Digwyddiadau hanner tymor Chwefror yng Ngogledd Cymru

Hwyl hanner tymor mis Chwefror yn eich ardal chi

Beth bynnag yw’r tywydd, mentrwch allan dros wyliau hanner tymor mis Chwefror i weld pa ddigwyddiadau hwyl i’r teulu sy’n aros amdanoch yn ein lleoedd arbennig yng Ngogledd Cymru.

Dilynwch y llwybr i ddod o hydd i dai’r tylwyth teg yng Ngerddi Bodnant

Gardd Bodnant, Conwy 

Dewch ag ychydig o hud i’ch gwyliau hanner tymor y mis Chwefror hwn a dilynwch y llwybr cudd i dŷ’r tylwyth teg yng Ngardd Bodnant.

Dewch i chwilio am ryfeddodau yng Nghastell Powis

Castell a Gardd Powis, Powys 

Dewch i fwynhau rhyfeddodau’r gwanwyn yng Nghastell Powis a chymryd rhan mewn gweithgareddau blodeuog yn y castell a’r ardd.

Un o fleiddiau pren Erddig â phlant yn chwarae yn y cefndir

Erddig, Wrecsam 

Hwb, cam a naid! Dewch draw i Erddig i fwynhau antur yn ystod hanner tymor wrth i ni ail-agor yr ardal chwarae naturiol, mwynhau hwyl yn y coed a gweithgareddau crefft eraill.

Gwisgwch eich welis a dewch draw i fwynhau gweithgareddau mwdlyd Plas Newydd

Plas Newydd, Ynys Mon 

Dewch i gael hwyl yn yr awyr agored, stompio mewn mwd ac ymuno â Cheidwaid y Gwiwerod Coch i ddysgu rhagor am greaduriad bach hoffus Plas Newydd a’u cynefin.

Rhowch eich welîs ‘mlaen a dod ar daith gyda ni

Castell y Waun, Wrecsam 

Lapiwch yn gynnes i fwynhau taith gerdded drwy goedwig Castell y Waun, mynd i ben y ddringfa fawr a thostio malws melys blasus ar wahanol ddyddiau yn ystod gwyliau hanner tymor.

Dewch i roi help llaw a phlannu eirlysiau yng Nghastell

Castell Penrhyn, Bangor 

Dewch draw i Gastell Penrhyn ym mis Chwefror i roi help llaw yn ystod ein sesiynau plannu eirlysiau a dewch nôl flwyddyn nesaf i weld ffrwyth eich llafur.