Teulu unedig o ymgyrchwyr

Roedd teuluoedd estynedig Pochin, Bright a McLaren yn amlwg iawn yn y frwydr i roi pleidlais i fenywod. Roedden nhw’n debyg o ran eu cefndir crefyddol anghydffurfiol, a’u hagweddau gwleidyddol rhyddfrydol. Er fod y dadleuon ynghylch rhoi pleidlais i fenywod wedi rhwygo rhai teuluoedd, fe arhosodd y teulu hwn yn unedig dros dair cenhedlaeth a mwy. Fe wnaethon nhw frwydro ar ddwy ffrynt: ymgyrch Seneddol gan ddynion y teulu (roedd sawl un yn aelod seneddol) ac ymgyrch ehangach o brotestio heddychlon gan fenywod y teulu.

Henry and Agnes Pochin of Bodnant Garden

Teulu'r Pochin 

Henry a Agnes Pochin yn rhannu agweddau Rhyddfrydol a chefndir crefyddol anghydffurfiol. Roedd y ddau hefyd ar dân dros greu newid cymdeithasol.

Helen McLaren, Duncan McLaren, John Bright, Priscilla Bright-McLaren and Charles McLaren

Teulu’r Bright 

Roedd Priscilla Bright (1815-1906) yn ferch i berchennog melin yn swydd Gaerhirfryn.

Laura and Charles McLaren of Bodnant Garden

Teulu’r McLaren 

Daeth y teulu estynedig Bright-McLaren-Pochin i fod yn rym dylanwadol iawn yn y cyfnod Fictoraidd hwyr a’r oes Edwardaidd