Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Rhossili Bay, Gower Peninsula, Swansea

Important notice -

Car park improvements taking place at Rhossili, although parking is available, we’ve less spaces than normal, it can get busy at times, please allow plenty of time for your visit.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Bees of Rhossili

Mon 05 Jun 2017
13:00-16:00
An opportunity to learn about bumble bees, how to identify them and their contribution to the local environment

Walk to the Worm

Sat 10 Jun 2017
10:00-15:00
Wales Nature Week finishes with a flourish. Walk with us to the tidal island at the end of Rhossili, and see the fabulous wildlife that lives on the back of a dragon! Please note this walk is rugged in parts, so only suitable for the sure footed

Land Outdoors and Nature Series: Monthly Walk

Wed 14 Jun 2017
10:00-14:00
Join us for our monthly nature walk to see the seasonal changes at Rhossili. Held every second Wednesday of the month throughout the year.

National Dolphin and Whale Watch Event

Sat 05 Aug 2017
10:00-16:00
Help us create beach art at Rhossili by drawing whales and dolphins in the sand.

National Beach Watch Day at Rhossili

Sun 17 Sep 2017
10:00-13:00
Help us keep our beach clean and survey the rubbish we find in partnership with the Marine Conservation Society (MCS). Families welcome.
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.