Llanerchaeron

Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor? 

Mae’r tŷ, yr gerddi, iard fferm, siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu o flaen llaw cyn ymweld. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Lanerchaeron.

Upcoming events

Parkrun at Llanerchaeron

Sat 09 Jul 2022
09:00-10:00
Are you a Parkrun runner? Llanerchaeron hosts parkrun at 9am sharp, every Saturday morning. Take in some stunning views whilst running the route, meet new people and have fun!
Y Cyntedd yn Llanerchaeron

Fila John Nash yn Llanerchaeron 

Pan gafodd ei gomisiynu i ddylunio tŷ newydd yn Llanerchaeron yn 1783, pensaer anhysbys o Lundain oedd John Nash. Yn ddiweddarach sefydlodd ei enw da fel pensaer Rhaglywiaeth o fri. Fe oedd yn gyfrifol am ddylunio’r pafiliwn Brenhinol yn Brighton a Palas Buckingham.

Yr ardd furiog yn Llanerchaeron

Gardd furiog Llanerchaeron 

Cafodd gardd furiog Llanerchaeron ei chreu ar ddiwedd y 18fed ganrif ac mae hi wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau am 200 mlynedd a mwy. Ar un adeg, nôl yn y cyfnod Sioraidd, roedd y lle’n ferw gwyllt o brysurdeb ond awyrgylch mwy rhamantaidd a breuddwydiol sydd yma heddiw.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron 

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Llanerchaeron

Bwyta

Spring blooms at Llanerchaeron's Visitor Centre

Caffi Conti's yn Llanerchaeron 

Beth sydd ar gael yng nghaffi Conti’s Llanerchaeron? Y lle perffaith i fwynhau dishgled yn ystod eich ymweliad.

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.