Dinefwr

Important notice -

Due to current Welsh Government Regulations the Indoor Cafe is closed. We will be offering an outdoor take away service only until restrictions change. The Deer Park will be closed until 28th March.

Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Ymweld â’r tŷ

Dinefwr

Bwyta

Caffi allanol Dinefwr, Llandeilo

Bwyta yn Dinefwr 

Mae ein caffi ar y teras awyr agored yn llecyn bach hyfryd i orffen eich antur awyr agored yn Ninefwr, ac yn cynnig diodydd poeth a byrbrydau. Mae ar agor bob ddydd Sadwrn a dydd Sul o 10.30-3.30pm drwy gydol tymor y gaeaf. Beth am ymuno â ni fel aelod a mwynhau gwres y tân yn ein caffi ar benwythnosau oer y gaeaf, lle gall aelodau ddarllen papurau newydd y penwythnos a mwynhau cawl, byrbrydau cynnes, diodydd a chacennau. Mae croeso i gŵn ar dennyn, hefyd!

Dinefwr

Hanes

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Morwyn Llyn y Fan 

Mae cysylltiad rhwng Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr a rhai o chwedlau enwocaf a llên gwerin Cymru, yn arbennig chwedl Morwyn Llyn y Fan

Oxbow lakes and River Tywi, Dinefwr Park, Carmarthenshire

Llyn adlewyrchiadau 

Mae llyn adlewyrchiadau yn gwneud i chi edrych yn gyfoethocach person.

Dinefwr

Ein gwaith

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin 

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Flowers in meadow

Pori er mwyn cadwraeth 

Peiriannau cadwraeth. Ein gwartheg yw ein arfau gorau er mwyn cadw ein gweundiroedd blodeuog.

Dinefwr

Ymuno neu roi

Fountain Garden at Dinefwr Black and White

Codi arian ar gyfer gardd y ffynnon 

Un o’n huchelgeisiau cadwraeth yw adfer gardd y ffynnon. Dysgwch beth rydym yn ei wneud a sut gallwch chi roi help llaw.