Castell a Gardd Powis

Important notice -

The Castle, Garden, Shop and Café are open daily. To avoid disappointment please book in advance, especially on weekends. However, where space is available on weekdays, pre-booking may not always be necessary.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell a Gardd Powis

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw 

Ry’n ni’n edrych ‘mlaen yn fawr i’ch croesawu chi’n ôl. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau ymlaen llaw, cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i bawb arall dalu. Bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad i bobl sydd heb archebu. Byddwn ni’n rhyddhau tocynnau newydd bob dydd Gwener.

Upcoming events

Timed entry to Powis Castle and Garden (21 Sept - 27 Sept)

Sat 26 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Powis Castle and Garden.

Timed entry to Powis Castle and Garden (28 Sept - 4 Oct)

Mon 28 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Powis Castle and Garden.
Castell a Gardd Powis

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Y borderi blodau yn eu lliwiau diwedd haf yng Nghastell Powis

Ymweld â Chastell a Gardd Powis – beth sydd angen i chi wybod 

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol er mwyn helpu cadw pawb yn ddiogel. Os oes gennych docyn wedi'i archebu ar gyfer ymweliad â Chastell a Gardd Powis, darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Golygfa dros yr Orendy ar ddechrau’r haf o Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.

Darganfyddwch yr Ardd ym Mhowis 

Archwiliwch y terasau Eidalaidd, gwrychoedd yw godidog, cerfluniau plwm a borderi llysieuog bendigedig. Bydd ein gerddi yn eich rhyfeddu pob tro.

Castell a Gardd Powis

Bwyta a siopa

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

In need of some retail therapy?

Our Courtyard Shop is open 10.30am-3.30pm and has a beautiful selection of homeware, gifts, souvenirs and delicious treats to choose from. To keep everyone safe we’ve introduced social distancing measures and will only be accepting card payments. Every penny spent in our shop remains at Powis, helping us to continue looking after this special place for everyone, for ever – thank you.

Castell a Gardd Powis

Hanes

Castell a Gardd Powis

Ein gwaith

Details of three portraits

Ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae gan Powis, ynghyd â nifer o leoedd a chasgliadau eraill yn ein gofal, gysylltiadau uniongyrchol â threfedigaeth. Dysgwch mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i ymdrin â hanesion trefedigaeth a chaethwasiaeth ac i gydnabod eu heffaith a'u cymynroddion.

Castell a Gardd Powis

Ymuno neu roi

Castell a Gardd Powis

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell a Gardd Powis yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.