Ymweliad grŵp i Ardd Bodnant

Ymwelwyr yn tynnu lluniau yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant yw’r lle perffaith i ddod ar ymweliad grŵp. Mae yna lawer o bethau i’w gweld ac i’w gwneud, gyda phlanhigion prin ac anghyffredin, golygfeydd godidog, coed anferth ac awyrgylch perffaith ar gyfer ymlacio a mwynhau.

Mae trefnu eich ymweliad â’r ardd yn ddidrafferth.  Cymerwch olwg ar ein gwybodaeth i grwpiau, sy’n cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol, ac yna anfonwch e-bost atom i ofyn am ffurflen archebu.  Dalier sylw bod rhaid i chi drefnu ymlaen llaw os oes gennych grŵp o 15 neu fwy.  Os oes well gennych, gallwch roi galwad i ni ar 01492 650460.