Gardd Bodnant

Tuliips at Bodnant Garden

Important notice -

The garden, Pavilion tearoom and Dell kiosk are open (for outdoor refreshments). Visits to the garden must be booked in advance. We can't take same day bookings or admit same day visits at the current time. Please follow Welsh Government Regulations.

Please book ahead before visiting Check availability
Gardd Bodnant

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd ac allfeydd tecawê ar agor. Archebwch eich ymweliad ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl. ddydd Llun 14 Rhagfyr fel rhan o'r ymdrech genedlaethol i ddod â choronafirws dan reolaeth. Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chymunedau lleol yw ein blaenoriaeth o hyd. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ac yn annog pawb i ddilyn y canllawiau diweddaraf. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Gwanwyn yn eu blodau

Gardd Bodnant

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Bodnant Garden (10 May - 16 May)

Mon 10 May 2021
09:30-16:00
Book your timed entry to visit Bodnant Garden.
Gardd Bodnant

Bwyta

Cup of coffee with National Trust logo in chocolate powder on top

Pa luniaeth sydd ar gael? 

Mae'r caffi Pavilion ar agor rhwng 10am a 5pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd a brathiadau ysgafn i'w mwynhau yn ein hardal eistedd awyr agored, neu tecawê. Gallwch brynu prydau tecawê yn ein Ciosg y Glyn (ar gau Dydd Mercher a Dydd Iau). Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn.

Gardd Bodnant

Hanes

Gardd Bodnant

Ein gwaith

Gardd Bodnant

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gardd Bodnant yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.