10 o lwybrau cerdded gorau Eryri

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gyda’n taflenni llwybrau cerdded, sydd wedi cael eu creu gan ein ceidwaid. Gallwch eu lawrlwytho am ddim a’u defnyddio i fynd i weld y mannau hyfryd sydd hefyd yn swyddfeydd awyr agored i rai o’n staff lwcus!

Llwybr yng Nghwm Idwal, Eryri

Taith Cwm Idwal

Ar y daith hon fe welwch rai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol hynaf Cymru.

Llyn Ogwen, still waters, with the snow-capped peak of Y Garn, Snowdonia, Wales

Cylchdaith Llyn Ogwen

Beth am ddianc rhag y torfeydd i fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar y daith gerdded gymharol hawdd hon o amgylch Llyn Ogwen. Mae chwedlau’n dweud ei fod yn y man gorffwys olaf cleddyf enwog Brenin Arthur, Caledfwlch.

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Mae’r daith hon yn eich tywys ar hyd llwybr gwastad allan o ganol y pentref ac ar hyd glannau’r Afon Glaslyn, at fedd Gelert y ci. Fe gewch ddysgu mwy am chwedl drist Gelert a’r Tywysog Llywelyn.

A group of walkers stop near the Aberglaslyn river, Gwynedd

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Mae llu o lwybrau i’w crwydro yn ardal Beddgelert, ond dyma ffefryn ein ceidwad.

Cerddwyr ar lwybr y pysgotwr, Beddgelert

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cylchdaith amrywiol â rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae'r taith yn cychwyn a gorffen o maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Gofalus! Efallai y gwelwch ddreigiau! Ie, bydd y daith hon yn eich cludo i dir y creaduriaid hudolus a chwedlonol ar gopa Dinas Emrys.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Taith wych ar hyd glan yr afon, sy’n eich tywys ar lan afon fyrlymus y Gamlan a heibio Rhaeadr Ddu hyfryd.

Golygfa o Aber Mawddach a Bae Ceredigion

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r llwybr hyfryd hwn yn rhoi darlun diddorol o dirwedd hanesyddol: y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd, yr adeiladau hanesyddol a hefyd ffordd o fyw sydd bellach yn rhan o hanes ucheldir Cymru.

Edrych dros Ysbyty Ifan, gerllaw Betws y Coed, Conwy
Llwybr cerdded

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda 

Dringwch i ganol y mynyddoedd ar hyd hen lwybr porthmyn, a mwynhau golgyfeydd arbennig o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy.