Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Awyr liwgar dros Ben Pyrod, Rhosili

Ein llawlyfr newydd 

Yn llawn teithiau cerdded, syniadau am leoliadau syrffio, y mannau gorau i weld bywyd gwyllt a chymaint mwy, bydd llawlyfr Gŵyr yn eich helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad i’r Penrhyn. Mae modd prynu copi o flaen llaw, neu yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili (Prif iaith y llawlyfr yw Saesneg)

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Sandcastle on the beach of Rhossili Bay, Gower

Yr haf yn Rhosili  

Rhaglen llawn o weithgareddau i'w mwynhau yn Rhosili yr haf hwn

Rhedeg ar draws y traeth yn Rhosili, Gŵyr

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a'r tywod dan eich traed wrth redeg heibio i olygfeydd gwych Rhosili.

Upcoming events

Rhossili Butterfly Hunt

Sun 28 Jul 2019
13:00-15:00
Be part of the World's biggest butterfly survey. It only takes 15 minutes! Join the rangers in counting butterflies on our farmland at the Vile, Rhossili.

Walk to the Worm

Tue 30 Jul 2019
08:30-12:30
Walk with our rangers to discover the wonders of Worms Head, the tidal island at the far end of Rhossili.

National Whale and Dolphin Week Event

Sun 04 Aug 2019
10:00-16:00
Help us create Beach Art at Rhossili drawing lifesize shapes of Whales and Dolphins on the beach.

Wildlife Walk at Rhossili

Wed 14 Aug 2019
10:00-12:00
Enjoy a walk around Rhossili, discovering each season's wildlife highlights, led by our Area Ranger

Rhossili Down Walk

Sun 25 Aug 2019
11:00-14:30
Discover the secrets of Rhossili Down, the highest point on Gower. A interesting walk with great views at every stop.

Great British Beach Clean

Sat 21 Sep 2019
12:30-15:30
Join us at Rhossili for the Great British Beach Clean in conjunction with the Marine Conservation Society.
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Y maes parcio yn Rhosili, Gŵyr, ar ôl cael ei wella

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni