Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru

Arrrr! O anturiaethau’r môr-ladron yn Nhŷ Tredegar i’r gwenyn gweithgar yng Ngardd Goedwig Colby, mae anturiaethau di-rif i’w cael ledled De Cymru dros hanner tymor mis Mai.

Children dressed as pirates brandishing plastic swords

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

O benwythnos o sbort a chaneuon gyda’r môr-ladron i wythnos o hyfforddiant i anturiaethwyr ifanc, mae rhywbeth i bawb yn Nhŷ Tredegar dros hanner tymor mis Mai. Dewch i Benwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan i fwynhau ffair yng nghartref ei gyn-deidiau. Casglwch becyn antur hefyd i gael golwg agosach ar natur ar draws y gerddi gwych.

Plentyn yn helfa trychfilod

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dewch i ddarganfod hwyl a rhyfeddodau Dinefwr dros y gwyliau ysgol. Ymunwch â Ffair y Bwystfilod Bach i weld pa rai sy’n byw yn Nhŷ Newton a’r tu allan iddo, a mwynhewch Daith Tractor Gŵyl y Banc i ddod wyneb-yn-wyneb â’r Gwartheg Parc Gwyn prin.

Dewch i ddarganfod natur yng Ngerddi Dyffryn y gwanwyn hwn

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

O gemau’r ardd ar y lawnt a diwrnodau o chwarae gwyllt ar y Stac Boncyffion i flas o’r Eidal ar draws y tŷ a’r gerddi, mae digon i’ch diddanu yng Ngerddi Dyffryn dros hanner tymor mis Mai. Dilynwch y llwybr Eidalaidd – pa flas ar yr Eidal allwch chi ei ddarganfod?

Dewch i ddysgu a chael hwyl yng nghanol gwychder y gwyllt yng Ngardd Goedwig Colby y gwanwyn hwn

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Dathlwch bŵer y peillwyr yng Ngardd Goedwig Colby dros hanner tymor mis Mai a helpwch i adeiladu gwenynen helyg enfawr yn yr ardd furiog. Ymunwch â llond cwch o weithgarwch gyda thaith dywys y gwenyn a llwybr antur y peillwyr dros y gwyliau ysgol yn Sir Benfro.

Man shearing a sheep as a crowd of visitors look on

Llanerchaeron, Ceredigion 

O arddangosiadau cneifio a phlannu hadau blodau’r haul i weithdy bwystfilod bach gŵyl y banc, mae rhywbeth yn digwydd bob dydd yn Llanerchaeron dros hanner tymor mis Mai. Mwynhewch wyliau o gyffro, gyda digwyddiadau dyddiol i ddiddanu pawb.

Ewch ar antur danddaearol

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Dewch ar antur danddaearol drwy amser yn unig Gloddfa Aur Rufeinig y DU. Ymunwch â thaith dywys i geisio gwneud eich ffortiwn yn panio am aur.

Darganfyddwch hanes Aberdulais dros y gwyliau ysgol

Aberdulais, Castell Nedd 

Dyluniwch eich ceiniog a smeltiwch eich sleim eich hun dros hanner tymor o hwyl crefftus yn Aberdulais. Dysgwch am hanes rhyfeddol Aberdulais a gweld beth sy’n digwydd pan fyddwch yn cymysgu finegr â chopr.

Dysgwch am hanes rhyfeddol Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych-y-pysgod 

Teithiwch yn ôl i’r 15fed ganrif yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd a datgelu ofergoelion iasol. Gwisgwch wisgoedd traddodiadol a byddwch yn ymarferol gyda hanes wrth chwilio am y doliau Tuduraidd sy’n cuddio o gwmpas y tŷ a dysgu am yr holl rolau gwahanol yr oedd eu hangen i gadw’r tŷ i redeg yn esmwyth.

Cadwch yn heini a chael hwyl gyda’r teulu ar lwybr rhedeg yn Stagbwll

Stagbwll, Sir Benfro 

Cadwch yn heini ar lwybr rhedeg i’r teulu yn Ystâd Stagbwll. Rhowch gynnig ar lwybr-redeg a darganfyddwch ffordd newydd drwy Goedwig Doc y Castell. Mae’r sesiwn hon, ar ddydd Mercher 29 Mai, yn cael ei harwain gan hyfforddwr chwaraeon ac yn wych i’r teulu cyfan.