Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Yr haf yn Rhosili 

Ymweld â Rhosili'r haf yma? Ry'n ni wedi trefnu haf yn llawn antur ar eich cyfer - perffaith ar gyfer diwrnod chwedlonol allan gyda'r teulu

Upcoming events

Land Outdoors and Nature Series: Monthly Walk

Wed 13 Sep 2017
10:00-14:00
Join us for our monthly nature walk to see the seasonal changes at Rhossili. Held every second Wednesday of the month throughout the year.

National Beach Watch Day at Rhossili

Sun 17 Sep 2017
10:00-13:00
Help us keep our beach clean and survey the rubbish we find in partnership with the Marine Conservation Society (MCS). Families welcome.
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig yn Rhosili, Bro Gwyr

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni