Dewch i weld lleoedd unigryw, clyd a threfol yng Nghymru

Camwch nôl mewn amser i ddarganfod y gorffennol drwy ymweld â mwynglawdd aur, pont grog, ffermdy traddodiadol neu dŷ Tuduraidd mewn tref – rhai o'r lleoedd unigryw, clyd a threfol sydd dan ein gofal.

Ymwelwyr yn tynnu lluniau ar y bont yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, Cymru

Tŷ Mawr Wybrnant 

Cewch ddarganfod hanes canrifoedd o fywyd Cymreig yn y ffermdy ucheldir traddodiadol hwn sydd wedi ei adeiladu o garreg. Tŷ Mawr Wybrnant, oedd man geni’r Esgob William Morgan – y person cyntaf i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.

Surveying the caves

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi  

Oeddech chi'n gwybod ein bod yn gofalu am fwynglawdd aur oedd yn cael ei weithio dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl? Ar ein teithiau tywys fe gewch brofi’r amodau gwaith dan ddaer yn ystod y cyfnod Rhufeinig a Fictoraidd a hefyd yn y 1930au.

Y rhaeadr yn Aberdulais

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais  

Mae’r rhaeadr enwog hon a’i hanes diwydiannol diddorol yn llechu mewn ceunant serth yng nghwm Nedd. Heddiw defnyddir dŵr Afon Dulais i wneud Rhaeadr Aberdulais yn hunangynhaliol diolch i'r olwyn ddŵr fwyaf yn Ewrop sy'n cynhyrchu trydan.

Lle tân cegin Tŷ y Masnachwr Tuduraidd

Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd  

Teithiwch nôl drwy'r oesoedd i’r cyfnod Tuduraidd yn Ndinbych-y-pysgod, a darganfod sut yr oedd pobl yn byw mewn tŷ masnachwr o'r 15fed ganrif. Ar y llawr isaf cewch weld cegin a siop y masnachwr. Mae'r neuadd ar y llawr cyntaf newydd gael ei hadfer gyda chrogluniau lliwgar a dodrefn Tuduraidd replica.

Croesi’r bont grog enwog yng Nghonwy

Pont Grog Conwy  

Cerddwch dros y bont enwog hon oedd unwaith yn brif fynedfa i dref Conwy, a dysgwch sut fyddai gŵr a gwraig yn cadw pont Thomas Telford ar agor bob dydd o'r flwyddyn, ymhob tywydd.

Visitors at the Georgian banqueting house, the Kymin, Monmouthshire, Wales

Y Cymin 

Y lle perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bod dydd ac i fwynhau picnic gyda golygfa aruthrol o drawiadol o Ddyffryn Gwy a Bannau Brycheiniog yn y cefndir.

Tŷ Aberconwy, Conwy

Tŷ Aberconwy  

Dyma'r unig dŷ masnachwr canoloesol yng Nghonwy sydd wedi goroesi hanes cythryblus y dref furiog dros bron chwe chanrif. Mae ystafelloedd wedi eu dodrefnu a chyflwyniad clyweled yn dangos bywyd bob dydd yn ystod y gwahanol gyfnodau yn ei hanes.

Porth y Swnt Visitor Centre at Aberdaron

Porth y Swnt 

Mae ein canolfan ragoriaeth arfordirol yn borth i chi ddarganfod Pen Llŷn. Ysbrydolwyd cynllun y ganolfan newydd gan bensaernïaeth Aberdaron a threftadaeth forwrol yr ardal.