Dinefwr

Golden hour at Dinefwr Park

Important notice -

The house, parkland & outdoor café (takeaway only) are open. On weekdays you don’t need to pre-book house tickets. At busier times, like weekends & school holidays, booking is recommended to guarantee entry. Please follow Welsh Government Regulations

Please book ahead before visiting Check availability
Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Y parc ceirw yn Ninefwr

Beth sydd ar agor? 

Mae'r tŷ, yr ardd, parcdir, caffi awyr agored (bwyd tecawê yn unig) a’r siop lyfrau ail lawr ar agor. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi archebu'ch ymweliad a’r tŷ ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu i warantu mynediad. Does dim angen archebu lle i barcio os mae dim ond ymweld a’r parc a’r caffi awyr agored ydych chi. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Dinefwr (21 June - 27 June)

Tue 22 Jun 2021
10:30-15:30
Book your timed entry to visit Dinefwr.
Dinefwr

Bwyta

Caffi allanol Dinefwr, Llandeilo

Bwyta yn Dinefwr 

Does dim ymweliad yn gyflawn heb ymweld â’r caffi allanol am rhywbeth melys wedi tro o amgylch y parc. Mae'r caffi allanol ar agor o 10:30 i 16:30 bob dydd yn gweini dewis o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig.

Dinefwr

Hanes

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Morwyn Llyn y Fan 

Mae cysylltiad rhwng Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr a rhai o chwedlau enwocaf a llên gwerin Cymru, yn arbennig chwedl Morwyn Llyn y Fan

Oxbow lakes and River Tywi, Dinefwr Park, Carmarthenshire

Llyn adlewyrchiadau 

Mae llyn adlewyrchiadau yn gwneud i chi edrych yn gyfoethocach person.

Dinefwr

Ein gwaith

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin 

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Flowers in meadow

Pori er mwyn cadwraeth 

Peiriannau cadwraeth. Ein gwartheg yw ein arfau gorau er mwyn cadw ein gweundiroedd blodeuog.

Dinefwr

Ymuno neu roi

Fountain Garden at Dinefwr Black and White

Codi arian ar gyfer gardd y ffynnon 

Un o’n huchelgeisiau cadwraeth yw adfer gardd y ffynnon. Dysgwch beth rydym yn ei wneud a sut gallwch chi roi help llaw.