Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Yr olygfa dros Fae Rhosili, Gŵyr

Important notice -

The car park and shop is open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government Covid-19 Regulations and to visit responsibly.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

A view of the car park at Rhosili, Gower

Ymweld â Rhosili: popeth sydd angen i chi wybod 

Cynllunio ymweliad i Rhosili? Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am barcio a chadw’n saff wrth ymweld a chefn gwlad.

Cerddwyr yn Rhosili, Gŵyr

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion ac yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto 

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili

Cae o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Blodau haul yn Rhosili 

Arddangosfa drawiadol o flodau haul sy'n denu ymwelwyr a pheillwyr yn eu miloedd.

Môr o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Apêl Rhosili 

Cefnogwch ein gwaith drwy gyfrannu at ein apêl i roi cymorth i fyd natur yn Rhosili. (Cynnwys Saesneg i ddilyn yn unig)