Dinefwr

Golden hour at Dinefwr Park

Important notice -

In line with Welsh Government legislation, Newton House will be closed from 5 December. The parkland and outdoor café are open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are from the same household.

Dinefwr

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw cyn ymweld 

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd Tŷ Newton ar gau o 5 Rhagfyr. Mae'r parcdir a'r caffi awyr agored ar agor i drigolion Cymru ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod o'r un cartref. Nid oes angen archebu os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r parcdir neu'r caffi awyr agored. Sylwch fod y Parc Ceirw hefyd ar gau ar hyn o bryd.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Dinefwr

Bywyd gwyllt

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin 

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Dinefwr

Hanes

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Morwyn Llyn y Fan 

Mae cysylltiad rhwng Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr a rhai o chwedlau enwocaf a llên gwerin Cymru, yn arbennig chwedl Morwyn Llyn y Fan

Oxbow lakes and River Tywi, Dinefwr Park, Carmarthenshire

Llyn adlewyrchiadau 

Mae llyn adlewyrchiadau yn gwneud i chi edrych yn gyfoethocach person.

Dinefwr

Ein gwaith

Flowers in meadow

Pori er mwyn cadwraeth 

Peiriannau cadwraeth. Ein gwartheg yw ein arfau gorau er mwyn cadw ein gweundiroedd blodeuog.

Dinefwr

Ymuno neu roi

Fountain Garden at Dinefwr Black and White

Codi arian ar gyfer gardd y ffynnon 

Un o’n huchelgeisiau cadwraeth yw adfer gardd y ffynnon. Dysgwch beth rydym yn ei wneud a sut gallwch chi roi help llaw.