Siopa yn Rhosili

Jamiau ar werth

Galwch draw i weld amrywiaeth o nwyddau sy'n adlewyrchu'r lleoliad godidog hwn, ynghyd ag ambell eitem draddodiadol. Mae rhywbeth i bawb yma, o eitem fach i gofio am eich ymweliad i rodd arbennig.

Adeiladwyd hen fythynnod gwylwyr y glannau, sy'n gartref i Siop a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili, ar ddiwedd y 1920au ac maent yn cynnig golygfeydd campus o fae Rhosili, boed law neu hindda.

Does dim ots pa mor ddwfn yw eich pocedi - mae yna amrywiaeth eang o roddion tymhorol ar gael i chi yma, a gallwch siopa gan wybod eich bod yn helpu elusen yn ogystal â chynhyrchwyr lleol.

Mae ein Canolfan Ymwelwyr ar y llawr cyntaf yn cynnwys gwybodaeth leol ac arddangosiadau gan artistiaid lleol.

Dewch i fwynhau diod boeth o'n peiriant hunan-wasanaeth ar ôl cerdded yn yr awyr iach, neu hufen iâ ar ddiwrnod heulog o haf - bydd yma groeso cynnes i chi bob amser.