Yr haf yn Rhosili

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Rydyn ni'n barod am haf yn llawn dop o antur yn Rhosili, o ddigwyddiadau 'Caru ein traeth' a 'Mercher mynd am dro' neu i'r rhai mwy mentrus, mae cyfle i gael tro ar arfordira neu abseilio. Mae 'na rywbeth i bawb yn Rhosili'r haf yma.

Rydyn ni'n cynnig digwyddiadau ar gyfer y tymor y gwyliau o ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf hyd at ddydd Sul 2 Medi 2018. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth sy'n digwydd yn Rhosili bob dydd.

Caru ein traeth

Pob dydd Llun (30 Gorffennaf – 27 Awst) 11am – 1pm

Dangoswch eich bod chi'n caru traeth Rhosili drwy ymuno gyda ni i lanhau'r traeth. Casglwch ffon a bag casglu sbwriel a threulio ychydig o funudau yn glanhau'r traeth.

Ioga ar Glogwyni Rhosili (gan Breath of Life Yoga)

Pob dydd Mawrth (31 Gorffennaf – 28 Awst) 2-3pm

Mae cysylltu yn elfen ganolog i ioga; felly pa le gwell i deimlo cysylltiad â byd natur nag wrth edrych lawr ar yr olygfa eiconig o Fae Rhosili. Mae'r sesiynau'n addas ar gyfer pob oedran a gallu, gan gynnwys dechreuwyr. Does dim angen archebu lle, dewch â mat neu gallwch fenthyg tywel. Cwrdd yr ochr draw i'r gât at glogwyn Rhosili, wrth siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £6 y pen (sy'n cynnwys cyfraniad at Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gŵyr)

Mercher Mynd am Dro

Pob dydd Mercher (1 – 29 Awst**) 10:30am -12pm a 2-3:30pm

Ewch nôl mewn amser a darganfod rhai o gyfrinachau Rhosili wrth fynd am dro hamddenol, sy'n addas i deuluoedd

** eithriadau (8 Awst, 10-12pm, Taith Bywyd Gwyllt; 15 Awst– Am dro i'r Ddraig– 1pm – 5pm – rhaid archebu lle) 

Gwylio'r Glannau a Chwilota'r Pyllau 

Pob dydd Iau

Archwilio'r môr fyddwn ni ar ddydd Iau, o'r tir ar ddyddiau Gwylio'r Glannau wrth edrych am ddolffiniaid a morloi yn y môr mawr, neu ar lan y môr yn darganfod y creaduriaid rhyfeddol sy'n byw o dan y don ar y sesiynau chwilota'r pyllau.

Dyddiau Gwylio'r Glannau – 2, 16 & 30 Awst (12pm – 2pm)

Chwilota'r pyllau glan môr – 9 & 23 Awst (11am – 1pm)

50 peth

Pob dydd Gwener (3 – 31 Awst) 10am – 5pm

Ydych chi'n barod am her y 50 o bethau? Casglwch eich llyfr lloffion o Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gweld sawl her ar y rhestr allwch chi eu cyflawni. 

Anturiaethwyr Rhosili

Pob dydd Sadwrn (28 Gorffennaf – 1 Medi) 10am – 5pm

Allwch chi ddod yn un o Anturiaethwyr Rhosili? Bachwch fap a dod o hyd i'r negeseuon i weld pa fywyd gwyllt a chyfrinachau sydd i'w darganfod. 

Pecynnau Tracio 

Pob dydd Sul (29 Gorffennaf – 2 Medi) 11am – 2pm

Ewch i gasglu pecyn tracio o'r siop i'ch helpu i archwilio'r ardal o amgylch Rhosili ar ddydd Sul. 

Gofyn i Geidwad 

Ydych chi'n ysu i gael gofyn cwestiwn i un o Geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol? Bydd ein Ceidwaid, Kathryn a Mark, ar gael bob dydd Sul rhwng 11am a 12pm, felly dewch draw am sgwrs.

Anturiaethau i'r mwyaf mentrus – Abseilio ac Arfordira 

Eleni rydyn ni wedi ffurfio partneriaeth gyda Ripnrock i gynnig sesiynau abseilio ac arfordira yn Rhosili. 

Antur Abseilio a Sgrafangu gyda Ripnrock

Dydd Sul 29 Gorffennaf & 12 Awst (11am – 3pm)

Dydd Sul 26 Awst (10:30am – 2:30pm) 

Arfordira gyda Ripnrock

Dydd Sul 5 Awst (10:30am – 2:30pm)

Dydd Sul 19 Awst (11am – 3pm)

Dydd Sul 2 Medi (9am – 1pm) 

Sesiynau yn addas i bawb sydd â lefel resymol o ffitrwydd ac sydd dros 7 oed. Ar gyfer y sesiwn arfordira, rhaid bod yn gyfforddus yn nofio mewn dŵr dwfn. 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw ar gyfer pob sesiwn drwy e-bostio info@ripnrock.co.uk

Pris pob sesiwn yw £45 y pen, neu £35 i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os nad ydych yn aelod ac am ymuno â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, dewch yn gynnar a gofynnwch i un o dîm y maes parcio, gallan nhw sicrhau eich bod yn cael sesiwn am bris gostyngedig a pharcio am ddim.

Os oes gyda chi ragor o gwestiynau am yr hyn sydd ar gael dros yr haf yn Rhosili mae croeso i chi ffonio'r swyddfa ar 01792 390636 neu e-bostio gower.admin@nationaltrust.org.uk