Blodau haul yn Rhosili

Cae o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Pan fo'r blodau haul ar eu gorau mae'r arddangosfa drawiadol o flodau haul yn denu ymwelwyr a pheillwyr yn eu miloedd.

O ganlyniad i effaith coronafeirws ni fu modd i ni blannu'r blodau haul ar y Vile yn ystod gwanwyn 2020. Bu'n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i atal ein rhaglen gadwraeth am gyfnod er mwyn arbed arian elusennol allweddol. 

Bu'r caeau i gael eu gadael yn fraenar, mae gorffwys y tir yn dod a'i fuddion ei hunan ar gyfer ansawdd a ffrwythlondeb y tir. 

Er nad oedd gennym ni flodau haul wedi'u plannu yn 2020, roedd modd i ymwelwyr weld rhai ar y Vile. Roedd y ffermwr lleol, Rob Morgan, wedi plannu blodau haul ar ei dir e ar y Vile yn Rhosili a ninnau'n bles iawn o weld y blodau yn darparu gwledd o fwy ar gyfer peillwyr ac yn cael eu mwynhau gan ymwelwyr. Am fwy o wybodaeth ewch i'w dudalen wefan gymdeithasol (Gower Fresh Christmas Trees). 

Ar y tir o dan ein gofal ni roedd 15 hectar o ddolydd blodau gwyllt i fywyd gwyllt fwynhau oedd hefyd yn storfa wych o baill ar gyfer beillwyr dros yr haf. 

Ein gwaith 

Roedd plannu'r blodau haul yn rhan o'n dulliau newydd o ffermio'r darn prydferth o arfordir mewn modd sy'n ystyriol i fywyd gwyllt a'i drawsnewid yn hafan i anifeiliaid, adar a blodau gwyllt prin. 

Bu pedwar ceidwad ac 80 o wirfoddolwyr dreulio amser yn ail-greu clytwaith y 12fed ganrif o gaeau yn y Vile, gan greu 2,000 metr o fencydd a chloddiau newydd a oedd wedi’u gwaredu ar ôl yr Ail Ryfel Byd er mwyn cyflwyno dulliau ffermio modern, dwys.

Yn hytrach na dim ond chwe chae, mae yna 17 nawr sy'n cael eu plannu’n fwriadol â chnydau blodeuog penodol, gan gynnwys blodau haul, pabïau, lafant a bysedd y blaidd sy’n ategu’r cnydau o filed, gwenith, ceirch, gwenith yr hydd, gwenith yr Almaen, had llin a barlys gyda rhubanau o liwiau llachar.

Bwrdd adar enfawr anhygoel

Pan ry' ni'n gallu plannu'r blodau haul cawn eu cynaeafu ym mis Medi yn defnyddio hen ddyrnwr medi o’r 1970au, sy’n ddigon bach i droi’r caeau llain cul.

I helpu i annog bywyd gwyllt, mae’r tîm yn gadael rhywfaint o’r cnwd yn ei le.  Mae’r hadau’n sychu ac yn denu adar. Er enghraifft, mae llinosiaid yn cael eu denu at yr had llin a bydd yr hadau blodau haul sy’n weddill yn bwydo adar sy’n treulio’r gaeaf ar yr arfordir.