Llanerchaeron

Y tŷ yn Llanerchaeron, Ceredigion

Important notice -

The house, garden, farm and Conti's Cafe are open from Wednesday to Sunday. Pre-booking isn’t required on weekday afternoons, but booking is recommended on weekday mornings, weekends and school holidays. Please follow Welsh Government Regulations.

Please book ahead before visiting Check availability
Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor? 

Mae'r tŷ, yr ardd, fferm y siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu ar gyfer prynhawniau yn ystod yr wythnos, ond rydym yn argymell archebu ar foreau yn ystod yr wythnos, penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, er mwyn gwarantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ol.

Upcoming events

Timed entry to Llanerchaeron (23 June - 27 June)

Fri 25 Jun 2021
10:00-15:30
Book your timed entry to visit Llanerchaeron.
Y Cyntedd yn Llanerchaeron

Fila John Nash yn Llanerchaeron 

Pan gafodd ei gomisiynu i ddylunio tŷ newydd yn Llanerchaeron yn 1783, pensaer anhysbys o Lundain oedd John Nash. Yn ddiweddarach sefydlodd ei enw da fel pensaer Rhaglywiaeth o fri. Fe oedd yn gyfrifol am ddylunio’r pafiliwn Brenhinol yn Brighton a Palas Buckingham.

Yr ardd furiog yn Llanerchaeron

Gardd furiog Llanerchaeron 

Cafodd gardd furiog Llanerchaeron ei chreu ar ddiwedd y 18fed ganrif ac mae hi wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau am 200 mlynedd a mwy. Ar un adeg, nôl yn y cyfnod Sioraidd, roedd y lle’n ferw gwyllt o brysurdeb ond awyrgylch mwy rhamantaidd a breuddwydiol sydd yma heddiw.

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Y fferm yn Llanerchaeron 

Dewch i ymweld â’r fferm yn Llanerchaeron gan ddarganfod sut y cafodd ei gynllunio i gyflenwi holl anghenion y stad a sut ry’n ni’n parhau i ffermio heddiw gyda’n defaid Llanwenog a moch Cymreig.

Llanerchaeron

Bwyta

Spring blooms at Llanerchaeron's Visitor Centre

Caffi Conti's yn Llanerchaeron 

Beth sydd ar gael yng nghaffi Conti’s Llanerchaeron? Y lle perffaith i fwynhau dishgled yn ystod eich ymweliad.

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n bythynnod traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.