Castell a Gardd Powis

Important notice -

The garden, shop and cafés (takeaway only) are open. To avoid disappointment please book in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when they visit. The Castle and Clive Museum remain closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell a Gardd Powis

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw 

Mae'r ardd, siop, siop lyfrau ail-law a Chaffi'r Cwrt a Siop Goffi'r Ardd (tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r Castell ac Amgueddfa Clive yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

A mother and daughter looking at the spring planting in the borders at Powis Caslt & Garden, National Trust, Wales.

Ymweld â Chastell a Gardd Powis – beth sydd angen i chi wybod 

Er mwyn sicrhau gofal ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld ac yn argymell i chi archebu lle o flaen llaw. Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am amseroedd agora beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Castell a Gardd Powis

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Powis Castle and Garden (19 Apr - 25 Apr)

Tue 20 Apr 2021
10:00-16:00
Book your timed entry to visit Powis Castle and Garden.
Castell a Gardd Powis

Bwyta a siopa

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Powis i bawb, am byth

Castell a Gardd Powis

Hanes

Castell a Gardd Powis

Ein gwaith

Details of three portraits

Ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae gan Powis, ynghyd â nifer o leoedd a chasgliadau eraill yn ein gofal, gysylltiadau uniongyrchol â threfedigaeth. Dysgwch mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth ac i gydnabod eu heffaith a'u cymynroddion.

Castell a Gardd Powis

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell a Gardd Powis yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.