Plastai pendefigaidd yng Nghymru

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein plastai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw.

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, siopau a seddi awyr agored yn ein hystafelloedd te yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn ailagor rhai o'n tai a'n cestyll, yn ogystal â seddi dan do yn rhai o'n hystafelloedd te. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe pob eiddo a gofynnwn i bawb lynu wrth Reoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn fuan.

Newton House at Dinefwr, Llandeilo, Carmarthenshire, Wales

Tŷ Newton, Dinefwr  

Saif Tŷ Newton yng nghanol ystâd Dinefwr, cartref teuluol am dros 300 mlynedd i ddisgynyddion yr Arglwydd Rhys, Tywysog y Deheubarth, oedd yn rheoli o Gastell Dinefwr gerllaw. Lle i ymlacio, mwynhau ac adfywio.

Villa John Nash yn Llanerchaeron

Llanerchaeron 

Dewch i weld tŷ gwledig Sioraidd hardd yng nghanol dyffryn coediog Aeron. Mae'r tŷ urddasol hwn, a gynlluniwyd yn y 1790au, yn un o'r enghreifftiau mwyaf cyflawn o waith cynnar John Nash. Mae’r iard hyfryd o adeiladau a fyddai wedi sicrhau’r holl wasanaethau angenrheidiol i’r cartref - llaethdy, golchi, bragdy a thŷ halltu – yn helpu rhoi darlun go iawn o fywyd ar stad.

Yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar  

Mae Tŷ Tredegar yn un o ryfeddodau pensaernïol Cymru ac yn un o'r tai pwysicaf o ddiwedd yr 17eg ganrif ym Mhrydain. Mae’r tŷ hyfryd hwn o frics coch yn sefyll mewn 90 erw o erddi a pharcdir hardd ac mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod allan gwerth chweil.