Prosiectau cadwraeth Gardd Bodnant

Gyda’i gilydd, mae’r tîm o staff a gwirfoddolwyr yng Ngardd Bodnant, gyda chymorth ymwelwyr a chefnogwyr, wedi cyflawni rhai pethau rhyfeddol ...

Adlewyrchiadau'r coed hydrefol yn y llyn yng Ngardd Bodnant

Y Pen Pellaf 

Sut aeth ein garddwyr a’n gwirfoddolwyr ati i ddod â bywyd newydd i ardal prydferth y llyn yn yr ardd, gan oresgyn stormydd a llifogydd i ennill gwobr arddwriaethol genedlaethol yn y pen draw.

 Y Caerfaddon, Gardd Bodnant

Y Pwll Trochi 

Ar ôl i dderwen fawr ddymchwel mewn storm rhoddwyd hwb i brosiect arbennig i weddnewid hen bwll addurniadol Fictoraidd yn ardd drofannol sy’n llawn blodau yn yr haf – ynghyd â physgod.

Furnace Wood and Meadow, Bodnant Garden

Coed a Gweirglodd y Ffwrnais  

Mae ein cynllun adfer mwyaf erioed wedi gweddnewid 20 acer o goetir addurniadol a gweirglodd o flodau gwylltion ar lethr bryn Ffwrnais, lle gallwch fwynhau golygfeydd ar draws yr ardd a dyffryn Conwy.

Staff and volunteers celebrate welcoming 250,000 visitors through the Bodnant Garden gates

Croesawu chwarter miliwn i Ardd Bodnant 

Gyda chymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud yng Ngardd Bodnant, roedd 2018 yn flwyddyn arbennig wrth i ni groesawu 250,000 o ymwelwyr drwy giatiau’r ardd am y tro cyntaf yn ei hanes.