Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Awyr liwgar dros Ben Pyrod, Rhosili

Ein llawlyfr newydd 

Yn llawn teithiau cerdded, syniadau am leoliadau syrffio, y mannau gorau i weld bywyd gwyllt a chymaint mwy, bydd llawlyfr Gŵyr yn eich helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad i’r Penrhyn. Mae modd prynu copi o flaen llaw, neu yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili (Prif iaith y llawlyfr yw Saesneg)

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Rhedeg ar draws y traeth yn Rhosili, Gŵyr

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a'r tywod dan eich traed wrth redeg heibio i olygfeydd gwych Rhosili.

Upcoming events

Wildlife Walk at Rhossili

Wed 12 Feb 2020
10:00-12:00
Enjoy a walk around Rhossili, discovering each season's wildlife highlights, led by our Area Ranger

Walk to the Worm

Sun 23 Feb 2020
09:30-14:30
Walk with our rangers to discover the wonders of Worms Head, the tidal island at the far end of Rhosili.

Cadbury Easter Egg Hunt

Wed 08 Apr 2020
11:00-15:00
Follow our family trail to discover the hidden treasures at Rhosili and earn a chocolate prize.

National Meadows Day at Rhosili

Sat 04 Jul 2020
10:00-16:00
Celebrate National Meadows Day with us at Rhosili by joining us in our traditional hay meadows on the Vile.
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto 

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili

Y maes parcio yn Rhosili, Gŵyr, ar ôl cael ei wella

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni