Yr ardd ym Modnant

Y ‘parterre’ yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Conwy

Nid yw’r ardd ym Modnant erioed wedi edrych cystal. Gydag ardaloedd newydd yn agor a chynlluniau plannu newydd i’w mwynhau, mae’n gampwaith garddwriaethol sy’n werth ei weld.

Mae’r ardd wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf.  Gydag agoriad yr Ardd Aeaf, y Glyn Ywen a’r Pen Draw, mae’r ardd wedi tyfu ac, mewn rhai ardaloedd, mae’n gwbl newydd.  Mae’r tîm garddio wedi bod yn gweithio’n galed i ddod â’r ardaloedd hyn i’r un safon â gweddill yr ardd fel y gallwch eu mwynhau, gyda phlannu tymhorol, ardaloedd ffurfiol, ardaloedd i fywyd gwyllt a phyllau tawel.

Casgliadau Hanesyddol

Eleni, yn ogystal â’r pedwar Casgliad Cenedlaethol sydd gennym eisoes (magnolias, eucryphias, embothriums a Rhododendrons forestii), mae Rhododendrons hybrid Bodnant wedi cael eu hadnabod fel Casgliad Cenedlaethol.  Mae rhai o’r Rhododendrons hyn mor brin fel nad oes yna unrhyw sbesimenau eraill yn bodoli yn y byd - golygfa gwbl arbennig ac unigryw. 

Lliw drwy gydol y flwyddyn 

Er ei bod yn cael ei hystyried fel gardd wanwyn yn draddodiadol, gyda sioe o gennin Pedr yn cael ei dilyn gan rododendrons ac asaleas, mae Bodnant nawr yn wir yn wledd i’r llygaid drwy gydol y flwyddyn.  Gyda rhosod, blodau seithliw a phlanhigion parhaol yn yr haf, lliwiau hydrefol trawiadol a phlanhigion y gaeaf gan gynnwys iris, cyll ystwyth, palfau’r arth a chamellias, mae yna rywbeth i’w weld bob amser.
 
Cofiwch ddod i weld yr eirlysiau ym mis Chwefror - rydym yn gobeithio cyrraedd y 100,000 cyn hir!  
 

Beth sydd i’w weld?

Yn y Gaeaf – palf yr arth, coesau cwyros, iris corachaidd, eirlysiau, camellias, magnolias a gweiriau addurnol. Mae’r Ardd Gaeaf ar ei gorau ym mis Rhagfyr ac Ionawr.
 
Y Gwanwyn - Cennin Pedr, camellias, magnolias, rhododendrons ac asaleas, embothriums, y Bwa Tresi Aur, pabïau glas Himalaiaidd. Mae’r rhododendrons a’r Bwa Tresi Aur enwog ar eu hanterth ym mis Mai.
 
Yr Haf - Rhododendrons hwyr, rhosod, lilïau dŵr, blodau seithliw, eucryphias, planhigion parhaol yr haf. Mae’r rhosod yn syfrdanol o hardd ym misoedd Gorffennaf ac Awst.
 
Yr Hydref - rhosod hwyr, pennau gwyw ysgafn y blodau seithliw, hadau ac aeron, lliwiau hydrefol yn y coed. Mae’r lliwiau hydrefol yn syfrdanol o hardd ym mis Hydref.