Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Awyr liwgar dros Ben Pyrod, Rhosili

Ein llawlyfr newydd 

Yn llawn teithiau cerdded, syniadau am leoliadau syrffio, y mannau gorau i weld bywyd gwyllt a chymaint mwy, bydd llawlyfr Gŵyr yn eich helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad i’r Penrhyn. Mae modd prynu copi o flaen llaw, neu yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili (Prif iaith y llawlyfr yw Saesneg)

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Sandcastle on the beach of Rhossili Bay, Gower

Yr haf yn Rhosili  

Rhaglen llawn o weithgareddau i'w mwynhau yn Rhosili yr haf hwn

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhedeg ar draws y traeth yn Rhosili, Gŵyr

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a'r tywod dan eich traed wrth redeg heibio i olygfeydd gwych Rhosili.

Upcoming events

Love our Beach

Mon 30 Jul 2018
11:00-13:00
Come and say hello to our Ranger on the beach at Rhossili. If you have a few minutes to spare, take a bag, lend a hand and collect some litter.

Yoga on Rhossili Cliffs with Breath of Life Yoga

Tue 31 Jul 2018
14:00-15:00
Yoga is all about connection; so where better to feel connected to nature than overlooking Rhossili Bay - where the real challenge will be not getting too distracted by the rich array of wildlife in a breathtaking setting!

Sea Watch Days

Thu 02 Aug 2018
12:00-15:00
Come along and help us spot dolphins and porpoises living off the Rhossili coast.

Wildlife walk at Rhossili

Wed 08 Aug 2018
10:00-12:00
Enjoy a walk around Rhossili, discovering each season's wildlife highlights, led by our Ranger

Rockpooling

Thu 09 Aug 2018
11:00-13:00
When was the last time you had a good look inside a rock pool?

Walk to the Worm

Wed 15 Aug 2018
13:00-17:00
Walk with our rangers to discover the wonders of Worms Head, the tidal island at the far end of Rhossili.
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Y maes parcio yn Rhosili, Gŵyr, ar ôl cael ei wella

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni