Gwneud baneri yng Ngardd Bodnant

Banner making workshop in the Old Mill at Bodnant Garden

Pa faterion cyfoes sy’n agos at eich calon? Pa achosion fyddai’n eich ysbrydoli chi i greu baner a chynnal protest heddychlon ar y stryd?

Mae hanes baneri tecstilau ym Mhrydain yn mynd yn ôl gannoedd o flynyddoedd. Dechreuodd y cyfan fel symbolau urddau a chymdeithasau crefft gan ddod yn sloganau undod gwleidyddol yn yr oes ddiwydiannol wrth i bobl y dosbarth gweithiol godi eu llais i fynnu gwell cyflogau, hawliau gwaith a phleidleisiau. Ond y swffragetiaid wnaeth droi baneri yn fath o gelf, gan roi eu sgiliau ‘benywaidd’ ar waith i greu dull pwerus o gyfathrebu torfol mewn ralïau ar hyd a lled y wlad. 

Felly beth yw pŵer y faner? Rydyn ni wedi bod yn dysgu am hyn mewn prosiect cymunedol, gan weithio gyda’r artist Alana Tyson. 
Dros yr haf gwnaethon ni gweithdai gyda’n staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a’r gymuned leol gan  roi cyfle i bobl ddylunio a chreu eu baneri eu hunain.

Bywydau a’u profiadau 

Meddi Becky Hitchens, Rheolwr Profiad Ymwelwyr Gardd Bodnant: “Mae wedi bod yn llawer o hwyl. Mae pobl wedi mwynhau’r cyfle i wneud crefft – fel oedolion dydyn ni ddim yn aml yn cael cyfle i eistedd i lawr a gwneud rhywbeth creadigol – ac mae’r cyfan wedi esgor ar sgyrsiau difyr iawn! Mae’r grefft o grynhoi eich syniadau ar ffurf llun neu slogan yn gwneud i chi feddwl am yr hyn rydych chi’n ceisio ei ddweud. Yn y broses, mae llawer o bobl wedi sôn am eu bywydau a’u profiadau mewn ffordd na fydden ni fel arfer yn ei wneud yn ein bywyd bob dydd.”

Hefyd, wnaethon ni gwethio gydag aelodau Urdd Brodwaith Gogledd Cymru sydd wnaethon creu baneri a gwaith celf wedi’u hysbrydoli gan fudiad y bleidlais.

Wnaethon ni arddangos yr holl faneri yn yr ardd yn y hydref ‘Unbind the Wing’, yn cynrychioli safbwytiau personol unigolion a thrawsdoriad o Brydain yn 2018. 

Urdd Brodwaith Gogledd Cymru wnaethon creu baneri gyfer 'Unbind the Wing' yng Ngardd Bodnant
Textile banners depicting the women of Bodnant Garden created by North Wales Embroiderers' Guild
Urdd Brodwaith Gogledd Cymru wnaethon creu baneri gyfer 'Unbind the Wing' yng Ngardd Bodnant