Y Pasg yn Rhosili

Placeholder Image

Dewch draw i Rhosili i gymryd rhan yn Helfa Wyau Pasg Cadbury neu ymuno yn yr hwyl arfordirol gyda un o’n digwyddiadau ar y traeth dros wyliau’r Pasg.

Ymunwch â ni y Pasg hwn am anturiaethau arfordirol i’r teulu, o Helfa Wyau Pasg Cadbury i fforio mewn pyllau a cherdded Pen y Pyrod, mae rhywbeth i bawb. 

Helfa Wyau Pasg Cadbury

31 Mawrth 2018 (11:00 – 15:00)

Ymunwch â ni yn Rhossili am Helfa Wyau Pasg Cadbury. Dilynwch y llwybr o amgylch y Vile, ardal sydd yn ddiweddar wedi’i adnewyddu, ac yn enghraifft o system hynafol o ffermio stribedi, gan fforio am fywyd gwyllt a chasglu cliwiau i ennill gwobr siocled. 

£2 y plentyn (prisiau maes parcio arferol yn daladwy)

Os oeddech wedi mwynhau Helfa Wyau Pasg Cadbury yn Rhosili, ac awydd ei fwynhau unwaith eto, byddwn ym Mhennard Ddydd Sul 1 Ebrill 2018 (11:00 – 15:00).

Gweithgareddau gwyliau’r Pasg    

Ymunwch yn un o weithgareddau’r gwanwyn yn Rhosili, o fforio mewn pyllau i ddigwyddiadau Caru’r Traeth neu gerdded Ben Pyrod – mae digonedd o weithgareddau i’r teulu dros y Pasg. 

I wybod beth sy’n digwydd pryd, lawrlwythwch ein cynllunydd Pasg:

Digwyddiadau Pasg Rhosili 2018 (PDF / 0.3330078125MB) download