Darganfod y Vile

Teulu yn cerdded yn Rhosili, Gŵyr

Yma yn Rhosili, mae llwybrau gwych sy'n eich arwain at y golygfeydd bendigedig o Fae Rhosili, dros y pentir, a thuag at Ben Pyrod. Ond mae prinder o lwybrau cylch o amgylch yr ardal ar hyn o bryd, ac ar y Vile yn enwedig.

Rydyn ni'n datblygu rhwydwaith o lwybrau cerdded cylch drwy'r Vile fel rhan o'n cynllun adfer. Bydd y llwybrau newydd hyn yn eich arwain drwy weirgloddiau yn llawn blodau gwyllt a heibio i gnydau lliwgar.

Bydd y llwybrau hyn yn amrywio o ran eu hyd, fel y gallwch fynd am dro bach hamddenol hanner awr neu ar daith hir bleserus o amgylch y pentir. Bydd y cyfan hefyd yn agos at y maes parcio sydd newydd ei adnewyddu yn Rhosili. 

Byddwn ni'n gweithio ar osod y sylfeini ar gyfer y llwybrau newydd yn ystod hydref 2017. Ein nod yw agor y cyntaf o'r llwybrau yng ngwanwyn 2018.
 

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.