10 antur wyllt orau Gogledd Cymru

Dewch â’r teulu oll ynghyd yr haf hwn i gyflawni 10 o’n anturiaethau gwyllt yng Ngogledd Cymru. Byddwch wyllt yn Ffau’r Blaidd yn Erddig, chwiliwch am y Geiriau Coll yn Bodnant neu ewch ar helfa drysor ym Mhlas Newydd. Rhannwch eich anturiaethau gwyllt gyda ni gan ddefnyddio #NTWildAdventures.

Llwybr y Geiriau Coll, Gardd Bodnant, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

1. Chwiliwch am y Geiriau Coll yng Ngardd Bodnant 

Yr haf hwn, mae Bodnant yn gwahodd plant i ail-ddarganfod geiriau a phrofiadau byd natur sydd wedi mynd ar goll yn ein hoes ddigidol ni. Mae’r llwybr wedi ei seilio ar y llyfr ‘The Lost Words’ sy’n dathlu geiriau sydd wedi diflannu o eiriaduron plant. Gall teuluoedd ddilyn llwybr syml o gwmpas yr ardd yn chwilio am eiriau coll sy’n berthnasol i anifeiliaid a phlanhigion. Hefyd, fe fydd gweithgareddau ar hyd y daith a sesiwn stori ar y diwedd.

A child balancing on the bouncing birch in Wolf's Den play area

2. Ewch yn wyllt yn Ffau’r Blaidd yn Erddig 

Teimlwch ryddid braf yn ardal chwarae naturiol Ffau’r Blaidd yr haf hwn. Hedfanwch ar y siglen raff, dringwch dros rwystrau, cadwch gydbwysedd ar draws y trawstiau ac adeiladwch ffau yn ardal wyllt Erddig ei hun. Ac os nad yw hynny’n ddigon, yna beth am goginio ar dân gwersyll ar ddyddiau Llun, croquet ar y lawnt ar ddyddiau Mawrth, gwrando stori ar ddyddiau Iau a phlannu hadau ar ddyddiau Gwener.

Family enjoying a day out at Powis Castle

3. Rhowch gynnig ar baentio yng Nghastell Powis 

Edrychwch ar y portread pitw o Edward Herbert yn arddangosfa’r Tŷ o Bortreadau yng Nghastell Powis am ysbrydoliaeth, a rhowch gynnig ar greu eich darn o waith celf eich hun ar îsls o gwmpas yr ardd. I roi hwb o egni i bethau fe fydd jwsting yn null yr 21ain ganrif ar y Lawnt Fawr (gyda ‘space hoppers’ a ‘noodles’) a phropiau anferthol – perffaith ar gyfer cael tynnu eich llun gyda chefndir godidog.

Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

4. Mwynhewch hwyl yr haf yng Nghastell Penrhyn 

Dathlwch ‘amser’ ym Mhenrhyn yr haf hwn pan fydd gosodiad nodedig Luke Jerram o 5000 a mwy o glociau yn llenwi’r castell yn llwyr. Ynghyd â’r arddangosfa, trwy gydol yr wythnos fe fydd gweithgareddau i’r teulu o grefftau cloc ar ddyddiau Sul i Wersyll Penrhyn ar ddyddiau Llun a gemau Fictoraidd hen ffasiwn ar ddyddiau Iau.

Paddle boarder at Porthdinllaen
Watersports

5. Padlfyrddio Porthdinllaen 

Padlfyrddiwch o gwmpas y penrhyn hardd hwn sy’n ymestyn allan i Fôr Iwerddon. Dysgwch am ei forwellt prin a’i fywyd gwyllt diddorol. Y gwely morwellt hwn yw un o’r mwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae’n gorchuddio ardal o faint 46 cae pêl droed! Mae sesiynau yn digwydd ar ddyddiau Mawrth a Sadwrn yn ystod gwyliau’r Sulgwyn a’r haf.

Family enjoying a day out at Chirk Castle

6. Datryswch stori hud a lledrith yng Nghastell y Waun 

Un tro, wrth fentro mewn i dir coediog y Waun, fe ddaeth y Farchoges Frenhinol ar draws broga a honnai ei fod yn dywysog. Er mwyn torri’r swyn mae’n rhaid i rywun ddod o hyd i’w enw iawn. Dilynwch y llwybr a dewch o hyd i ddrysau i gartrefi’r anifeiliaid sy’n cuddio yn y goedwig, i weld a allan nhw eich helpu i ddod o hyd i enw iawn y Tywysog.

Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

7. Caiaciwch ar hyd glannau Aberdaron 

Mae gan Benrhyn Llŷn enw drwg am longddrylliadau; yn yr 180 mlynedd diwethaf drylliwyd 142 o longau oddi ar ei arfordir, a Phorth Neigwl oedd y bae i’w ofni. Dysgwch fwy am yr arfordir diddorol hwn wrth i chi ddilyn yr hyfforddwr drwy’r baeau bychain a dŵr crisial Aberdaron. Mae sesiynau yn rhedeg ar ddyddiau Mercher, Gwener a Sul yn ystod y gwyliau ysgol.

Visitors sitting on a lawn next to the house at Plas Newydd Country House and Gardens, Anglesey, Wales.

8. Chwiliwch am filwyr bach Henry ym Mhlas Newydd 

Helpwch yr Henry Ifanc i ddod o hyd i’w filwyr tegan sydd wedi dianc ac sy’n cuddio o gwmpas yr ardd ym Mhlas Newydd yr haf hwn. 1936 yw hi, ac mae bataliwn hoff Henry Paget wedi dianc o’i gist teganau a mentro allan. Ewch i ddarganfod ei hoff fannau cuddio a’i helpu i ddod o hyd i’w filwyr.

Walkers in Cwm Idwal

9. Dilynwch y llwybr i Gwm Idwal 

Dilynwch yn ôl troed ceidwad cyntaf Cwm Idwal, Efan Roberts, ac ewch ar antur i fyny at y cwm rhewlifol hwn i weld pa fywyd gwyllt welwch chi. Benthycwch becyn antur (am ddim) o’r ganolfan ceidwaid ym Mwthyn Ogwen, sydd ar agor o ddydd Llun – Gwener, 9am – 3pm drwy gydol gwyliau’r haf.

Family sitting on the bridge at Tŷ Mawr Wybrnant

10. Dysgwch sgiliau traddodiadol yn Tŷ Mawr Wybrnant 

Camwch nôl mewn amser a darganfod ffermdy o’r 16eg ganrif lle cyfieithodd yr Esgob William Morgan y Beibl i’r Gymraeg. Bydd Tŷ Mawr Wybrnant yn llawn bywyd unwaith eto bob dydd Iau trwy gydol mis Awst wrth i ni eich gwahodd i droi eich llaw at grefftau traddodiadol megis plethwaith a chlai, gwehyddu, gwaith coed ir ac ysgrifennu gyda chwilsen ag inc.