Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Yr olygfa dros Fae Rhosili, Gŵyr

Important notice -

The car park and shop is open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Mwy am y lle hwn

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion ac yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto 

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili

Cae o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Blodau haul yn Rhosili 

Arddangosfa drawiadol o flodau haul sy'n denu ymwelwyr a pheillwyr yn eu miloedd.

Môr o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Apêl Rhosili 

Cefnogwch ein gwaith drwy gyfrannu at ein apêl i roi cymorth i fyd natur yn Rhosili. (Cynnwys Saesneg i ddilyn yn unig)