Glanhau'r traethau ar benrhyn Gŵyr

Placeholder Image

Yma ym mro Gŵyr, ry'n ni wrth ein bodd yn glanhau ein traethau, felly eleni rydyn ni wedi derbyn Her Fawr Glanhau'r Traethau ac am i chi gymryd rhan yn yr her gyda ni.

Bob mis byddwn ni'n glanhau traeth gwahanol ar arfordir Gŵyr, gan ddechrau yn Whitffordd ym mis Chwefror, cyn symud ymlaen ar hyd arfordir penrhyn Gŵyr nes cyrraedd Pwll Du ym mis Rhagfyr. Mae'r holl offer sydd ei angen i gasglu sbwriel gyda ni'n barod, felly'r cyfan sydd angen i chi wneud yw ymuno gyda ni ar y diwrnod, a rhoi gymaint o'ch amser ag y gallwch chi.

Wrth i ni ddathlu Blwyddyn y Môr, rydyn ni am weld faint o sbwriel allwn ni gasglu o'n traethau dros flwyddyn gyfan. Gan ein bod ni'n clywed byth a beunydd ar y newyddion bod llygredd yn y môr yn dod yn broblem gynyddol yn y DU, ry'n ni am i ni i gyd wneud ein rhan i dacluso'n traethau.

Gwanwyn Glân Cymru

Byddwn ni hefyd yn cymryd rhan yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru gyda Chadwch Gymru'n Daclus, sef rhan o'r 'Great British Spring Clean', ar Ddydd Sadwrn 3 Mawrth yn Rhosili. Dyma ymgyrch wych arall sy'n tynnu sylw at lygredd yn y môr ym Mhrydain ac yn dod â phobl at ei gilydd i fynd i'r afael â'r broblem. 

Digwyddiadau Her Fawr Glanhau'r Traethau 

•    Whitffordd – Dydd Llun 12 Chwefror, 12pm
•    Rhosili – Dydd Sadwrn 3 Mawrth, 10am (fel rhan o 'Gwanwyn Glân Cymru') 
•    Llangynydd – Dydd Llun 19 Mawrth, 12pm
•    Rhosili – Dydd Llun 9 Ebrill, 12pm
•    Ramsgrove – Dydd Llun 14 Mai, 12pm
•    Overton / Trwyn Porth Einon – Dydd Llun 11 Mehefin, 12pm
•    Slade / Bae Lucas  – Dydd Llun 9 Gorffennaf, 12pm
•    Nicholaston – Dydd Llun 13 Awst, 12pm
•    Tor Bay – Dydd Llun 10 Medi, 12pm 
•    Tri Chlogwyn – Dydd Llun 8 Hydref, 12pm 
•    Clogwyni Pennard / Hunts Bay – 12 Tachwedd, 12pm 
•    Pwll Du – Dydd Llun 10 Rhagfyr, 12pm