Caffi Conti's yn Llanerchaeron

Teulu yn mwynhau yng nghaffi Conti's Llanerchaeron, Ceredigion

Wedi’i leoli ar lan yr afon Aeron mae Caffi Conti’s yn le hyfryd i gael rhywbeth i’w fwyta a dishgled tra’n ymweld.

Yn anffodus, yn ystod y gaeaf (Tachwedd – Chwefror) mae’r caffi ei hunan ar gau; peidiwch anghofio fod croeso cynnes drws nesaf yn y Siop, ble mae’r tîm yn hapus i wneud coffi cynnes i chi ar ddiwrnod oer o aeaf. 

Bydd y caffi ar agor unwaith eto pan ddaw’r prif dymor ym mis Mawrth 2020. Mae’r caffi yn cael ei redeg gan Conti’s o Lambed, yn enwog am eu hufen iâ hyfryd, yr union beth ar ddiwrnod braf o haf. 

Ar y fwydlen mae prydau ysgafn, brechdanau, cinio twym, cacennau cartref, heb anghofio’r hufen iâ hyfryd. 

Daw llawer o’u cynhwysion o ffynonellau lleol i ddarparu bwyd ffres a thymhorol drwy gydol y flwyddyn. 

I ddarganfod mwy, beth am ymweld a'u gwefan: http://www.contisicecream.com/