Gerddi’r gwanwyn yng Nghymru

Gadewch i’n gerddi gwanwynol ledled Cymru ddeffro’ch synhwyrau gyda’u harddangosfa o liw petalau, persawr melys a chân adar; heb sôn am ddyddiau hirach, brafiach i’w mwynhau.

A visitor exploring the garden in May at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Gerddi Dyffryn, Caerdydd  

Mwynhewch ymweliad trofannol â Gerddi Dyffryn y gwanwyn hwn. Mae rhwydwaith glos o ystafelloedd gardd cyfrinachol i’w darganfod, a thŷ gwydr trofannol sy’n orlawn o degeirianau a choed banana (ond gwyliwch rhag y lili ddrewllyd yn niwedd y gwanwyn – mae ganddi arogl unigryw!) Ymwelwch â’r ardd goed lle mae clychau’r gog, blodau’r gwynt, cynffonau ŵyn bach, briallu a blodau’n drwch. Yn niwedd y gwanwyn mae’r wisteria ar y teras deheuol yn goleuo’r tŷ.

Visitors in the Far End at Bodnant Garden, Wales.

Gardd Bodnant, Conwy 

Mae Gardd Bodnant yn ei gogoniant ar hyd y flwyddyn gron wrth gwrs, ond yn y gwanwyn mae’r ardd yn un ymchwydd o liwiau. Caiff Dôl y Parc ei gweddnewid gan aur y cennin Pedr, ac wedyn gan las y clychau’r gog cynhenid. Yn haul braf y gwanwyn, daw’r Casgliad Cenedlaethol o goed magnolia Asiaidd a’r rhododendronau i’w blodau, rhai ohonyn nhw dros ganrif oed, ac mae’r llennyrch o bren ceirios yn gwmwl o betalau ysgafn . Y diweddglo gwanwynol ysgubol yw’r Bwa Tresi Aur sy’n blodeuo yn nechrau Mai.

Visitors in the garden at Powis Castle and Garden, Powys, Wales

Castell a Gardd Powis, Y Trallwng 

Mae’r sioe’n dechrau’n fuan pan fydd dwsinau o fagnolias yn blodeuo trwy’r ardd a’r iard i gyd. Peidiwch â cholli’r magnolia campbellii hyfryd yn y coetir sy’n edrych i lawr dros y castell na'r magnolia souldangeana ar y terasau. Yn fuan wedyn, daw’r rhododendrons a’r asaleas llachar. Os ewch am dro hamddenol trwy’r Gwyllt, cewch fwynhau'r sbloet o liw sy'n fframio'r castell.

Magnolia trees flowering in spring sunshine at Tredegar House, Newport

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae’r gerddi muriog yn Nhŷ Tredegar wedi deffro yn enfys amryliw o hiasinthau. Cadwch lygad ar agor am fathau Blue Pearl, Odysseus a Woodstock wrth i chi grwydro llwybr y Berllan ac edmygu’r don hardd ohonyn nhw sy’n amgylchynu cofeb Sir Briggs. Mwynhewch y Fritheg a’r Ffrisias yn blodeuo yn y borderi mawr cyn anelu am Ardd yr Orendy, lle mae môr o diwlipau coch tanbaid a chopr yn amgylchynu patrymau gosgeiddig y parterre.

Erddig tulips and spring blossom on the Victorian parterre

Erddig, Wrecsam 

Un o uchafbwyntiau blynyddol sioe blodau’r gwanwyn yn Erddig yw’r llu o diwlipau lliwgar sy’n ymylu llwybrau’r parterre ym mis Ebrill a Mai. Mae’r fritheg pen neidr cain i’w gweld yn blodeuo ar hyd yr ardd ym mis Ebrill, yna daw’r blodau tyner y coed ffrwyth, wedi eu hyfforddi i dyfu ar hyd waliau’r ardd a thrwy’r perllannau. Ym mis Mai, cewch gip ar ddringhedydd yr Himalaya yn arllwys ei 30 troedfedd o Ffau’r Blaidd lawr i’r Ardd Rosod. Mae tir y parc yn fôr o arlleg gwyllt, yn berffaith ar gyfer mynd am dro gwanwynol.

