Clychau’r gog yng Ngardd Bodnant

Bluebells in the woods

O fis Mai ymlaen mae coed, dolydd a llennyrch Gardd Bodnant yn dod yn fyw gyda môr lliwgar o glychau’r gog.

Ymysg y cennin Pedr yn nôl yr Hen Barc, yn garped o liw dan y coed ceirios a’r llwyni blodau yn y Llennyrch ac yn rhedeg drwy Goed y Ffwrnais sydd newydd agor, maent yn arwydd fod un o uchafbwyntiau hwyr y gwanwyn wedi cyrraedd yn ein gardd 80 erw.

Mae clychau’r gog brodorol (Hyacynthoides non-scripta) yn trawsnewid ein gerddi a’n hardaloedd gwyllt yn y gwanwyn, gan lenwi’r ardaloedd sydd yng nghysgod canghennau’r coed a gwneud y mwyaf o belydrau’r haul cyn i’r dail gysgodi’r golau’n llwyr.
 
Yn ogystal â bod yn olygfa arbennig i ymwelwyr mae eu blodau yn rhoi neithdar cynnar i’r gwenyn, y pryfed hofran, y gloÿnnod byw a phryfed eraill. Yng Ngardd Bodnant rydyn ni’n gadael iddynt dyfu’n wyllt yn ein hardaloedd anffurfiol er budd bywyd gwyllt.

Mae’r bodau gwyllt brodorol hyn yn olygfa syfrdanol ar ddiwedd y gwanwyn yng Ngardd Bodnant a’r un mor brydferth â’r coed a’r llwyni egsotig mae’r ardd yn enwog amdanynt. Ar ôl mwynhau enfys o liwiau’r rhododendron a llewyrch euraidd y Bwa Tresi Aur, rhowch lonydd i’ch llygaid ac ail danio’ch synhwyrau gyda thro hamddenol ymysg glas tawel clychau’r gog …