Diwrnod o ddathlu yn Ardd Bodnant

National Trust Wales team launching 'Unbind the Wing'

Cychwynnodd ein dathliad hydref 2018 o bleidlais i ferched yn gyffrous pan ddaeth Bodnant Garden yn lleoliad rali protest.

Ddydd Mercher, 26 Medi, ymunodd ymwelwyr â staff a gwirfoddolwyr mewn prynhawn arbennig o theatr promenâd yn yr ardd.

Roedd yr ardd wedi'i gwisgo â baneri a placardiau a grëwyd gan Urdd Brodwyr Gogledd Cymru ac aelodau o'r gymuned. Mewn perfformiad a lwyfannwyd gan Pigtown Theatre, a sgriptiwyd gan yr awdur o Ogledd Cymru, Samatha O'Rourke, aethpwyd â ni ar orymdaith trwy'r ardd i 'rali' o flaen y Pin Mill. Yma, darllenwyd areithiau gan suffragist enwog yr ardd, Laura Mclaren, gan ferched Bae Amnest Colwyn, a soniodd hefyd am y gwaith maen nhw'n ei wneud heddiw yn amddiffyn hawliau dynol.

Mewn diweddglo teimladwy, arweiniodd cantorion o Opera Cenedlaethol Cymru, Conwy Coastal Voices a Chôr Cymunedol Bangor bawb mewn corws o Anthem Suffragette, cyn i ymwelwyr symud i fyny i Deras Lily i weld y cerflun helyg coffaol Unbind The Wing a grëwyd gan yr artist Trevor Leat . Mwynhewch ein fideo am flas y dydd ...