Castell a Gardd Powis

Important notice -

The castle, garden, shop, cafés and second-hand bookshop are open. At busier times, like weekends & school holidays, booking is recommended to guarantee entry. Please follow Welsh Government Regulations.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell a Gardd Powis

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw 

Mae'r castell, ardd, siop, siop lyfrau ail-law a Chaffi'r Cwrt a Siop Goffi'r Ardd ar agor. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu i warantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Borderi blodau yn llawn lliw yng Nghastell a Gardd Powis Cymru

Ymweld â Chastell a Gardd Powis – beth sydd angen i chi wybod 

Er mwyn gofal pawb ac i gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol rydym yn defnyddio system archebu. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu i warantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Castell a Gardd Powis

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Powis Castle and Garden (19 July - 25 July)

Sat 24 Jul 2021
10:00-16:00
Book your timed entry to visit Powis Castle and Garden.

Timed entry to Powis Castle and Garden (26 July - 1 Aug)

Mon 26 Jul 2021
10:00-16:00
Book your timed entry to visit Powis Castle and Garden.
Castell a Gardd Powis

Bwyta a siopa

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Powis i bawb, am byth

Castell a Gardd Powis

Hanes

Castell a Gardd Powis

Ein gwaith

Details of three portraits

Ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae gan Powis, ynghyd â nifer o leoedd a chasgliadau eraill yn ein gofal, gysylltiadau uniongyrchol â threfedigaeth. Dysgwch mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth ac i gydnabod eu heffaith a'u cymynroddion.

Castell a Gardd Powis

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell a Gardd Powis yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.