Gardd Bodnant yn y gaeaf

See the beautiful waterfall at Bodnant Garden

Mae rhywbeth i’w fwynhau yn yr ardd ym mhob tymor ac fe fydd tro drwy Ardd Aeaf Bodnant yn deffro’ch synhwyrau a llonni’ch calon.

Os ydych chi’n chwilio am rywle i ymlacio, dinc rhag prysurdeb y Nadolig neu le i gael ysbrydoliaeth, ymarfer corff ac awyr iach wrth inni gamu i mewn i flwyddyn newydd, mae yna 80 erw ichi grwydro ynddyn nhw ym Modnant. Mae yma erddi ffurfiol, coedwig a dolydd braf i’w mwynhau a golygfeydd gwerth chweil o’r mynyddoedd.  

Mae ein Gardd Aeaf yn un o rannau gorau’r ardd. Ar ôl pedair blynedd o gynllunio a dwy flynedd o waith agorodd yr Ardd Aeaf adeg Calan 2013 ac mae wedi aeddfedu’n arddangosfa liwgar o ddail, blodau, rhisgl ac arogleuon hyfryd. 

Gardd gerrig Edwardaidd oedd yn arfer bod yma ond roedd wedi tyfu’n wyllt ac ar gau i’r cyhoedd ers degawdau. Fe gostiodd y gwaith adfer £35,000 ac roedd yr ardd ar ei newydd wedd mor boblogaidd nes inni benderfynu ei chadw ar agor drwy’r flwyddyn yn hytrach na chau i’r cyhoedd ym mis Mawrth fel y bwriadwyd yn wreiddiol. 
 

Golau ganol dydd

Mae’r ardd newydd yn gwneud yn fawr o haul y gaeaf sy’n tywynnu o’r de ganol dydd ar draws yr hen barc gan greu golau cefndir hyfryd i’r planhigion. Mae cynllun yr ardd yn dilyn hen batrwm gwelyau blodau’r hen ardd greigiog ond mae’r llwybrau wedi eu newid ychydig.

Cadwyd hen goed Cypreswydd Lawson yr ardd flaenorol i roi strwythur i’r cynllun plannu a llawer o’r hen lwyni fel y rhododendron, garrya, camelia a’r Acer palmatum hynafol am yr un rheswm. Ychwanegwyd planhigion eraill talach i roi mwy o strwythur fel y fedwen wen, Betula utlis, a’r geiriosen goch sidanaidd Prunus serrula
 

Rhoi lliw i’r ardd

Ar lefel ganol yr ardd mae llwyni fel yr hamamelis, daphne a’r sarcocca yn rhoi persawr, gwifwrnwydd a chamelia’n rhoi blodau, cwyrosyn a’r llwyn mwyar wedi eu plannu oherwydd eu coesau a’r skimmia ar gyfer aeron. Ar lefel is mae llwyni bychain a bordor blodau sy’n cynnwys dail coch y bergenia a’r pittosporum, gweiriau hir a rhedyn, grug a chrafanc-yr-arth (yr hellebore). Oddi tanynt mae bylbiau lliwgar wedi eu plannu fel y lili wen fach, iris, siclamen a saffrwm. 

Gan fod yr Ardd Aeaf yn rhan ucha’r safle ym Modnant mae modd i bawb ei chyrraedd ac os hoffech chi dro hirach mae’n lle da i ddechrau archwilio’r holl 80 erw yng Ngardd Bodnant sy’n werth eu gweld yn nhymor hudolus y gaeaf.