Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Upcoming events

Cadbury Easter Egg Hunt at Rhossili

Sat 31 Mar 2018
11:00-15:00
Join us at Rhossili for the Cadbury Easter Egg Hunt. Follow the trail around the newly restored medieval strip field system known as 'The Vile', exploring the wildlife and collecting the clues to win your prize!

Walk to the Worm

Mon 02 Apr 2018
11:00-15:00
Walk with our rangers to discover the wonders of Worms Head, the tidal island at the far end of Rhossili.

Love our Beach

Tue 03 Apr 2018
10:00-13:00
Come and say hello to our Ranger on the beach at Rhossili. If you have a few minutes to spare, take a bag, lend a hand and collect some litter.

Walk Wednesday

Wed 04 Apr 2018
13:00-14:15
Step back in time with us and discover some of Rhossili's secrets on this leisurely, family friendly walk. Meet at National Trust shop

Big Beach Clean Challenge: Rhossili

Mon 09 Apr 2018
12:00-15:00
Passionate about the coast? Join us on our beach cleaning challenge, tackling a different beach on the Gower coast every month.

Wildlife walk at Rhossili

Wed 11 Apr 2018
10:00-12:00
Enjoy a walk around Rhossili, discovering each season's wildlife highlights, led by our Ranger
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Y maes parcio yn Rhosili, Gŵyr, ar ôl cael ei wella

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni