Llanerchaeron

I ble'r ewch chi heddiw?
Llanerchaeron

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Llanerchaeron

Digwyddiadau

Upcoming events

Ladies of Llanerchaeron experience

Sat 24 Jun 2017
11:00-16:00
Experience Llanerchaeron through the eyes of the women who lived and worked on the estate.

Rush Weaving at Llanerchaeron

Tue 27 Jun 2017
11:00-14:00
Come and watch a weaving demonstration by the wonderful Angela Groombridge.

Shakespeare's The Tempest

Fri 30 Jun 2017
18:30-22:00
What better way to spend a lazy summer's evening than kicking back on the grass with a picnic and watching a classic play unfold?

National Meadows Day

Sat 01 Jul 2017
11:00-16:00
Help us celebrate the 3rd annual National Meadows Day by hunting for bugs and butterflies and creating some wild art.

Wild Bat Walks at Llanerchaeron

Tue 11 Jul 2017
21:00-23:00
Learn all about the bats of Llanerchaeron with the help of our experienced guide.
Llanerchaeron

Bwyta a siopa

Llanerchaeron

Bywyd gwyllt

Llanerchaeron

Hanes

Llanerchaeron

Grwpiau

Ry’n ni’n croesawu grwpiau ysgol o bob oed yn Llanerchaeron

Ymweliadau grŵp  

Dysgwch sut y gall grwpiau wneud y mwyaf o’u hymweliad â Llanerchaeron. O deithiau bws i ymweliadau addysgiadol, ry’n ni’n cynnig croeso Cymreig cynnes, teithiau addysgiadol a chyfleusterau ymwelwyr o safon uchel.

Llanerchaeron

Priodasau

Llanerchaeron

Lleoedd i aros

Y bwthyn 17eg ganrif yn Llanerchaeron

Bythynnod gwyliau yng Ngheredigion 

Sicrhewch atgof arbennig o’ch ymweliad â Cheredigion yn un o’n tri bwthyn traddodiadol Cymreig. Mae gyda ni fythynnod rhamantus gerllaw’r afon Aeron a ffermdy wedi ei adnewyddu, ychydig funudau ar droed o lwybr arfordir Ceredigion. Felly, boed hoe ramantus neu antur deuluol ar eich rhestr, mae’r llety gwyliau delfrydol gyda ni ar eich cyfer.