Gardd Bodnant

Bodnant Garden - Gardd Bodnant

Important notice -

The garden and tea-room are open, under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household. Booking advised.

Please book ahead before visiting Check availability
Gardd Bodnant

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Rydym yn ailagor yr ardd a’r ystafell de o ddydd Llun 9 Tachwedd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd y tŷ yn aros ar gau. O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref. Er mwyn osgoi siomiant archebwch eich tocynnau ymlaen llaw. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Bodnant Garden (23 Nov- 29 Nov)

Fri 27 Nov 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Bodnant Garden.
Gardd Bodnant

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Coed yn llawn lliwiau llachar yr hydref yng Ngardd Bodnant

Yr hydref yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ddarganfod 80 erw o liwiau fflamgoch tymhorol

Gardd Bodnant

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Byddwn yn cynnig bwydlen o ddiodydd poeth ac oer, brechdanau, pasteiod a rholiau selsig, ynghyd â chacennau, pobi a byrbrydau o'r Pafiliwn. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein tiliau a'n llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliad cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Croeso i chi ddod a phicnic hefyd.

Gardd Bodnant

Ein gwaith

Gardd Bodnant

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gardd Bodnant yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.