Lansio'r rhwydwaith newydd o lwybrau ar y Vile

A family walking at Rhossili, Gower

Y gwanwyn hwn rydyn ni'n agor rhwydwaith newydd o lwybrau drwy'r Vile, yn Rhosili.

Bydd y llwybrau newydd yn eich harwain ar daith gron drwy'r Vile - sef y pentir sy'n ymestyn draw tuag at y môr o'r maes parcio. 

Dyma gyfle i chi gael gweld yn y fan a'r lle, ein gwaith i adfer y dirwedd hon a'i throi'n hafan i fywyd gwyllt. 

Ymunwch â ni ar Ddydd Iau 22 Mawrth 2018 i gael bod gyda'r cyntaf i gerdded y llwybrau newydd hyn, i holi ein tîm o Geidwaid Gwybodus am y cynllun uchelgeisiol hwn, neu i fynd ati i gymryd rhan yn ein gweithgareddau, fel codi waliau cerrig neu gerdded caeau. 

Bydd ein Ceidwad Ardal, Mark, yn arwain teithiau cerdded, un yn edrych ar uchafbwyntiau'r bywyd gwyllt, ac un arall fydd yn eich tywys i'r man uchaf ar benrhyn Gŵyr er mwyn cael gwerthfawrogi'r carped lliwgar o gaeau bach cul, sy'n nodwedd o'r dirwedd hynafol hon.

Cewch ddysgu sut rydyn ni wedi newid ein harferion ffermio er budd bywyd gwyllt, gan gynnwys adar a chreaduriaid sy'n peillio'r planhigion, tra ein bod yn parhau i weithio'r caeau fel eu bod yn gynhyrchiol o ran amaeth. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi creu gweirgloddiau newydd, plannu cnydau âr sy'n gydnaws â bywyd gwyllt, ac wedi ailgodi cloddiau hanesyddol, nodweddion sy'n rhan bwysig o'r dirwedd hynafol hon.

Mae agor y llwybrau hyn, y gwaith i gryfhau'r cynefinoedd ac adfer y dirwedd, oll yn rhan o gynllun pum mlynedd i ddiogelu'r Vile ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi

Mae cynllun cyffrous ar y gweill ar y Vile. Rydyn ni'n adfer y dirwedd hynafol ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ond hefyd o fudd i fywyd gwyllt.