Tretwch eich hunan yn Siop Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Gold display at Dolaucothi Gold Mines Shop

Pan fyddwch yn prynu rhywbeth o siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ydych chi’n gwybod eich bod yn ein helpu i ofalu am ein Lleoedd Arbennig?

Aur Cymru

Oes cofrodd well i fynd â hi adref gyda chi na’ch darn eich hunan o Aur Cymru?

Mae ein casgliad aur 9ct Aur Cymru hefyd yn cynnwys aur prin o Gymru. Mae’r amrywiaeth draddodiadol hon yn cynnwys ein dewis poblogaidd o fodrwyau i fenywod ac i ddynion. Mae pob darn wedi’i ddylunio a’i wneud yng Nghymru ac mae’n cynnwys tystysgrif dilysrwydd a nod draig Cymru y gwneuthurwyr i roi tawelwch meddwl i chi ei fod yn cynnwys aur prin o Gymru.

 

Nwyddau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae Siop Dolaucothi hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o Fwyd, Teganau Plant a Chyfarpar Awyr Agored yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ogystal â chofroddion lleol a chofroddion y safle i fynd â nhw adref gyda chi i’ch atgoffa o’ch ymweliad ag un o leoedd arbennig mwyaf unigryw yr Ymddiriedolaeth.