Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Rhossili Bay on the Gower Peninsula in South Wales, the view down to the empty beach with Rhossili Down on the right

Important notice -

In line with Welsh Government guidance & local lockdown in Swansea, our coast and countryside sites in Gower will be open for local residents only from 28 September. If you live outside of the local authority, please do not visit us at this time.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto 

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili