Llanerchaeron

A view of the villa at Llanerchaeron from the meadow
Profiad Pŵer y Bais yn Llanerchaeron, Ceredigion

Pŵer y Bais 

Mae menywod Llanerchaeron yn camu o’r cysgodion wrth i ni rannu eu straeon yn Pŵer y Bais.

Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Petticoats of Power

Mon 24 Sep 2018
10:30-17:30
Come and immerse yourself in the stories of the women of Llanerchaeron

Parkrun at Llanerchaeron

Sat 29 Sep 2018
09:00-10:00
Come and join the parkrun folks for a 5km run at Llanerchaeron!

Apple Festival

Sun 07 Oct 2018
11:00-16:00
Join us for a home-grown festival to celebrate our apple harvest from our ancient espalier trees dating back to the 1800s.

October Half Term Fun at Llanerchaeron

Sat 27 Oct 2018
11:00-16:00
Llanerchaeron has an action-packed half term with events and activities every day to keep the whole family entertained.

Christmas Fair

Sat 01 Dec 2018
11:00-17:00
Soak up the magic of the festive season and enjoy a great day's shopping at our annual Chirstmas fair.
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.

Llanerchaeron

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Llanerchaeron yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.