Llanerchaeron

Y tŷ yn Llanerchaeron, Ceredigion

Important notice -

We’re open from Wednesday to Sunday each week, we've removed the booking system, pre-booking is no longer required. We look forward to welcoming you to Llanerchaeron.

Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor? 

Mae’r tŷ, yr gerddi, iard fferm, siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu o flaen llaw cyn ymweld. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Lanerchaeron.

Upcoming events

Apple Week

Sat 02 Oct 2021
10:00-16:00
Celebrating the humble apple with displays and children's activities. Enjoy Llanerchaeron's abundant apple harvest with a display of different varieties.

October Half Term

Wed 27 Oct 2021
10:00-16:00
Could your family follow the magic hare and escape the clutches of Mari Berllan Biter? Follow the trail to create a charm from ingredients around the estate to protect yourself.

Spooky Storytelling Session

Wed 27 Oct 2021
11:30-12:00
What will you discover about the local witch of Llanerchaeron?

Christmas Card making workshop

Sat 27 Nov 2021
10:00-12:00
Join us to use creative techniques and natural materials to create extra special Christmas cards for your loved ones this season

Christmas Wreath making workshops

Thu 02 Dec 2021
10:00-12:00
Decorate your front door with a special wreath created out of natural materials collected around the estate

Percy the Park Keeper's winter wander trail at Llanerchaeron

Sat 04 Dec 2021
11:00-15:00
This winter, treat your little ones to a world of adventures at Llanerchaeron on the Percy the Park Keeper's winter wander trail. Join in the fun with Percy and his animal friends and give nature a helping hand.
Y Cyntedd yn Llanerchaeron

Fila John Nash yn Llanerchaeron 

Pan gafodd ei gomisiynu i ddylunio tŷ newydd yn Llanerchaeron yn 1783, pensaer anhysbys o Lundain oedd John Nash. Yn ddiweddarach sefydlodd ei enw da fel pensaer Rhaglywiaeth o fri. Fe oedd yn gyfrifol am ddylunio’r pafiliwn Brenhinol yn Brighton a Palas Buckingham.

Yr ardd furiog yn Llanerchaeron

Gardd furiog Llanerchaeron 

Cafodd gardd furiog Llanerchaeron ei chreu ar ddiwedd y 18fed ganrif ac mae hi wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau am 200 mlynedd a mwy. Ar un adeg, nôl yn y cyfnod Sioraidd, roedd y lle’n ferw gwyllt o brysurdeb ond awyrgylch mwy rhamantaidd a breuddwydiol sydd yma heddiw.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron 

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Llanerchaeron

Bwyta

Spring blooms at Llanerchaeron's Visitor Centre

Caffi Conti's yn Llanerchaeron 

Beth sydd ar gael yng nghaffi Conti’s Llanerchaeron? Y lle perffaith i fwynhau dishgled yn ystod eich ymweliad.

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.