Yr haf yn Rhosili

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Wrth ymweld â Rhosili yr haf hwn cewch fwynhau’r arddangosfa hardd o flodau haul, darganfod mwy am fywyd gwyllt yr ardal, heb anghofio aros i fwynhau’r golygfeydd godidog wrth gwrs.

Yr haul yn machlud dros flodau haul Rhossili

Blodau haul bendigedig 

Yr haf hwn dewch i weld y blodau haul bendigedig, i grwydro’r rhwydwaith o lwybrau, mwynhau’r golygfeydd neu ymuno ac un o’r teithiau cerdded i ddarganfod pam ein bod wedi plannu’r cnydau o flodau haul ar y Vile.

Golygfeydd trawiadol o'r traeth o ben Cefnen Rhosili, Gŵyr

Teithiau cerdded yr haf hwn

Mae rhaglen o deithiau cerdded i siwtio pawb, os oes diddordeb gennych mewn hanes, dilynwch y ‘Rhossili Ramble’. Mae’r teithiau cerdded bywyd gwyllt neu’r daith i Ben Pyrod yn rhoi cyfle gwych i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt yr ardal. I fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar y darn yma o arfordir, taith i ben y bryn amdani.

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

Ymweld fel teulu?

Os ydych yn ymweld fel teulu, beth am fwynhau ein digwyddiad fel rhan o Wythnos Genedlaethol Morfilod a Dolffiniaid? Bydd cyfle i fynd yn greadigol ar y traeth drwy greu celf allan o’r tywod. Heb anghofio ein digwyddiad i lanhau’r traeth, cyfle gwych i ddarganfod beth sy’n cael ei adael ar ôl gan y môr.

Os oes gyda chi ragor o gwestiynau am yr hyn sydd ar gael dros yr haf yn Rhosili mae croeso i chi ffonio'r swyddfa ar 01792 390636 neu e-bostio gower.admin@nationaltrust.org.uk