Llanerchaeron

Herb garden within the walled garden in Llanerchaeron, Ceredigion, Wales
Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Petticoats of Power

Fri 20 Jul 2018
10:30-17:30
Come and immerse yourself in the stories of the women of Llanerchaeron

Parkrun at Llanerchaeron

Sat 21 Jul 2018
09:00-10:00
Come and join the parkrun folks for a 5km run at Llanerchaeron!

Summer fun at Llanerchaeron

Sat 21 Jul 2018
11:00-16:30
Llanerchaeron is a natural place for kids to have an adventure this summer, whatever the Welsh weather has in store for us.

Servant's Week

Sun 22 Jul 2018
11:00-16:00
Walk in the footsteps of servants this week...

Smuggler's Week

Sun 29 Jul 2018
11:00-17:00
What kind of smuggler are you?

Code Breaking Week

Sun 05 Aug 2018
11:00-16:00
Break the codes to complete the trail!
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.