Gardd Bodnant

Rhosod o flaen y Felin yng Ngardd Bodnant yn yr haf.

Important notice -

Bodnant Garden is now open, you will need to book your visit in advance. Check What’s On for the latest information and to book. You will be turned away if you arrive without a booking. Takeaway available from the Pavilion Tea Room. Shop closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Gardd Bodnant

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Bydd Gardd Bodnant yn ailagor ar 6 Gorffennaf. Bydd angen i chi archebu'ch tocynnau erbyn 3pm y diwrnod cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim, tra bydd angen i'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau dalu wrth archebu. Byddwn yn rhyddhau tocynnau bob dydd Gwener. Byddwn yn troi pobl i ffwrdd sy'n cyrraedd a heb archebu. Bydd yr ystafelloedd de a siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn parhau i fod ar gau.

Upcoming events

Timed entry to Bodnant Garden (14 Sept - 20 Sept)

Sat 19 Sep 2020
09:30-10:00
Book your timed entry to visit Bodnant Garden.

Timed entry to Bodnant Garden (21 Sept - 27 Sept)

Mon 21 Sep 2020
09:30-10:00
Book your timed entry to visit Bodnant Garden.
Fideo

Diolch yn fawr

Gyda'ch help chi, mae mwy na 125 o'n gerddi a'n parcdiroedd rydym yn gofalu amdanyn nhw wedi ailagor yn ddiogel. Gwyliwch y fideo hwn i weld neges arbennig gan y tîm yng Ngardd Bodnant ym Mae Colwyn, yr ardd 125ain. Diolch am eich cefnogaeth wrth i ni ailagor yn raddol. Ni allem wneud hyn heboch chi.

Gardd Bodnant

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Golygfa o lethr coediog gyda rhododendron yn blodeuo a Neuadd Bodnant yn y pellter

Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais 

Mae rhai rhannau’n serth ond eich gwobr fydd golygfeydd gwerth chweil am filltiroedd.

Gardd Bodnant

Hanes

Gardd Bodnant

Ein gwaith

Gardd Bodnant

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gardd Bodnant yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.