Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Rhossili Bay, Gower Peninsula, Swansea

Important notice -

We’re improving the car park at Rhossili, the car park remains open, although there are fewer spaces than usually available. Coach parking is unavailable until the work is complete, we’re sorry for any inconvenience caused.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion, ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Upcoming events

Land Outdoors and Nature Series: Monthly Walk

Wed 12 Jul 2017
10:00-14:00
Join us for our monthly nature walk to see the seasonal changes at Rhossili. Held every second Wednesday of the month throughout the year.

National Dolphin and Whale Watch Event

Sat 05 Aug 2017
10:00-16:00
Help us create beach art at Rhossili by drawing whales and dolphins in the sand.

National Beach Watch Day at Rhossili

Sun 17 Sep 2017
10:00-13:00
Help us keep our beach clean and survey the rubbish we find in partnership with the Marine Conservation Society (MCS). Families welcome.
Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Cymryd rhan

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr 

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.