Ymweld â Gardd Bodnant: Gwybodaeth ddefnyddiol i chi

Light through autumn acer leaves at Bodnant Garden, Conwy

Croeso nôl i Ardd Bodnant. Cymerwch eiliad i ddarllen y canllaw hwn i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad, yn ddiogel.

Archebu: Ni fydd yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw i ymweld yng Ngardd Bodnant.

Mae'r haf yn amser hardd (a phoblogaidd) yng Ngardd Bodnant ac rydym yn rhagweld y byddwn yn brysur, yn enwedig ar benwythnosau a gwyliau banc. Os yw'n well gennych osgoi torfeydd beth am archebu ar ddiwrnod o’r wythnos, neu'n gynharach neu'n hwyrach yn y dydd? 

Cyn i chi ymweld: Edrychwch ar yr holl wybodaeth yma ar ein gwefan a lawrlwythwch fap eiddo er mwyn i bopeth fod ar flaenau eich bysedd cyn eich ymweliad.

Parcio: Ystyriwch rannu ceir neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (mae safle bws y tu allan i gatiau'r ardd ar gyfer gwasanaeth 25 Arriva o Landudno). Os nad ydych yn ymweld â'r ardd, dim ond yn siopa yng Nghanolfan Arddio Bodnant neu unedau crefft, ystyriwch ddod ar adegau y tu allan i'r oriau brig pan fydd y maes parcio yn llai prysur.

Chyrraedd: Bydd angen i NT Aelodau ddangos eu cerdyn aelodaeth i'w i'n Tîm Croeso. 
Bydd ymwelwyr nad ydyn nhw'n aelodau yn talu wrth fynd i mewn. Os oes gennych gerdyn disgownt dewch ag ef gyda chi.

Cŵn: Yn 2021 mae croeso i gŵn bob dydd yng Ngardd Bodnant. Defnyddiwch denynnau byr a dilynwch ein Cod Cŵn – gallwch ddod o hyd i ragor am hyn ar ein tudalen Cŵn yma:  https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/bodnant-garden/features/dewch-ch-ci-i-ardd-bodnant

Toiledau: Mae ein toiledau i gyd ar agor – fe welwch y rhain yn y maes parcio, yn y ganolfan arddio ac yn Y Glyn.

Bwyd a diod: Mae ein ystafelloedd te Pafiliwn ac Magnolia ar agor (gyda seddi dan do ac awyr agored) ac mae ciosg Dell yn gweini lluniaeth tecawê.

Siopa: Mae ein siop anrhegion Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cau ond mae ein cymdogion, Canolfan Arddio Bodnant, ar agor ac yn gwerthu amrywiaeth o blanhigion sydd wedi’u tyfu ym Modnant, ac mae anrhegion ar gael.

Hygyrchedd: Mae cadeiriau olwyn i’w defnyddio â llaw ar gael o feranda ystafell de'r Pafiliwn ger y maes parcio. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim i'w benthyg ond ni ellir eu harchebu ymlaen, felly rydym yn argymell dod yn gynharach yn y dydd os hoffech fenthyg un. Caniateir sgwteri symudedd yn yr ardd ond sicrhewch fod eich batri wedi’i wefru'n llawn.