yn hwyr, fel y gall ymwelwyr fwynhau’r sioe flodau wanwynol i’r eithaf. Y gatiau’n agor am 9am yn ystod Mai a Mehefin a hefyd yn aros yn agored tan 8pm ar nos Fercher. Bydd ein nosweithiau agored ar ddydd Mercher yn parhau o fis Ebrill tan ddiwedd Medi. Mae croeso i gŵn ddod yma hefyd ar ddyddiau Mercher Mot, rhwng 5pm – 9pm. Bydd gwesty'r Pafiliwn yn cynnig brecwast o 9am yn ystod Mai a Mehefin.

Uchafbwynt arall yn y calendr garddwriaethol yw’r casgliad o rododendrons, sy’n hynod o hardd ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Sefydlwyd y casgliad hwn dros ganrif yn ôl. Yn ôl y sôn mae ‘na lwyn rhododendron yn ei flodau bob mis o’r flwyddyn yng Ngardd Bodnant, ond maen nhw’n bendant ar eu gorau ym mis Mai.  

Rhannwch eich ymweliad gyda ni ar #BodnantLaburnumArch.