Dinefwr

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed
Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Llawer i’w weld y tymor hwn

Dinefwr

Digwyddiadau

Upcoming events

Daily House Tours

Mon 26 Sep 2016
11:00-18:00
Join us at Dinefwr and book your place on one of our popular house tours. Our guides will take you to areas of the house that aren't usually accessible to the visiting public.

Secret Estate Walks

Tue 27 Sep 2016
12:00-14:00
Explore the areas of Dinefwr Park that only the animals and park Rangers know about.

Photography Walks

Thu 29 Sep 2016
12:00-14:00
Capture the riot of colour at Dinefwr this autumn.

History & Hauntings

Fri 21 Oct 2016
19:00-22:30
Prepare for a scare and take a torchlight tour of Newton House, one of the National Trust' most haunted houses.

Llandeilo Traditional Christmas Fayre at Dinefwr

Sat 26 Nov 2016
10:00-18:00
A mansion and courtyard filled with tasty treats and handmade gifts. Join us and be merry as we listen to festive choirs and bands whist sipping on a free glass of mulled wine.
Grwp o bobl yn rhedeg yn Ninefwr

Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr 

Clymwch gareiau eich 'sgidiau rhedeg; mae’n amser ras Gwartheg Gwynion y Parc, a’r cyfan er mwyn achos da.

Dinefwr

Bwyta a siopa

Dewch â’ch ymweliad i ben gyda ni

Dinefwr

Ein gwaith

Gwarchod safleoedd arbennig

Eicon Dinefwr

Gyr chwedlonol

Dinefwr

Priodasau

Priodasferch a phriodfab yn cusanu o flaen Tŷ Newton

Lle Arbennig Iawn i Briodi  

Ym Mharc Dinefwr, mae hanes a’r amgylchedd hyfryd yn cyfuno i gynnig lleoliad unigryw ar gyfer eich seremoni briodas. Cewch ddarllen mwy am briodi ym Mharc Dinefwr.

Dinefwr

Lleoedd i aros

Bwthyn Penparc

Beth am hoe fach sbesial i chi’ch hunan? 

Sir Gaerfyrddin yw gardd Cymru medden nhw, felly dyw hi’n ddim syndod ei bod yn sir wyliau boblogaidd gan bawb sydd awydd hoe fach hamddenol a mwynhau rhywfaint o arfordir a chefn gwlad mwyaf ysgubol y DU. Gallwn gynnig nifer o ddewisiadau hunan-arlwyo.

Byncws Shir Gâr ym mharc Dinefwr

Byncws Shir Gâr yn Ninefwr 

Ydych chi’n chwilio am le da i griw o bobl aros yn ne Cymru? Dyma chi! Mae gan Fyncws Shir Gâr bopeth ar eich cyfer.