Plastai pendefigaidd yng Nghymru

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein plastai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw.

Yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar  

Mae Tŷ Tredegar yn un o ryfeddodau pensaernïol Cymru ac yn un o'r tai pwysicaf o ddiwedd yr 17eg ganrif ym Mhrydain. Mae’r tŷ hyfryd hwn o frics coch yn sefyll mewn 90 erw o erddi a pharcdir hardd ac mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod allan gwerth chweil.

Erddig's tenant farm sheep grazing on the estate in foreground with the house in the background

Erddig 

Cewch ddarganfod mwy am fywyd y bonedd a’r bobl oedd yn eu gwasanaethu. Mae’r tŷ hwn, oedd mor annwyl gan bawb, yn orlawn o hanesion y teulu a’u gweision. Mae hefyd yn dal y casgliad ail fwyaf o eitemau drwy’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyfan.

The house at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Gerddi Dyffryn 

Dewch i ddarganfod cartref y teulu Cory a gweld y cyfoeth roeddynt yn ei fwynhau. Yn wahanol i’n tai eraill, nid oedd casgliad yn y tŷ hwn. Dim eiddo gwreiddiol, dodrefn na chelf. Mae hyn wedi rhoi cyfle gwych i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Newton House at Dinefwr, Llandeilo, Carmarthenshire, Wales

Tŷ Newton, Dinefwr  

Roedd Tŷ Newton yn gartref i'r teulu Rhys (neu Rice). Roedden nhw’n ddisgynyddion i Dywysogion grymus y Deheubarth a lywodraethai o Gastell cyfagos Dinefwr sy'n sefyll ar ben y bryn uwchlaw Dyffryn Tywi. Mae Tŷ Newton yn un o'r tai gyda’r nifer uchaf o ysbrydion drwy Brydain gyfan.

Visitors sitting on a lawn next to the house at Plas Newydd Country House and Gardens, Anglesey, Wales.

Plas Newydd 

Mae’r tŷ urddasol hwn yn sefyll ar lannau'r Fenai, yng nghanol golygfeydd gogoneddus. Cafodd ei ailgynllunio gan James Wyatt yn y 18fed ganrif. Mae'r tu mewn, sydd wedi ei ailwampio yn arddull y 1930au, yn enwog am ei gysylltiad â Rex Whistler ac mae'n cynnwys ei furlun rhamantaidd coeth a'r arddangosfa fwyaf o'i weithiau.

Villa John Nash yn Llanerchaeron

Llanerchaeron 

Dewch i weld tŷ gwledig Sioraidd hardd yng nghanol dyffryn coediog Aeron. Mae'r tŷ urddasol hwn, a gynlluniwyd yn y 1790au, yn un o'r enghreifftiau mwyaf cyflawn o waith cynnar John Nash. Mae’r iard hyfryd o adeiladau a fyddai wedi sicrhau’r holl wasanaethau angenrheidiol i’r cartref - llaethdy, golchi, bragdy a thŷ halltu – yn helpu rhoi darlun go iawn o fywyd ar stad.

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Dewch i ymweld â’n maenordy dymunol â’i ardd addurnol a’i olygfeydd ysblennydd. Mae mewn llecyn delfrydol ac mae’r golygfeydd a welwch ar draws Bae Ceredigion o’r gerddi ymhlith y mwyaf ysblennydd ym Mhrydain, ym mhob tymor.