Yr haf yn Rhosili

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Wrth ymweld â Rhosili yr haf hwn cewch fwynhau’r arddangosfa hardd o flodau haul, darganfod mwy am fywyd gwyllt yr ardal, heb anghofio aros i fwynhau’r golygfeydd godidog wrth gwrs.

Blodau haul bendigedig

Dewch i weld y blodau haul bendigedig, crwydro'r rhwydwaith llwybrau, mwynhau'r golygfeydd neu ymuno yn un o'r teithiau cerdded i ddarganfod pam ein bod wedi plannu'r cnydau o flodau haul ar y Vile. 

Teithiau cerdded

Mae taith gerdded i siwtio pawb, os oes diddordeb mewn hanes neu fywyd gwyllt. Mae teithiau cerdded Pen Pyrod yn rhoi cyfle gwych i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt yr ardal a taith i ben y bryn yn wych i fwynhau'r golygfeydd. 

Ymweld fel teulu?

Edrychwch ar ein tudalen ddigwyddiadau i ddarganfod beth sydd ymlaen yr haf hwn. 

Mwy o wybodaeth

Os oes gyda chi ragor o gwestiynau am yr hyn sydd ar gael dros yr haf yn Rhosili mae croeso i chi ffonio'r swyddfa ar 01792 390636 neu e-bostio gower.admin@nationaltrust.org.uk