10 o lwybrau cerdded gorau Eryri

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gyda’n taflenni llwybrau cerdded, sydd wedi cael eu creu gan ein ceidwaid. Gallwch eu lawrlwytho am ddim a’u defnyddio i fynd i weld y mannau hyfryd sydd hefyd yn swyddfeydd awyr agored i rai o’n staff lwcus!

Llwybr yng Nghwm Idwal, Eryri

Taith Cwm Idwal

Ar y daith hon fe welwch rai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol hynaf Cymru.

Llyn Ogwen, still waters, with the snow-capped peak of Y Garn, Snowdonia, Wales

Cylchdaith Llyn Ogwen

Beth am ddianc rhag y torfeydd i fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar y daith gerdded gymharol hawdd hon o amgylch Llyn Ogwen. Mae chwedlau’n dweud ei fod yn y man gorffwys olaf cleddyf enwog Brenin Arthur, Caledfwlch.

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Mae’r daith hon yn eich tywys ar hyd llwybr gwastad allan o ganol y pentref ac ar hyd glannau’r Afon Glaslyn, at fedd Gelert y ci. Fe gewch ddysgu mwy am chwedl drist Gelert a’r Tywysog Llywelyn.

Archaeological site of Dinas Emrys overlooking Llyn Dinas and Nant Gwynant

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Cerddwch yn ôl troed chwedlau Cymru i safle hynafol Dinas Emrys, ond gofalwch droedio’n ysgafn am fod 'na ddraig yn cysgu dan y tir.

Placeholder Image

Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Get off the beaten track and explore Nant Gwynant's wild side. This route takes in the lonely lower slopes of Yr Aran, impressive waterfalls on the Watkin Path, ancient woodlands and a beautiful lake.

A group of walkers stop near the Aberglaslyn river, Gwynedd

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Mae llu o lwybrau i’w crwydro yn ardal Beddgelert, ond dyma ffefryn ein ceidwad.

Cerddwyr ar lwybr y pysgotwr, Beddgelert

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cylchdaith amrywiol â rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae'r taith yn cychwyn a gorffen o maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Taith wych ar hyd glan yr afon, sy’n eich tywys ar lan afon fyrlymus y Gamlan a heibio Rhaeadr Ddu hyfryd.

Y Llyn Addurnol ar Stad Dolmelynllyn

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Dewch ar daith fer o amgylch y llyn addurnol yn Ystad Dolmelynllyn. Mae’r llwybr cylchol yn cynnwys llwyfannau gwylio sy’n ymestyn allan dros ymyl y dŵr. Mae’n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi cael ei ddatblygu â hygyrchedd mewn golwg, felly mae’n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.