Llanerchaeron

Y tŷ yn Llanerchaeron, Ceredigion

Important notice -

We’re reopening the gardens, farm and woodland walks from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Please book ahead before visiting Check availability
Llanerchaeron

Digwyddiadau

Beth sydd ar agor?

Rydym yn ail agor ein gerddi, tiroedd hamddena, fferm a’r llyn ar benwythnosau yn unig o’r 14 Tachwedd, mae’r teithiau cerdded yn y coed ar agor yn ddyddiol o 9 Tachwedd yn dilyn y cyfnod clo byr. O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o’r un cartref. I atal siomedigaeth archebwch eich ticedi o flaen llaw, yn enwedig ar gyfnodau prysurach fel penwythnosau neu dyddiau Gŵyl y Banc. Fodd bynnag, pan fo lle ar gael, nid yw archebu o flaen llaw yn angenrheidiol pob tro. Os nad ydych yn archebu does dim modd i ni warantu mynediad. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu yn ôl. [Cynnwys i ddilyn mewn Saesneg yn unig]

Upcoming events

Timed entry to Llanerchaeron (5 Dec - 6 Dec)

Sat 05 Dec 2020
10:30-11:00
Book your timed entry to visit Llanerchaeron.
Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Yr ardd furiog yn Llanerchaeron

Gardd furiog Llanerchaeron 

Cafodd gardd furiog Llanerchaeron ei chreu ar ddiwedd y 18fed ganrif ac mae hi wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau am 200 mlynedd a mwy. Ar un adeg, nôl yn y cyfnod Sioraidd, roedd y lle’n ferw gwyllt o brysurdeb ond awyrgylch mwy rhamantaidd a breuddwydiol sydd yma heddiw.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron 

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Taith gerdded aeafol yn Llanerchaeron, Ceredigion

Edrych o gwmpas Llanerchaeron 

Mwynhewch fynd am dro braf a darganfod y stad hunan-gynhaliol yn Llanerchaeron

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.