Yr haf yn Rhosili

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Mae haf yn llawn antur wedi'i i drefnu i chi yn Rhosili. Rhwng dydd Llun 24 Gorffennaf a dydd Sul 3 Medi, mae 'gyda ni bob math o weithgareddau sy'n addas i bawb. Dewch i archwilio'r ardal gyda ni, byddai'n braf eich gweld!

POB DYDD LLUN: Dyddiau Anturio gyda Phecyn 10.30am—3.30pm

Galwch draw i Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i fenthyg Pecyn Antur, yn llawn offer i'ch helpu i fynd ar daith antur.

POB DYDD MAWRTH: Dyddiau Chwilota drwy Byllau & Gwylio'r Môr 12pm-3pm

Chwilota'r Pyllau: 25 Gorffennaf, 8 & 22 Awst - Dewch i gwrdd â ni ar y sarn ger Caban Gwylio'r NCI - Cewch eich synnu gan y bywyd môr sydd i'w weld!

Dyddiau Gwylio'r Môr: 1, 15 & 29 Awst - Dewch i'n helpu i chwilio am ddolffiniaid a llamhidyddion sy'n byw ger arfordir Rhosili. Cwrdd wrth Gaban Gwylio'r NCI. 

POB DYDD MERCHER: TEITHIAU TYWYS 2pm-3.15pm

Camwch nôl mewn amser gyda ni i ddarganfod rhai o gyfrinachau Rhosili ar daith gerdded hamddenol, sy'n addas i deuluoedd. 

POB DYDD IAU: Caru ein Traeth 12pm-3pm
Dewch i ddweud helo wrth y ceidwad yn y landrover ar y traeth. Os oes gyda chi ychydig o funudau i'w sbario, cymerwch fag a rhoi help llaw i gasglu peth o'r sbwriel.

POB DYDD GWENER: Gwener 50Peth 10.30pm—3.30pm
Casglwch eich llyfr lloffion 50Peth o Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gweld faint o heriau ar y rhestr allwch chi eu cwblhau.

POB DYDD SADWRN : Sadwrn Llun Sydyn 
Tynnwch luniau sydyn ar eich ffôn neu gamera a rhannu'ch delweddau gorau o Fro Gŵyr. Trydarwch ar @GowerNT yn defnyddio #SnapGowerNT ac fe ddewiswn ni'r llun gorau ar y dydd Llun canlynol. Bydd hyn yn digwydd drwy wyliau'r ysgol ac fe ddewiswn ni'r gorau o 2017 ar ddiwedd y flwyddyn. 

POB DYDD SUL: Saffari'r Sul 1pm-3pm
Dewch gyda ni ar antur drwy'r caeau canoloesol cul yn Rhosili i chwilio am y pili pala, gwenyn a thrychfilod bach.