Gerddi’r gwanwyn yng Nghymru

Gadewch i’n gerddi gwanwynol ledled Cymru ddeffro’ch synhwyrau gyda’u harddangosfa o liw petalau, persawr melys a chân adar; heb sôn am ddyddiau hirach, brafiach i’w mwynhau.

Red, white and pink azaleas in the Dell at Bodnant Garden, Conwy

Gardd Bodnant 

Mae Gardd Bodnant yn ei gogoniant ar hyd y flwyddyn gron wrth gwrs, ond yn y gwanwyn mae’r ardd yn un ymchwydd o liwiau. Caiff Dôl y Parc ei gweddnewid gan aur y cennin Pedr, ac wedyn gan las y clychau’r gog cynhenid. Yn haul braf y gwanwyn, daw’r Casgliad Cenedlaethol o goed magnolia Asiaidd a’r rhododendronau i’w blodau, rhai ohonyn nhw dros ganrif oed, ac mae’r llennyrch o bren ceirios yn gwmwl o betalau ysgafn . Y diweddglo gwanwynol ysgubol yw’r Bwa Tresi Aur sy’n blodeuo yn niwedd Mai.

Colourful shrub borders in flower at Chirk Castle

Castell y Waun 

Deffrwch eich synhwyrau yn arddangosfa wanwynol Castell y Waun. Yn y goedlan mae’r eirlysiau’n diflannu gan greu lle i’r cennin Pedr a chlychau’r gog, a daw’r coed yn fyw gan gân adar. Mae’r ardd llwyni yn pefrio gyda’i sioe lachar o rododendronau sy’n arogli’n fendigedig ar ôl cawod diwedd gwanwyn. Fe gewch gip hefyd ar hoff flodau gellesg y Fonesig Margaret Mydellton yn blodeuo’n danbaid o las yn y Border Hir, ochr yn ochr â’r casgliad o azaleau lliwgar.

Yr ardd furiog

Gardd Goedwig Colby 

Dewch i weld y ddôl yn llenwi â chrocws, cennin Pedr a chlychau’r gog, ynghyd â blodau prinnach fel y brithion tlws a’r tegeirianau. Yn y coed mae llwyni camelia, magnolia a rhododendronau yn drwch o flodau; cadwch lygad ar agor am rododendronau dail mawr arbennig Colby ger pwll y madfallod dŵr ac yng nghornel yr hen dderwen (ac efallai cewch gip ar ddwrgi yma hefyd). Mae yna groeso lliwgar i chi yn yr Ardd Furiog dan ganghennau y goeden fagnolia falch sy’n ymestyn dros y fynedfa i’r ardd.

Y bordor llysieuol yng Ngerddi Dyffryn yn y gwanwyn

Gerddi Dyffryn 

Mwynhewch ymweliad trofannol â Gerddi Dyffryn y gwanwyn hwn. Mae rhwydwaith glos o ystafelloedd gardd cyfrinachol i’w darganfod, a thŷ gwydr trofannol sy’n orlawn o degeirianau a choed banana (ond gwyliwch rhag y lili ddrewllyd yn niwedd y gwanwyn – mae ganddi arogl unigryw!) Ymwelwch â’r ardd goed lle mae clychau’r gog, blodau’r gwynt, cynffonau ŵyn bach, briallu a blodau’n drwch. Yn niwedd y gwanwyn mae’r wisteria ar y teras deheuol yn goleuo’r tŷ.

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Fry ar lethr bryn yn edrych allan dros olygfa fendigedig o’r môr, mae gerddi coediog y plasty Jacobeaidd hwn yn gartref i lwyni camelia, magnolia a rhododendron mawreddog. Yn y gwanwyn , mae’r ardd yn llawn persawr fanila yr Azara dail bocs, y Rhododendron fragrantissimum gwych ac Azalea pontica melyn a’i bersawr gwyddfid. Cadwch lygad ar agor am degeirianau brych yn y berllan, clychau’r gog yn y goedwig uchaf a briallu ger llyn y felin. A pheidiwch anghofio am y wisteria sy’n blodeuo’n hwyr dros yr hen dŷ allan.

A Clematis macropetala flowering in front of the castle and yew hedges at National Trust's  Powis Castle and Garden, Powys, Wales.

Castell a Gardd Powis 

Mae’r sioe’n dechrau’n fuan pan fydd dwsinau o fagnolias yn blodeuo trwy’r ardd a’r iard i gyd. Peidiwch â cholli’r magnolia campbellii hyfryd yn y coetir sy’n edrych i lawr dros y castell na'r magnolia souldangeana ar y terasau. Yn fuan wedyn, daw’r rhododendrons a’r asaleas llachar. Os ewch am dro hamddenol trwy’r Gwyllt, cewch fwynhau'r sbloet o liw sy'n fframio'r castell.