Llanerchaeron

Y fila a ddyluniwyd gan John Nash yn yr 1790au yn Llanerchaeron, Ceredigion
Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Half term adventures

Sat 25 Feb 2017
11:30-15:30
Wondering what to do over half term? We've got activities for the whole family, so come and join the fun at Llanerchaeron!

50 things to do before you're 11 3/4

Wed 12 Apr 2017
13:30-15:30
Have you held a scary beast, made a home for an animal or skimmed a stone? Join our rangers for the chance to tick off a few more of the 50 things challenge.

Cadbury Egg Hunt

Fri 14 Apr 2017
11:00-16:00
Join us over the Bank Holiday weekend for a fun-filled family Easter extravaganza.
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.