Teithiau cerdded gorau Gŵyr

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae gyda ni’r union daith gerdded i chi.

Syrffwyr ar dywod Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, Abertawe, Cymru

Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Yn un o draethau gorau Cymru, mae Rhosili yn hafan i bobl sydd am fwynhau’r arfordir – drwy gerdded, syrffio neu adeiladu cestyll tywod.

Ymwelwyr ar Glogwyni Pennard

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Taith gerdded heriol drwy ddyffryn cudd. Cewch ddarganfod byd dirgel o ogofâu calchfaen, afonydd tanddaearol a choetir hynafol, cyn dod nôl i olau dydd ar un o draethau harddaf, diarffordd, Gŵyr. Gall y rhai mwyaf sylwgar ddod o hyd i goed fel y gerddinen wyllt.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Taith gerdded pentir Rhosili

Lawrlwytho taith gerdded pentir Rhosili, Gŵyr, Abertawe gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Golygfa o Fae Pwll Du

Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Mae’r arfordir ar hyd y rhan hon o Dde Gŵyr yn hynod o bwysig oherwydd y planhigion sy’n ffynnu yn y glaswelltir calchfaen. Un blodyn yn arbennig i chwilio amdano yw llysiau’r bystwn melyn. Dim ond yn yr ardal hon mae’n tyfu.

Golygfa o Fae’r Tri Chlogwyn o Southgate

Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Mwynhewch olygfeydd godidog o benrhyn Gŵyr a De Sir Benfro, mynd am bicnic i un o draethau mwyaf enwocaf Gŵyr a chael cip ar adfeilion Castell Pennard sy’n edrych fel golygfa allan o un o ffilmiau Hollywood.

Golygfa o’r twyni tywod a’r traeth yn Nhwyni Whiteford
Llwybr cerdded

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr 

Dyma ein canllaw ni i ddiwrnod cyntaf Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod a gwblhawyd gan y gohebydd teithio, Mark Rowe.

Golygfa dros Fae’r Tri Chlogwyn
Llwybr cerdded

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr 

Dyma ail ddiwrnod Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod ar hyd penrhyn godidog Gŵyr, gan y gohebydd teithio Mark Rowe. Dim ond canllaw bras yw’r daith hon; gallwch ddilyn llwybr eich hun. Mae offer cerdded pwrpasol, map a chwmpawd yn hanfodol.