Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

A view of the car park at Rhosili, Gower

Ymweld â Rhosili: popeth sydd angen i chi wybod 

Cynllunio ymweliad i Rhosili? Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am barcio a chadw’n saff wrth ymweld a chefn gwlad.

Cerddwyr yn Rhosili, Gŵyr

Teithiau cerdded gorau Gŵyr 

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Bwyta a siopa

Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili

Siop Rhosili 

Mae gan ein siop ddewis eang o anrhegion ac yn darparu gwybodaeth leol. Mae’n lle gwych i ddechrau eich taith i’r ardal ddiddorol hon.

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Lleoedd i aros

Rhosili ac Arfordir De Gŵyr

Ein gwaith

Fideo

Tyfwch wrychoedd o flodau ar gyfer ffermio a byd natur yn Rhosili ar y Gŵyr

Yn anffodus, mae rhan ddramatig o arfordir y Gŵyr wedi cael ei heffeithio gan golli bioamrywiaeth a chynefinoedd. Ond diolch i'r cymorth gan aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rydym yn gweithio tuag at ddod â blodau brodorol yn ôl i'r Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig cyntaf y DU. Gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod sut y bydd hyn yn creu mwy o gartrefi i fywyd gwyllt a denu ystod eang o rywogaethau.

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto 

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili

Cae o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Blodau haul yn Rhosili 

Arddangosfa drawiadol o flodau haul sy'n denu ymwelwyr a pheillwyr yn eu miloedd.

Môr o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Apêl Rhosili 

Cefnogwch ein gwaith drwy gyfrannu at ein apêl i roi cymorth i fyd natur yn Rhosili. (Cynnwys Saesneg i ddilyn yn unig)