Bwa Tresi Aur

Y Bwa Tresi Aur ym Modnant

Mae pawb wedi bod yn disgwyl yn eiddgar ers wythnosau i weld y Bwa Tresi Aur yn dod i’w flodau yng Ngardd Bodnant. Mae’r Bwa bellach wedi troi’n dwnel o aur hardd - ac mae’n werth i chi ddod i’w weld.

Dyma uchafbwynt tymor hudolus y gwanwyn, pan fydd cynfas yr ardd yn llenwi gyda phob math o liwiau, o flodau swanc y rhododendrons ecsotig i dynerwch tawel y clychau gog mwy cyfarwydd – a’r Bwa Tresi Aur yn goron drawiadol ar y cyfan. 
 
Eleni, rydyn ni am fynd gam ymhellach i  wneud yn siwr bod y profiad hyd yn oed yn fwy bythgofiadwy i bawb. Byddwn yn agor y gatiau yn gynnar ac yn hwyr, fel y gall ymwelwyr fwynhau’r sioe flodau wanwynol i’r eithaf.

Mae’r Bwa Tresi Aur, sy’n 55m o hyd, yn dyddio’n ôl i 1882. Dyma pryd y cafodd y coed eu plannu gan Henry Pochin, sylfaenydd yr ardd. Dros 140 o flynyddoedd yn ddiweddarach mae’r sioe hardd o flodau aur ar ddiwedd Mai a dechrau Mehefin yn dal i ddenu miloedd. Hwn yw’r atyniad pennaf yng nghalendr Bodnant; mae disgwyl mawr amdano bob blwyddyn ac mae pobl a ffotograffwyr yn tyrru i weld yr olygfa unigryw hon. 

Agor ein drysau, fore a nos

Er mwyn rhoi mwy o gyfle i bobl ddod i fwynhau’r ardd rydyn ni wedi ymestyn yr oriau ymweld fel bod y gatiau’n agor am 9am yn ystod Mai a Mehefin a hefyd yn aros yn agored tan 8pm ar nos Fercher. Bydd ein nosweithiau agored ar ddydd Mercher yn parhau o fis Mai tan ddiwedd Awst. Mae croeso i gŵn ddod yma hefyd ar ddyddiau Mercher Mot, rhwng 5pm – 9pm.
 
Ac fe fydd Ystafell De’r Pafiliwn, sydd wedi ennill gwobrau am ei bwyd, yn falch o borthi’r miloedd. Mae’r Ystafell De wedi cael ei gweddnewid yn ddiweddar gan staff a gwirfoddolwyr ac fe fydd yn cynnig brecwastau o 9am yn ystod misoedd Mai a Mehefin.
 
Uchafbwynt arall yn y calendr garddwriaethol yw’r casgliad o rododendrons, sy’n hynod o hardd ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Sefydlwyd y casgliad hwn dros ganrif yn ôl. Yn ôl y sôn mae ‘na lwyn rhododendron yn ei flodau bob mis o’r flwyddyn yng Ngardd Bodnant, ond maen nhw’n bendant ar eu gorau ym mis Mai.  
 
Rhannwch eich ymweliad gyda ni ar #BodnantLaburnumArch.