Plastai pendefigaidd yng Nghymru

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein plastai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw.

Gwybodaeth cyn ymweld

Rydym wedi ailagor y rhan fwyaf o'n gerddi a'n parcdiroedd yng Nghymru ac rydym yn paratoi i ailagor rhai o'n tai a'n cestyll. Rydym yn awgrymu i chi archebu tocyn ymlaen llaw, enwedig ar amseroedd prysur fel penwythnosau. Sylwch fod rhai o’n lleoedd ar gau o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y dudalen we'r eiddo i weld amseroedd agored ac ar gyfer archebu tocyn.

Yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar  

Mae Tŷ Tredegar yn un o ryfeddodau pensaernïol Cymru ac yn un o'r tai pwysicaf o ddiwedd yr 17eg ganrif ym Mhrydain. Mae’r tŷ hyfryd hwn o frics coch yn sefyll mewn 90 erw o erddi a pharcdir hardd ac mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod allan gwerth chweil.