Llanerchaeron

Cwrdd â ffrindiau newydd ar y fferm
Dilyn Llwybr y Gweision a gwisgo bwgan brain

Anturiaethau'r haf 

Mae dyddiau teuluol braf yr haf yn ddidrafferth yn Llanerchaeron. Gyda gweithgaredd sbloetsh blodau a chelfyddyd rhedyn yn yr ardd, Llwybr y Gweision a dyddiau Gwener 50 Peth, mae digonedd gyda ni ddiddanu pawb yr haf hwn.

Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Wood Turning

Wed 23 Aug 2017
10:30-17:00
Take the opportunity to watch and talk to a traditional craft maker at work.

Summer fun at Llanerchaeron

Wed 23 Aug 2017
11:00-16:00
Llanerchaeron is a natural place for kids to have an adventure this summer, whatever the Welsh weather has in store for us!

Our Favourite Things

Wed 23 Aug 2017
12:00-15:30
Have you explored our Pamela Ward collection? This summer we're showing off our favourite items, and running some fun activities too!

Harness Maker and Leatherwork Demonstration

Thu 24 Aug 2017
10:30-17:00
Come and meet a master craftsman at work.

50 Things Fridays

Fri 25 Aug 2017
13:00-15:00
How many of the 50 Things challenges can you complete this summer? Join our Ranger this summer and take on the 50 Things challenge!

Farming and Rural Life Celebration

Sat 16 Sep 2017
11:00-16:30
Celebrate the rich tradition and heritage of Farming and Rural Life within Ceredigion at Llanerchaeron for our Open Heritage Day. This event is free and open to all.
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.