Darganfod y Vile

Gwirfoddolwyr yn atgyweirio wal yn Rhosili

Yma yn Rhosili, mae llwybrau gwych sy'n eich arwain at y golygfeydd bendigedig o Fae Rhosili, dros y pentir, a thuag at Ben Pyrod. Beth oedd ar goll oedd cyfle i ddilyn teithiau cylch o amgylch yr ardal, yn enwedig ar y Vile.

Rydyn ni wedi mynd ati i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau cerdded, fel fod modd dilyn teithiau cylch drwy’r Vile. Mae’r llwybrau hyn yn eich arwain drwy weirgloddiau yn llawn bywyd gwyllt a heibio i gnydau lliwgar. 

Gyda’r llwybrau yn amrywio o ran eu hyd, tro bach hamddenol hanner awr neu daith hir bleserus o amgylch y pentir, a hynny i gyd o fewn tafliad carreg i’r maes parcio sydd newydd ei adnewyddu yn Rhosili. 

Cewch fynediad i’r llwybrau o’r maes parcio, neu o’r prif lwybr ar yr arfordir sy’n arwain at Ben Pyrod, unwaith i chi gyrraedd y giât, dilynwch yr arwyddion. 

Agorwyd y gyfres gyntaf o lwybrau yng Ngwanwyn 2018, rydyn ni’n bwriadu agor mwy yn ystod y gaeaf. 

Beth am ddarganfod mwy am y teithiau cerdded eraill sydd ar draws Gŵyr.
 

Cerddwyr yn Rhosili, Gŵyr

Teithiau cerdded gorau Gŵyr

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.