Dinefwr

Parlwr braf yn Nhŷ Newton, Dinefwr, Llandeilo

Important notice -

Due to some essential maintenance, the basement in Newton House will be closed over the weekend (25-26 September). We hope to have it open again early next week. Thank you for your patience.

Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Y parc ceirw yn Ninefwr

Beth sydd ar agor?

Mae popeth ar agor yn Dinefwr, y tŷ, yr ardd, parcdir, caffi awyr agored a’r siop lyfrau ail law ar agor, saith diwrnod yr wythnos. Mae’r system archebu o flaen llaw wedi gorffen, does dim angen archebu o flaen llaw os ydych yn bwriadu ymweld. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld.

Ymwelwyr yn edrych ar arddangosfa gelf yn Nhŷ Newton, Dinefwr

Arddangosfa ‘Into the light of things’ gan Ainsley Hillard yn Dinefwr 

10 Gorffennaf – 10 Hydref 2021. Casgliad hynod o waith sy’n cyfuno sgil draddodiadol gwehyddu gyda ffotograffiaeth a sŵn i greu cyfres o ddarnau sy’n dwyn ysbrydoliaeth o goed a thirwedd Dinefwr.

Upcoming events

October Half Term

Mon 25 Oct 2021
10:30-16:30
Dinefwr will become the host of a family friendly Woodland Theatre, using shadows to tell stories and explore the history of our magnificent estate across three floors of Newton House.

Dinefwr After Dark

Fri 29 Oct 2021
18:00-21:00
Prepare for a scare and take a torchlight tour of Newton House, one of the National Trust's most haunted houses. Not for children this one!

Christmas at Dinefwr

Sat 04 Dec 2021
10:30-15:30
Beautiful decorations, roaring fires and festive cheer for all.

Santa Sundays

Sun 05 Dec 2021
10:30-11:30
Santa Sunday is back, and our magical winter guest will be here to greet and take requests from our younger visitors.

Ymweld â’r tŷ

Dinefwr

Bwyta

Caffi allanol Dinefwr, Llandeilo

Bwyta yn Dinefwr 

Does dim ymweliad yn gyflawn heb ymweld â’r caffi allanol am rhywbeth melys wedi tro o amgylch y parc. Mae'r caffi allanol ar agor o 10:30 i 16:30 bob dydd yn gweini dewis o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig.

Dinefwr

Hanes

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Morwyn Llyn y Fan 

Mae cysylltiad rhwng Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr a rhai o chwedlau enwocaf a llên gwerin Cymru, yn arbennig chwedl Morwyn Llyn y Fan

Oxbow lakes and River Tywi, Dinefwr Park, Carmarthenshire

Llyn adlewyrchiadau 

Mae llyn adlewyrchiadau yn gwneud i chi edrych yn gyfoethocach person.

Dinefwr

Ein gwaith

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin 

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Flowers in meadow

Pori er mwyn cadwraeth 

Peiriannau cadwraeth. Ein gwartheg yw ein arfau gorau er mwyn cadw ein gweundiroedd blodeuog.

Dinefwr

Ymuno neu roi

Fountain Garden at Dinefwr Black and White

Codi arian ar gyfer gardd y ffynnon 

Un o’n huchelgeisiau cadwraeth yw adfer gardd y ffynnon. Dysgwch beth rydym yn ei wneud a sut gallwch chi roi help llaw.