Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru

Wrth i’r diwrnodau dwymo o’r diwedd wedi’r gaeaf hir, cofleidiwch fyd natur dros hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru, a gwnewch y gorau o’r gwyliau ysgol yn yr awyr iach.

Children dressed as pirates brandishing plastic swords

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Trysor o ddigwyddiad! Gwisgwch eich dillad môr-leidr gorau a dewch draw i Dŷ Tredegar am wŷl y banc o anturiaethau dieflig! Dyw’r sbort ddim yn stopio gyda hynny chwaith – casglwch becyn antur a dilynwch y llwybr cynefinoedd drwy’r gerddi dros wyliau hanner tymor mis Mai.

Dilynwch y llwybr natur, sy’n wledd i’r synhwyrau, yng Ngerddi Dyffryn dros hanner tymor mis Mai

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Dilynwch y llwybr natur, sy’n wledd i’r synhwyrau, yng Ngerddi Dyffryn dros hanner tymor mis Mai a chrwydro’r plasty i fwynhau amrywiaeth o weadau a lliwiau. Cadwch lygad allan am wenyn, adar, ieir bach yr haf a gweision y neidr yma a thraw wrth i’r gerddi Edwardaidd hyfryd hyn ddod yn fyw gyda’r gwanwyn.

Gwnewch sblash

Sir Benfro 

Darganfyddwch hyfrydwch Sir Benfro dros hanner tymor mis Mai gyda llond y lle o ddigwyddiadau a gweithgareddau i gadw’r teulu cyfan yn brysur. O deithiau cerdded gyda’r nos yng Ngardd Goedwig Colby i deithio drwy amser yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd ac amrywiaeth o weithgareddau arfordirol yn Freshwater West a’r Stagbwll - mae rhywbeth i bawb!

Man shearing a sheep as a crowd of visitors look on

Llanerchaeron, Ceredigion 

Mwynhewch hanner tymor llawn sbort a sbri yn Llanerchaeron gyda digwyddiadau a gweithgareddau bob dydd i’ch cadw chi a’r plantos yn brysur dros y gwyliau ysgol. Ymunwch ag un o’r ceidwaid ar helfa’r bwystfilod bach, adeiladwch dden, plannwch gyda’r garddwr a gwyliwch y defaid yn cael eu cneifio ar ddydd Llun gŵyl y banc.

Plentyn yn helfa trychfilod

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Ydych chi’n caru byd natur? Dyma’ch cyfle i adeiladu gwesty pryfed a chwilota am fwystfilod bach yn y parcdir a’r plasty. Beth allwch chi ei ddysgu a’i ddarganfod drwy ddod wyneb yn wyneb â natur dros hanner tymor mis Mai yn Ninefwr?

Rhowch gynnig ar groesbwytho i greu rhywbeth arbennig i’w gadw

Aberdulais, Castell Nedd 

Camwch yn ôl drwy amser i gael cip ar fywyd teulu Fictoraidd gyda llawer o weithgareddau rhyfeddol a chreadigol. Dawnsiwch o amgylch y fedwen haf, gwisgwch i fyny a rhowch gynnig ar groesbwytho i greu rhywbeth arbennig i’w gadw.

Ewch ar antur danddaearol

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Dewch ar daith dywys dan ddaear, dysgu am y gwaith mwyngloddio oedd yn digwydd yma yn y 1930au a throi’ch llaw at banio am aur. Os ydych chi am aros yn hirach beth am gysgu dan y sêr ym mharc carafanau’r stad – Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gynta’r byd.

Mwynhewch ddiwrnod ar y traeth

Rhosili, Gŵyr 

Mwynhewch awyr y môr dros hanner tymor mis Mai. Ddydd Mawrth, ymunwch â thîm Rhosili ar y sarn i chwilota yn y pyllau glan môr. Neu beth am dreulio ychydig ddiwrnodau yma a helpu ein Ceidwad i lanhau’r traeth ar y dydd Mercher? Gallwch ein helpu i gadw’r lle hyfryd hwn yn arbennig i bawb, am byth.