Laura McLaren o Ardd Bodnant: Llais ar ran menywod

Ymgyrchodd Laura McLaren nid yn unig i ennill y bleidlais i’w hun ond ar ran menywod ym mhob man. Roedd yn siarad ar ran y forwyn a’r wraig tŷ yn ogystal â menywod oedd yn berchen ar eiddo, a dadleuodd yn angerddol am faterion amrywiol o iechyd i dai ac o waith i gyflogau.

Laura McLaren

Rôl Menywod? 

Roedd Laura McLaren o Ardd Bodnant yn dadlau o blaid rhoi hawl i fenywod gymryd eu lle haeddiannol fel dinasyddion llawn ym maes gwleidyddiaeth er mwyn i’r genedl ffynnu.

Suffragist Lady Laura McLaren

Ecsbloetio Plant 

Fe wnaeth Laura McLaren o Ardd Bodnant dynnu sylw at gamdrin rhywiol merched a menywod ifanc, gan ddadlau dros rhoi diwedd ar y Fasnach Gaethwasiaeth Wen.

Suffragist Lady Laura McLaren

Merched a Gwaith 

Heb bleidlais, roedd Laura yn sylweddoli bod llawer o fenywod yn cael eu darostwng i ryw fath o gaethwasiaeth, yn y cartref ac yn y gwaith.

Suffragist Lady Laura McLaren

Iechyd da i Bawb 

Roedd Laura’n credu bod rhoi cymorth i fenywod yn allweddol i gadw’r genedl yn iach, o’r crud i’r bedd.

Laura McLaren

Y Frwydr Faith 

Fe wnaeth Laura ymroi yn llawn i achos heddychlon y bleidlais, gan wybod y byddai’n cymryd cenedlaethau i newid y sefyllfa.