Dinefwr

Ruban coch wedi'i glymu o amgylch coeden yn Ninefwr
Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Nadolig i'w gofio

Dinefwr

Digwyddiadau

Upcoming events

Jewellery Making Christmas Workshops

Tue 13 Dec 2016
10:00-12:00
Get creative this season and make some Christmas crafts with us at Newton House. Every Morning morning session will be dedicated to making beautiful jewellery that you can keep for yourself or give a gift to your loved ones.

Christmas Card Making Workshops

Tue 13 Dec 2016
13:00-15:00
Time to get crafty and create some handmade Christmas cards for your loved ones this year.

Handmade leather notebook workshop

Wed 14 Dec 2016
10:00-12:00
Join our craft expert in Newton House and create a beautifully handcrafted leather notebook.

Felt flower brooch making workshop

Wed 14 Dec 2016
13:00-15:00
Design, cut, sew and embellish your very own felt fabric flower. Be the envy of all your friends as you accessories your own coat or handbag with this fashionable and unique brooch.

Felt Christmas decorations workshop

Thu 15 Dec 2016
10:00-12:00
Start a new family tradition and make your own Christmas tree decorations for your home.

Christmas cracker making workshop

Thu 15 Dec 2016
13:00-15:00
Have a cracking good time with us on our Christmas cracker making workshop in Newton House.
Grwp o bobl yn rhedeg yn Ninefwr

Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr 

Clymwch gareiau eich 'sgidiau rhedeg; mae’n amser ras Gwartheg Gwynion y Parc, a’r cyfan er mwyn achos da.

Dinefwr

Bwyta a siopa

Dewch â’ch ymweliad i ben gyda ni

Dinefwr

Ein gwaith

Gwarchod safleoedd arbennig

Eicon Dinefwr

Gyr chwedlonol

Dinefwr

Priodasau

Priodasferch a phriodfab yn cusanu o flaen Tŷ Newton

Lle Arbennig Iawn i Briodi  

Ym Mharc Dinefwr, mae hanes a’r amgylchedd hyfryd yn cyfuno i gynnig lleoliad unigryw ar gyfer eich seremoni briodas. Cewch ddarllen mwy am briodi ym Mharc Dinefwr.

Dinefwr

Lleoedd i aros

Bwthyn Penparc

Beth am hoe fach sbesial i chi’ch hunan? 

Sir Gaerfyrddin yw gardd Cymru medden nhw, felly dyw hi’n ddim syndod ei bod yn sir wyliau boblogaidd gan bawb sydd awydd hoe fach hamddenol a mwynhau rhywfaint o arfordir a chefn gwlad mwyaf ysgubol y DU. Gallwn gynnig nifer o ddewisiadau hunan-arlwyo.

Byncws Shir Gâr ym mharc Dinefwr

Byncws Shir Gâr yn Ninefwr 

Ydych chi’n chwilio am le da i griw o bobl aros yn ne Cymru? Dyma chi! Mae gan Fyncws Shir Gâr bopeth ar eich cyfer.