Llanerchaeron

Mynd â blas o Lanerchaeron adref gyda chi.
Dilyn Llwybr y Gweision a gwisgo bwgan brain

Anturiaethau'r haf 

Mae dyddiau teuluol braf yr haf yn ddidrafferth yn Llanerchaeron. Gyda gweithgaredd sbloetsh blodau a chelfyddyd rhedyn yn yr ardd, Llwybr y Gweision a dyddiau Gwener 50 Peth, mae digonedd gyda ni ddiddanu pawb yr haf hwn.

Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Ladies of Llanerchaeron experience

Fri 21 Jul 2017
11:00-16:00
Experience Llanerchaeron through the eyes of the women who lived and worked on the estate.

Summer fun at Llanerchaeron

Sat 22 Jul 2017
11:00-16:00
Llanerchaeron is a natural place for kids to have an adventure this summer, whatever the Welsh weather has in store for us!

Edwardian Tea Party

Sun 23 Jul 2017
12:00-14:00
Start the summer holidays the right way with our Edwardian Tea Party!

Rush Weaving at Llanerchaeron

Tue 25 Jul 2017
11:00-14:00
Come and watch a weaving demonstration by the wonderful Angela Groombridge.

Wood Turning

Wed 26 Jul 2017
10:30-17:00
Take the opportunity to watch and talk to a traditional craft maker at work.

Our Favourite Things

Wed 26 Jul 2017
12:00-15:30
Have you explored our Pamela Ward collection? This summer we're showing off our favourite items, and running some fun activities too!
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.