Hanner tymor mis Chwefror i deuluoedd yng Nghymru

Treuliwch y gwyliau ysgol yn mwynhau gyda’r plant – hwyl a sbri i’r teulu cyfan dros hanner tymor mis Chwefror. Dewch i fwynhau antur yn y goedwig neu grefftau mewn tai hanesyddol – mae digon i’w wneud yn rhai o leoliadau mwyaf gwerthfawr Cymru.

Hwyl gyda’r pecyn tracio yn Aberdulais

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell Nedd 

Darganfyddwch gyfrinachau Aberdulais gyda gwledd i’r synhwyrau dros hanner tymor mis Chwefror. Casglwch becyn ditectif a mwynhau bod yn dditectif am y dydd drwy ymuno â’r antur hon i deuluoedd.

Dilynwch y llwybr i ddod o hydd i dai’r tylwyth teg yng Ngerddi Bodnant

Gardd Bodnant, Conwy 

Ychwanegwch ychydig o hyd a lledrith i wyliau’r ysgol a mwynhau Llwybr Tŷ’r Tylwyth Teg yng Ngerddi Bodnant. Dilynwch y rhubanau i weld a allwch ddod o hyd i holl dai’r tylwyth teg.

Rhowch eich welîs ‘mlaen a dod ar daith gyda ni

Castell y Waun, Wrecsam 

Rhowch eich welîs ‘mlaen a sblasio eich ffordd o gwmpas parcdir prydferth Castell y Waun ym mis Chwefror wrth i ni chwilio am gip ar y gwanwyn ar daith gerdded ryngweithiol i deuluoedd.

Teulu’n coginio ar dân agored

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Yn galw ar anturiaethwyr awyr agored! Dewch i’r goedwig i fwynhau sesiwn ‘goroesi yn y gwyllt’ gyda’n harweinydd arbenigol i ddysgu popeth am gynnau tân, adeiladu den a llawer mwy yn Colby dros hanner tymor.

Ymwelwch â’r Guddfan Adar

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Beth welwch chi o’r Guddfan Adar dros hanner tymor? Treuliwch y bore’n creu eich bwydwr arall eich hun cyn mwynhau gwylio adar anhygoel Parc Dinefwr.

Ymwelwyr yn meddwl yn galed am yr atebion i’r llwybr natur

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Profwch eich sgiliau ditectif wrth i chi ddilyn y llwybr fflora a ffawna yn Nyffryn. Ewch i nôl taflen y llwybr o’r dderbynfa a chael sbort gyda’r teulu i gyd yn yr awyr iach wrth i chi ailddarganfod natur dros hanner tymor mis Chwefror.

Un o fleiddiau pren Erddig â phlant yn chwarae yn y cefndir

Erddig, Wrecsam 

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn Ffau’r Blaidd, ond gan fod gwyliau’r ysgol wedi cyrraedd o’r diwedd, rydyn ni wedi penderfynu cael hoe fach hefyd. Mwynhewch ddringo coed ac adeiladu den yn ein hardal chwarae naturiol, a chymerwch ran mewn gweithgareddau awyr agored amrywiol yn nosbarth y goedwig.

Plant yn hedfan barcud yn Fferm Gupton

Fferm Gupton, Sir Benfro 

Pa ffordd well o fanteisio ar awel y môr na thrwy hedfan barcud? Dewch i ŵyl barcutiaid Fferm Gupton dros hanner tymor. Gallwch addurno’ch barcud yn y sgubor a’i hedfan mas yn y cae.

Rhedwch yn rhydd yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Boed law neu hindda, mae digon i’ch diddanu yn Llanerchaeron – mae’r rhaglen yn llawn dop dros hanner tymor mis Chwefror, o wneud bara i arddangosiadau cŵn defaid. Hefyd, gallwch weld beth mae ein tîm cadwraeth hyfryd wedi bod yn ei wneud dros y gaeaf.

Plentyn yn chwarae yn faes chwarae Coed y Brain

Castell Penrhyn, Bangor 

Dyma goedwig o ryfeddodau! Mae ardal chwarae newydd Penrhyn, Coedwig yr Ydfran, yn ddigon o reswm i alw draw yn ei hun. Mae rhywbeth at ddant bawb, o sesiynau plannu lilis bach gwynion i amgueddfa drenau.

Llawenhewch yn y llaid

Plas Newydd, Ynys Mon 

A feiddiwch chi wynebu her droednoeth y gaeaf? Mae’r gweithgareddau hanner tymor (a’r llaid!) yn siŵr o greu llanast! Gyda phaentio mwd a chyfle i greu pastai mwd, byddai’n syniad da dod â’ch welîs!

Dewch draw i Borth y Swnt wrth archwilio Aberdaron

Porth y Swnt, Penrhyn Llŷn 

Mae digwyddiadau Mawrth y ‘50 peth’ ym Mhorth y Swnt yn llawn anturiaethau – dewch i chwilio am fwystfilod bach, chwilota yn yr afon a llawer mwy.

Rhowch gynnig ar adeiladu bocs adar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Dysgwch am fywyd cudd yr adar ar daith gerdded Tŷ Tredegar ac adeiladu eich bocs adar eich hun i helpu ein cyfeillion bach pluog yn eich gardd. Dilynwch ôl troed Sybil Phillips, morwyn cegin o’r 1920au, a chasglwch sticeri wrth i chi gwblhau’r heriau y mae wedi’u gadael i chi o amgylch y tŷ. Mae rhywbeth i’w wneud yma boed law neu hindda.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Sir Benfro 

Camwch yn ôl drwy amser a dysgu am y gwaith yr oedd pobl yn ei wneud yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Allwch chi ddod o hyd i’r holl ddoliau Tuduraidd sydd wedi’u cuddio o gwmpas y tŷ?