Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa 

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Mae cyfreithiau data yn newid – peidiwch cael eich gadael allan. Arhoswch gyda ni
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Upcoming events

Walk to the Worm

Mon 28 May 2018
09:30-13:30
Walk with our rangers to discover the wonders of Worms Head, the tidal island at the far end of Rhossili.

Rockpooling

Tue 29 May 2018
11:00-13:00
When was the last time you had a good look inside a rock pool?

Love our Beach

Wed 30 May 2018
10:00-13:00
Come and say hello to our Ranger on the beach at Rhossili. If you have a few minutes to spare, take a bag, lend a hand and collect some litter.

Big Beach Clean Challenge: Overton/Port Eynon Point

Mon 11 Jun 2018
12:00-15:00
Passionate about the coast? Join us on our beach cleaning challenge, tackling a different beach on the Gower coast every month.

Wildlife walk at Rhossili

Wed 13 Jun 2018
10:00-12:00
Enjoy a walk around Rhossili, discovering each season's wildlife highlights, led by our Ranger

Big Beach Clean Challenge: Slade / Lucas Bay

Mon 09 Jul 2018
12:00-15:00
Passionate about the coast? Join us on our beach cleaning challenge, tackling a different beach on the Gower coast every month.
Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi 

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.

Y maes parcio yn Rhosili, Gŵyr, ar ôl cael ei wella

Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili 

Maes parcio Rhosili wedi'i drawsnewid gan gynllun o welliannau eleni