Caffi Conti's yn Llanerchaeron

Spring blooms at Llanerchaeron's Visitor Centre

Wedi’i leoli ar lannau afon Aeron mae Caffi Conti’s yn leoliad prydferth iawn i fwynhau diod, byrbryd neu eu hufen ia enwog wrth gwrs.

Mae'r caffi ar agor ac yn gweini dewis o ddiodydd poeth ac oer, brechdanau, byrbrydau ysgafn, cacennau ac wrth gwrs eu hufen ia Conti's enwog. 

Ymunwch gyda ni i gael coffi ffres hyfryd neu frechdan fel y prydyn sydyn perffaith ar eich ymweliad, mae ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. 

Diod poeth yng Nghaffi Conti's, Llanerchaeron
Diod poeth yng Nghaffi Conti's, Llanerchaeron
Diod poeth yng Nghaffi Conti's, Llanerchaeron

Caffi Conti’s o Lambed sy’n rhedeg y caffi, busnes teuluol sy’n enwog am eu hufen iâ Conti’s, yr union beth i edrych ymlaen ato ar ddiwrnod braf o haf. 

Mae sawl un o’r cynhwysion o darddiad lleol i ddarparu bwyd ffres a thymhorol drwy’r flwyddyn. Opsiynau di-glwten ar gael. 

I ddarganfod mwy, beth am ymweld a'u gwefan: http://www.contisicecream.com/