Yr hydref yng Ngardd Bodnant

Coed yn llawn lliwiau llachar yr hydref yng Ngardd Bodnant

Mae Gardd Bodnant yn goelcerth o liw yn yr hydref, wrth i ddail llachar y gerddi a’r llwyni, y ffrwythau a’r aeron aeddfed a’r blodau hwyr greu arddangosfa sydd cystal bob tamaid â lliwiau disgleiriaf yr haf.

Mae’r ardd yn gartref i goed o bob rhan o’r byd ac maen nhw ar eu gorau ar yr adeg hwn o’r flwyddyn. Ymhlith y casgliad hanesyddol ceir sawl un o Bencampwyr Coed y Deyrnas Unedig – y mwyaf a’r gorau o’u bath – gan gynnwys coed prin ac ecsotig a gasglwyd gan helwyr planhigion dros ganrif yn ôl, ynghyd â choed brodorol hardd eraill. Ewch am dro drwy’r Llennyrch i fwynhau lliwiau coch, porffor ac oren y coed masarn Japan a rhyfeddwch at y conwydd Americanaidd enfawr yn y Glyn a’r Pen Draw.

Yng ngerddi ffurfiol y Terasau mae’r rhosod yn dal i fod yn eu blodau ac mae gwelyau’r planhigion parhaol yn orlawn o sêr-flodau hwyr, bywlysiau a dahlias. Yn y Glyn mae’r blodau seithliw yn dod i’w hoed ac yn newid i holl liwiau’r enfys ac mae’r llwyni ym morderi’r Llennyrch yn llawn aeron a ffrwythau.

Cadwch lygad am un o ffrwythau mwyaf od yr ardd, sef podiau glas y Decaisnea fargesii (Bysedd y Meirw), mafon enfawr y Cornus kousa ac aeron pinc ac oren y biswydden (Euonymus europaeus).

Os bydd arogl candi-fflos y Cercidiphyllum japonicum (y Goeden Katsura) yn codi awydd bwyd arnoch mae lluniaeth ar gael yn Ystafell De y Pafiliwn ac Ystafell De Magnolia uwch law’r ardd ac yn ein cabanau yn y Glyn a’r Pen Draw – mwynhewch eich diodydd poeth yn yr awyr agored yn yr Hen Felin neu wrth ymyl y pwced dân yn y Glyn, neu yn ardal bicnic y Pen Draw (manylion am oriau agor ar gael ar y wefan.)

Mae rhywbeth i’w weld a’i wneud ar gyfer y teulu cyfan drwy gydol yr hydref, o deithiau cerdded dan arweiniad garddwr yn edrych ar Bencampwyr Coed Gardd Bodnant, lliwiau’r hydref, hanes a bywyd gwyllt, i wledd o weithgareddau a ysbrydolwyd gan fyd natur ar gyfer plant yn ystod y gwyliau hanner tymor ac ar benwythnosau.