Dinefwr

Ruban coch wedi'i glymu o amgylch coeden yn Ninefwr
Dinefwr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Nadolig i'w gofio

Dinefwr

Digwyddiadau

Upcoming events

Mother's day high tea

Sun 26 Mar 2017
11:00-15:00
Celebrate Mother's Day with homemade cakes and scones in the Book Room of Newton House.

Easter at Dinefwr

Sat 01 Apr 2017
10:00-16:00
Put your detective hats on this Easter, we need your help to find the missing calf at Dinefwr. Solve the mystery and be rewarded with a Cadbury chocolate prize. April 14-17, 10am to 4pm.

White Park Cattle Return

Thu 06 Apr 2017
12:00-13:00
A sure sign that spring is on its way is when our legendary White Park Cattle return to the front field.

Dinefwr Food Festival

Sat 17 Jun 2017
10:00-18:00
Join us once again for a weekend of foodie fun at Dinefwr
Grwp o bobl yn rhedeg yn Ninefwr

Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr 

Clymwch gareiau eich 'sgidiau rhedeg; mae’n amser ras Gwartheg Gwynion y Parc, a’r cyfan er mwyn achos da.

Dinefwr

Bwyta a siopa

Dewch â’ch ymweliad i ben gyda ni

Dinefwr

Ein gwaith

Gwarchod safleoedd arbennig

Eicon Dinefwr

Gyr chwedlonol

Dinefwr

Priodasau

Priodasferch a phriodfab yn cusanu o flaen Tŷ Newton

Lle Arbennig Iawn i Briodi  

Ym Mharc Dinefwr, mae hanes a’r amgylchedd hyfryd yn cyfuno i gynnig lleoliad unigryw ar gyfer eich seremoni briodas. Cewch ddarllen mwy am briodi ym Mharc Dinefwr.

Dinefwr

Lleoedd i aros

Bwthyn Penparc

Beth am hoe fach sbesial i chi’ch hunan? 

Sir Gaerfyrddin yw gardd Cymru medden nhw, felly dyw hi’n ddim syndod ei bod yn sir wyliau boblogaidd gan bawb sydd awydd hoe fach hamddenol a mwynhau rhywfaint o arfordir a chefn gwlad mwyaf ysgubol y DU. Gallwn gynnig nifer o ddewisiadau hunan-arlwyo.

Byncws Shir Gâr ym mharc Dinefwr

Byncws Shir Gâr yn Ninefwr 

Ydych chi’n chwilio am le da i griw o bobl aros yn ne Cymru? Dyma chi! Mae gan Fyncws Shir Gâr bopeth ar eich cyfer.