Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr?

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Yr Hen Reithordy

Mae'r Hen Reithordy yn edrych dros draeth tywodlyd 3 milltir o hyd sydd wedi ennill gwobrau, ac yn cynnig golygfeydd godidog o Ben Pyrod. Lle i 7 i gysgu.

The beautiful Gower is home to 1 Coastguard Cottage

1 Bwthyn Gwyliwr y Glannau, Rhosili

Mae hen dŷ Swyddog yr Orsaf yn edrych dros fae bendigedig Rhosili a Phen Pyrod. Mae wedi'i leoli drws nesa i Siop a Chanolfan Ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Lle i 6 i gysgu.

Ffermdy Gwyrdd De Pilton

Ffermdy South Pilton Green

Ffermdy modern, golau nad yw'n bell o'r arfordir yn y car. Mae'r bwthyn yn agos at swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a thafliad carreg o fferm weithiol. Lle i 5 i gysgu.

Bwthyn Burrows, Whiteford, Llanmadog, Gŵyr

Bwthyn Burrows

Bwthyn coedwigwr syml unllawr mewn lleoliad anghysbell yng nghanol y pinwydd. Lle i 5 i gysgu.