The garden at Chirk Castle near Wexham in May

Castell y Waun, Wrecsam  

Deffrwch eich synhwyrau yn arddangosfa wanwynol Castell y Waun. Yn y goedlan mae’r eirlysiau’n diflannu gan greu lle i’r cennin Pedr a chlychau’r gog, a daw’r coed yn fyw gan gân adar. Mae’r ardd llwyni yn pefrio gyda’i sioe lachar o rododendronau sy’n arogli’n fendigedig ar ôl cawod diwedd gwanwyn. Fe gewch gip hefyd ar hoff flodau gellesg y Fonesig Margaret Mydellton yn blodeuo’n danbaid o las yn y Border Hir, ochr yn ochr â’r casgliad o azaleau lliwgar.

Azaleas and rhododendrons at Penrhyn Castle in spring

Castell Penrhyn, Bangor 

Cyfunwch seibiant am ginio efo tro drwy’r ardd a’r tir yng Nghastell Penrhyn. Yn union o flaen y castell mae gweirglodd hardd o flodau gwyllt; y cennin Pedr ddaw gynta’, yna llygad y dydd mawr ac erwain. Peidiwch anghofio galw heibio y llwybr Rhododendron oherwydd mae’r azalea a’r rhododendron yn wledd o liw a phersawr.

Yr ardd furiog

Gardd Goedwig Colby 

Dewch i weld y ddôl yn llenwi â chrocws, cennin Pedr a chlychau’r gog, ynghyd â blodau prinnach fel y brithion tlws a’r tegeirianau. Yn y coed mae llwyni camelia, magnolia a rhododendronau yn drwch o flodau; cadwch lygad ar agor am rododendronau dail mawr arbennig Colby ger pwll y madfallod dŵr ac yng nghornel yr hen dderwen (ac efallai cewch gip ar ddwrgi yma hefyd). Mae yna groeso lliwgar i chi yn yr Ardd Furiog dan ganghennau y goeden fagnolia falch sy’n ymestyn dros y fynedfa i’r ardd.

Magnolia flowering in the garden at Plas Newydd, Anglesey

Plas Newydd, Ynys Môn 

Ewch am dro i lonyddwch braf yr Ardd Rhododendron ym Mhlas Newydd. Sefydlwyd hi yn y 1930au gyda mathau a oedd newydd eu cyflwyno gan gasglwyr planhigion; cafodd ei datblygu ymhellach yn y 1940au gan y 7ed Ardalydd, gyda rhododendronau a roddwyd iddo yn anrheg priodas gan yr Arglwydd Aberconwy o Bodnant. Dyma ardd Gradd 1 a restrwyd mewn safle godidog ar lannau’r Fenai, a’r amodau tyner yn caniatáu i nifer o blanhigion ffynnu, gan gynnwys y sioeau gwych o goed magnolia, gwifwrnwydd, llwyni camelia a thiwlipau sy’n dod i’w blodau yn y gwanwyn.

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw, Llŷn 

Fry ar lethr bryn yn edrych allan dros olygfa fendigedig o’r môr, mae gerddi coediog y plasty Jacobeaidd hwn yn gartref i lwyni camelia, magnolia a rhododendron mawreddog. Yn y gwanwyn , mae’r ardd yn llawn persawr fanila yr Azara dail bocs, y Rhododendron fragrantissimum gwych ac Azalea pontica melyn a’i bersawr gwyddfid. Cadwch lygad ar agor am degeirianau brych yn y berllan, clychau’r gog yn y goedwig uchaf a briallu ger llyn y felin. A pheidiwch anghofio am y wisteria sy’n blodeuo’n hwyr dros yr hen dŷ allan.