Lansio'r rhwydwaith newydd o lwybrau ar y Vile

Placeholder Image

Y gwanwyn hwn fe agorwyd rhwydwaith newydd o lwybrau drwy’r Vile yn Rhosili.

Mae’r llwybrau hyn yn eich harwain ar deithiau drwy’r Vile, gan roi’r cyfle i chi gael gweld, yn y fan a’r lle, ein gwaith i adfer y dirwedd hon a’i throi’n hafan i fywyd gwyllt. 

Cewch fynediad i’r llwybrau o’r maes parcio, neu o’r prif lwybr sy’n arwain ar hyd yr arfordir tuag at Ben Pyrod, unwaith i chi fynd trwy’r giât, dilynwch yr arwyddion sy’n eich harwain o amgylch y llwybrau. 

Agorwyd y llwybrau hyn Ddydd Iau 22 Mawrth 2018, gyda’r lansiad yn llwyddiant mawr, ymunodd dros 50 o bobl yn y daith gerdded ac eraill mewn gwaith samplo archeolegol.  

Rhannwyd gwybodaeth am y ffordd rydyn ni wedi newid ein harferion ffermio er bydd bywyd gwyllt, yn enwedig ar gyfer adar a chreaduriaid sy’n peillio’r planhigion, tra ein bod yn parhau i weithio’r caeau fel eu bod yn gynhyrchiol o ran amaeth. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi creu gweirgloddiau newydd, plannu cnydau âr sy’n gydnaws â bywyd gwyllt, ac wedi ailgodi cloddiau hanesyddol, nodweddion sy’n rhan bwysig o’r dirwedd hynafol hon.