Gerddi’r haf hwyr yng Nghymru

Dahlias del a gwelyau llysiau toreithiog – mae ein gerddi’n wledd i’r llygaid yn hwyr yn yr haf.

Crwydrwch y gerddi godidog sy’n cynnig golygfeydd o Dŷ Dyffryn

Gerddi Dyffryn 

Gyda’r planhigion lluosflwydd yn eu blodau a’r cynhaeaf ar y gorwel yng Ngardd y Gegin, mae digon i’w weld yma yn hwyr yn yr haf. Yn yr ardd isel, y dahlias del yw sêr y sioe, yn blodeuo mewn enfys o liwiau cyfoethog, llachar.

Blodau’r enfys yn boddi Gardd Bodnant mewn môr o liw

Gardd Bodnant 

Mae dail y coed yn dechrau troi ac mae’r llwyni blodau a’r planhigion lluosflwydd yn ffrwydrad o liw. Mae tymor o hud a lledrith ar ddod...

Rhyfeddwch at drawsnewidiad prydferth y terasau yng Nghastell Powis

Castell a Gardd Powis 

Mae yna fôr o liw ym Mhowis drwy gydol mis Medi a mis Hydref. O felyn, glas a phinc y borderi blodau cyfoethog i goch, oren llosg ac aur y masarn a’r gwiniolennau ar y teras isaf, mae hon yn adeg arbennig o’r flwyddyn i ymweld.

Gwyliwch y bywyd gwyllt yn mwynhau’r arddangosfeydd blodeuog ym Mhlas yn Rhiw

Plas yn Rhiw 

Dewch i ryfeddu at amrywiaeth eang o flodau’r enfys, sydd yn eu blodau tan ddiwedd yr hydref, a phlanhigion lluosflwydd hwyr fel y lilis sinsir persawrus yn yr ardd lewyrchus hon. Wrth i’r diwrnodau fyrhau, ewch i’r berllan ac fe welwch gyfoeth o ffrwythau sydd i gyd yn frodorol i Gymru.

Gwyliwch y Border Hir yn dod yn fyw ym mis Medi yng Nghastell y Waun

Castell y Waun 

Ymlaciwch ynghanol lliwiau llachar y gerddi a Choedwig y Parc Hamdden, gyda golygfeydd gogoneddus o’r Ha-Ha dros y coed coch ar yr ystâd. Daw’r Border Hir yn fyw ar yr adeg hon o’r flwyddyn, gyda’r Serenllys, y Gorswigen a Blodau’r Gwynt yn wledd i’r llygaid.

Edmygwch y ffiwsias hyfryd yn hwyr yn yr haf yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn a Gerddi 

Tynnwch lun yng nghanol y ffiwsias – mae’r bwa ffiwsia blodeuog yn lle poblogaidd iawn am hun-lun! Gallwch hefyd weld ffiwsias ffantastig a phentstemonau pert yn y flodeufa ar deras uchaf yr Ardd Furiog; y llecyn delfrydol am ennyd o heddwch wrth i chi fwynhau’r golygfeydd ar draws yr ardd hamddenol hon.

Mae’r gerddi muriog yn Llanerchaeron wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau ers dros 200 mlynedd

Llanerchaeron 

Mae’r melyn Mair yn ffynnu wrth i’r haul dywynnu, yn mwynhau tanbeidrwydd yr haf, ac yn goleuo’r Ardd Furiog hyfryd yn Llanerchaeron â’i liwiau cynnes. Ochr yn ochr â’r lafant sy’n sïo i sain y gwenyn bach hapus ac amrywiaeth o goed afalau sy’n doreth o ffrwyth suddlon blasus, mae digon i fodloni’r synhwyrau i gyd o fewn i furiau’r freuddwydfan hon.

Mwynhewch yr arddangosfeydd fflora ffurfiol ffantastig yng Ngardd Goedwig Colby

Gardd Goedwig Colby 

Ewch am dro ymysg ffiwsias ffantastig a lliwiau llachar yr ardd furiog yn hwyr yn yr haf. Crwydrwch ymhellach ac fe welwch lwyni o flodau’r enfys yn y coetir, ochr yn ochr â gwawr euraidd gyntaf yr hydref – sy’n arwydd fod byd natur yn barod am ryfeddodau’r hydref.