Llanerchaeron

Y tŷ yn Llanerchaeron, Ceredigion

Important notice -

We are open Saturday and Sunday 11am - 3pm. Percy the Park Keeper will be joining us for weekends in January. Please follow Welsh government guidelines and keep Wales safe.

Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor? 

Mae’r tŷ, yr gerddi, iard fferm, siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu o flaen llaw cyn ymweld. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Lanerchaeron.

Upcoming events

February Half Term

Wed 23 Feb 2022
10:00-16:00
Whatever the weather there's always plenty to do here at Llanerchaeron...

Easter Egg Hunt

Fri 15 Apr 2022
10:00-16:00
Join us for an Easter adventure in nature at Llanerchaeron. Discover our family-friendly trail with fun activities for you to do along the way.

May Half Term

Wed 01 Jun 2022
10:00-16:00
Llanerchaeron has an action packed half term with events and activities every day to keep both you and your kids entertained...
Y Cyntedd yn Llanerchaeron

Fila John Nash yn Llanerchaeron 

Pan gafodd ei gomisiynu i ddylunio tŷ newydd yn Llanerchaeron yn 1783, pensaer anhysbys o Lundain oedd John Nash. Yn ddiweddarach sefydlodd ei enw da fel pensaer Rhaglywiaeth o fri. Fe oedd yn gyfrifol am ddylunio’r pafiliwn Brenhinol yn Brighton a Palas Buckingham.

Yr ardd furiog yn Llanerchaeron

Gardd furiog Llanerchaeron 

Cafodd gardd furiog Llanerchaeron ei chreu ar ddiwedd y 18fed ganrif ac mae hi wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau am 200 mlynedd a mwy. Ar un adeg, nôl yn y cyfnod Sioraidd, roedd y lle’n ferw gwyllt o brysurdeb ond awyrgylch mwy rhamantaidd a breuddwydiol sydd yma heddiw.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron 

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Llanerchaeron

Bwyta

Spring blooms at Llanerchaeron's Visitor Centre

Caffi Conti's yn Llanerchaeron 

Beth sydd ar gael yng nghaffi Conti’s Llanerchaeron? Y lle perffaith i fwynhau dishgled yn ystod eich ymweliad.

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.