Siopa yn Rhosili

Amrywiaeth o anrhegion ar werth yn Rhosili, Gŵyr

Adeiladwyd yr hen fythynnod gwylwyr y glannau, sy’n gartref i Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili yn yr 1920au hwyr, oddi yno ceir golygfeydd arbennig o Fae Rhosili, beth bynnag fo’r tywydd. Ceir amrywiaeth eang o nwyddau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y siop, popeth y byddai ei angen arnoch yn ystod eich ymweliad, i grwydro ymhellach, neu fel cofrodd o’ch diwrnod.

Cewch siopa gan gofio eich bod yn cefnogi elusen ynghyd â chynhyrchwyr lleol.

Rydym ni yno am y pethau munud olaf hynny, beth bynnag fo’r tywydd, o eli haul i sbectol haul neu got ychwanegol, popeth fydd ei angen i sicrhau fod eich ymweliad i Rhosili yn un da. 

Mae’r siop ar gau yn awr dros y gaeaf a ninnau’n edrych ymlaen i’ch croesawu yn ôl pan ddaw Gwanwyn 2021.