Caffi Conti yn Llanerchaeron

Taking scones out of the oven

Ni fyddai ymweliad â Llanerchaeron yn gyflawn heb baned a thamed i fwyta yng Nghaffi Conti, yng nghysgod y coed ar lan yr afon Aeron.

Cwmni Conti’s (sy’n enwog am ei hufen iâ a’r caffi yn Llanbedr Pont Steffan) sy’n rhedeg y caffi. Mae’r fwydlen yn cynnig prydau ysgafn, brechdanau, cinio poeth, cacennau cartref a the prynhawn a hufen iâ enwog Conti’s wrth gwrs.

Daw llawer o’r cynhwysion o ystâd Llanerchaeron ynghyd â chynhyrchwyr bach o Geredigion, fel bod modd cynnig bwyd ffres a thymhorol drwy gydol y flwyddyn.

http://www.contisicecream.com/